Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
PRESENTACIÓ
LA FEDERACIÓ
ORGANIGRAMA
CONTACTE
SITUACIÓ
HORARIS
PERQUÈ FEDERAR-SE?
ESTATUTS

Carta de benvinguda del president de la Federació Catalana de Caça


Treballem pel futur de la caça a Catalunya

 

Benvolguts amics i benvolgudes amigues,

Benvolguts amants del món de la caça,

 

Com diu l’encapçalament d’aquesta presentació, aquest és el nostre principal objectiu i la màxima que regirà els designis d’aquesta nova Junta Directiva durant els propers quatre anys, que esperem sigui capaç de guanyar-se amb el seu treball continuat la vostra confiança i respecte.

 

Treballar des del present, construint ponts i cercant posicions de consens en el món de la caça a Catalunya, amb visió i determinació, per aconseguir un futur sostingut i sostenible per a la pràctica de la caça al nostre territori d’una manera inclusiva i tenint en compte les necessitats i particularitats de tots i cadascun dels membres d’aquest col·lectiu (caçadors, ocellaires, societats, representacions territorials...), un dels més destacats a nivell esportiu per al conjunt del nostre país.

 

Des del passat 21 de juny de 2016, tinc l’honor i la responsabilitat de presidir la Federació Catalana de Caça, un repte summament atractiu i, alhora complicat degut a l’actual conjuntura que envolta al món de la caça i que afecta directament, en ocasions d’una manera molt perjudicial, al correcte desenvolupament de la nostra activitat. Per dur a terme aquesta tasca, tinc la sort de comptar amb un gran equip de treball format per persones plenes d’empenta, noves idees i, sobretot, amants de la caça. Predisposades a treballar a favor del bé comú dels caçadors de Catalunya, anteposant sempre els interessos del col·lectiu als personals per aconseguir el fi últim que tots desitgem: defensar el nostre dret a caçar i la dignificació de la figura del caçador.

 

Sens dubte, tenim molts reptes per davant i molts fronts oberts (normatius, cinegètics, encaix de la caça a la societat actual i amb els altres usos de l’entorn natural, disminució en el número de caçadors, etc.) sobre el quals cal actuar amb determinació, propostes i esperit dialogant. Per fer-ho hem dissenyat un full de ruta que pivotarà sobre quatre eixos principals que es resumeixen en la defensa del futur i la viabilitat de la caça i el silvestrisme a Catalunya, la incorporació de la gent jove al món de la caça i el silvestrisme i la potenciació de la formació. Així mateix, farem especial èmfasi en el foment de les competicions i, per últim, però no menys important, caldrà establir i crear, un nou marc de relacions, continuades i eficaces amb les diferents administracions, la pagesia i la resta d’usuaris del medi natural, quelcom absolutament prioritari per a un desenvolupament sostenible de la caça al conjunt del territori català, més encara quan la tasca dels caçadors ha començat a ultrapassar les seves funcions purament esportives i de lleure.

 

La Federació Catalana de Caça és la casa de tots els caçadors de Catalunya i totes les societats i diferents representacions territorials que en formen part; per la qual cosa, la seva porta romandrà sempre oberta a la defensa dels vostres interessos, necessitats, suggeriments i comentaris. Aquest és un projecte comú, que ens afecta a tots i que necessita del vostre suport i col·laboració per tirar-lo endavant amb èxit. Sense el vostre compromís, complicitat, confiança, col·laboració, aportacions, critiques, etc., el camí a recórrer se’ns farà encara més difícil i no arribarem lluny; per contra, si ho fem conjuntament, de manera inclusiva, treballant per al bé comú, la caça a Catalunya tindrà un bon futur i tots vosaltres el gaudireu i en formareu part.

 

Per això, vull acabar aquesta primera carta com he començat; invitant-te a treballar amb nosaltres pel futur de la caça a Catalunya.

 

Sergio Sánchez Mateu

President de la Federació Catalana de Caça