Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

MANIFEST PROMOGUT PER LA PLATAFORMA 'LA ESPAÑA VACILADA'Manifest promogut per la plataforma 'La España Vacilada'

17/11/2021
Manifestació el 20 de març de 2022 a Madrid. En primavera el camp prendrà la ciutat

El món rural i la seva gent ha estat silenciat i trepitjat. Ha arribat el moment que «L'Espanya Vacil·lada» cridi PROU JA!

 

Pel camp i el seu futur, el 20 de març exigirem respecte pel món rural.

 

Què és Espanya Vacil·lada?

 

 • És un crit de ràbia i indignació d'un món rural fart de prohibicions, de limitacions i que imposin com ha de viure. REBUIXEM LES IMPOSICIONS IDEOLÒGIQUES!

 

 • És una reivindicació que exigeix que els ciutadans del món rural tinguin els mateixos drets i llibertats, i que no tornin a ser tractats mai com a ciutadans de segona. VOLEM IGUALTAT!

 

 • És l'Espanya trepitjada, oblidada i silenciada per la classe política i pels que, des de l'urbs, volen imposar la moral i la manera de vida a la gent del camp. DEMANEM RESPECTE!

 

 • És el que queda de l'Espanya Buidada quan s'acaben les campanyes electorals i s'apaguen els focus mediàtics. RECLAMEM POLÍTIQUES EFECTIVES!

 

Qui som?

 

 • Un moviment d'homes i dones del món rural que, orgullosos de la seva cultura, els seus valors i la seva manera de vida, hem decidit lluitar al carrer per la LLIBERTAT davant de les prohibicions i restriccions imposades pel Govern.

 

 • Els veritables encarregats de la conservació de la natura i la seva biodiversitat: caçadors, pagesos, ramaders, pescadors, els principals sectors de l'àmbit rural, joves, dones i homes rurals, els que garanteixen l'abastiment alimentari, els que viuen la tradició i la cultura com a forma de vida, els que tenen cura dels boscos i les muntanyes, els que veritablement lluiten contra el despoblament rural… En definitiva, SOM LA GENT DEL CAMP

 

 • Milions de persones agredides i assetjades per moviments com l'animalisme o “l'ecologisme de saló”, que sí que són emparats per les administracions públiques.

 

 • Els que lluitem per les persones i els seus drets abans que pels animals per poder continuar vivint a LLIBERTAT sense que ningú ens imposi com actuar o com pensar.

 

 • Els que paguen els mateixos impostos que els que viuen a les ciutats, però no podem accedir als mateixos serveis. Els que patim la manca de connexions, transports, la bretxa digital… Els ignorats a l'hora de prendre decisions.

 

 • Els que sufraguem cada dia l'augment de costos de la nostra producció i l'abaratiment de productes per omplir els rebosts de les ciutats, mentre veiem com cada dia minven els nostres ingressos i se'ns asfixia una mica més.

 

Per què el 20 de març?


Comença la primavera, època en què el camp reneix i el món rural mostra la seva màxima esplendor. Històricament, multitud de revolucions s'han vinculat a la Primavera com a oportunitat de canvi. És el moment que aquesta revolució la protagonitzi el món rural.

 

Març és un mes idoni per a una mobilització del món rural: el sector agrari no duu a terme grans campanyes i tasques al camp, mentre que la temporada de caça ha finalitzat.

 

Segons els terminis legals previstos, una mobilització a finals de març podria coincidir en el temps amb la tramitació parlamentària de lleis que afecten greument el món rural, com la futura Llei de Benestar Animal.

 

Les institucions, associacions i entitats que ja impulsen la mobilització a Madrid de l'Espanya Vacil·lada estan treballant en una gran manifestació del món rural, la qual cosa requereixen nombroses tasques d'organització, coordinació, finançament, mobilització de les bases… que s'han de fer amb temps suficient per garantir l'èxit daquest moviment.


 

Manifiesto promovido por la plataforma 'La España Vacilada'

 

El mundo rural y su gente ha sido silenciado y pisoteado. Ha llegado el momento de que «La España Vacilada» grite ¡BASTA YA!

 

Por el campo y su futuro, el 20 de marzo exigiremos respeto para el mundo rural.

 

¿Qué es la España Vacilada?

 

 • Es un grito de rabia e indignación de un mundo rural harto de prohibiciones, de limitaciones y de que le impongan cómo tiene que vivir. ¡RECHAZAMOS LAS IMPOSICIONES IDEOLÓGICAS!
 • Es una reivindicación que exige que los ciudadanos del mundo rural tengan los mismos derechos y libertades, y que jamás vuelvan a ser tratados como ciudadanos de segunda.  ¡QUEREMOS IGUALDAD!
 • Es la España pisoteada, olvidada y silenciada por la clase política y por quienes, desde la urbe, quieren imponer su moral y su modo de vida a la gente del campo. ¡PEDIMOS RESPETO!
 • Es lo que queda de la “España Vaciada” cuando se acaban las campañas electorales y se apagan los focos mediáticos. ¡RECLAMAMOS POLÍTICAS EFECTIVAS!

 

¿Quiénes somos?

 

 • Un movimiento de hombres y mujeres del mundo rural que, orgullosos de su cultura, sus valores y su modo de vida, hemos decidido luchar en la calle por la LIBERTAD frente a las prohibiciones y restricciones impuestas por el Gobierno.
 • Los verdaderos encargados de la conservación de la naturaleza y su biodiversidad: cazadores, agricultores, ganaderos, pescadores, los principales sectores del ámbito rural, jóvenes, mujeres y hombres rurales, los que garantizan el abastecimiento alimentario, los que viven la tradición y la cultura como forma de vida, los que cuidan de los bosques y los montes, los que verdaderamente luchan contra el despoblamiento rural… En definitiva, SOMOS LA GENTE DEL CAMPO
 • Millones de personas agredidas y acosadas por movimientos como el animalismo o el “ecologismo de salón”, que sí son amparados por las administraciones públicas.
 • Los que luchamos por las personas y sus derechos antes que por los animales para poder seguir viviendo en LIBERTAD sin que nadie nos imponga cómo actuar o cómo pensar.
 • Los que pagan los mismos impuestos que quienes viven en las ciudades, pero no podemos acceder a los mismos servicios. Los que sufrimos la falta de conexiones, transportes, la brecha digital… Los ignorados a la hora de tomar decisiones.
 • Los que sufragamos cada día el aumento de costes de nuestra producción y el abaratamiento de productos para llenar las despensas de las ciudades, mientras vemos cómo cada día menguan nuestros ingresos y se nos asfixia un poco más.

 

¿Por qué el 20 de marzo?

 

 • Empieza la primavera, época en la que el campo renace y el mundo rural muestra su máximo esplendor. Históricamente, multitud de revoluciones se han vinculado a la Primavera como oportunidad de cambio. Es el momento de que esta revolución la protagonice el mundo rural.
 • Marzo es un mes idóneo para una movilización del mundo rural: en él, el sector agrario no lleva a cabo grandes campañas y labores en el campo, mientras que la temporada de caza ha finalizado.
 • Según los plazos legales previstos, una movilización a finales de marzo podría coincidir en el tiempo con la tramitación parlamentaria de leyes que afectan gravemente al mundo rural, como la futura Ley de Bienestar Animal.
 • Las instituciones, asociaciones y entidades que ya impulsan la movilización a Madrid de «La España Vacilada» están trabajando en una gran manifestación del mundo rural, lo que requieren numerosas tareas de organización, coordinación, financiación, movilización de las bases… que deben realizarse con tiempo suficiente para garantizar el éxito de este movimiento.
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar