Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

QUINA ÉS LA POSTURA DELS PARTITS POLÍTICS SOBRE EL PRESENT I EL FUTUR DE LA CAÇA A CATALUNYA?Quina és la postura dels partits polítics sobre el present i el futur de la caça a Catalunya?

20/12/2017
Hem contactat amb tots els partits polítics amb representació parlamentària per fer visible el nostre col·lectiu i preguntar-los directament la seva opinió sobre la caça a Catalunya. Aquest és el resum que us en podem oferir.

El 28 de novembre vàrem iniciar la campanya #LaCaçaTambéVota #LaCazaTambiénVota amb motiu de la celebració de les eleccions de demà dijous 21D. La Federació Catalana de Caça és una federació esportiva no vinculada a cap partit polític. Però malgrat això, a ningú se li escapa que la regulació de la caça a Catalunya és una competència cedida al govern de la Generalitat i que per tant l’acció política dels partits amb representació al Parlament ens afecta directament.

 

Per això vàrem decidir iniciar la campanya #LaCaçaTambéVota, per explicar de la manera més clara i directa possible a tots/es els/les nostres federats/es les postures dels partits envers la caça a Catalunya i que cadascú pugui prendre la decisió que cregui oportuna des del coneixement.

 

Agraïm les respostes rebudes dels partits polítics com ha sigut el cas (per ordre de resposta) del Partit Socialista de Catalunya (PSC), Partit Popular de Catalunya (PPC), En Comú Podem i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i lamentem profundament, i així els hi farem saber per escrit, que el Partit Demòcrata Europeu Català, Ciutadans i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ni tan sols hagin trobat temps per respondre als més de 70.000 caçadors catalans.

 

Les eleccions de demà són complexes i només ens volem limitar a informar als nostres federats i federades del que els partits polítics ens han respòs a la seva carta o manifesten en el seu programa electoral en relació a la caça.

 

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) ens va respondre la nostra carta i podeu llegir la seva resposta completa aquí. Pel que fa a la caça en el seu programa electoral:

 

Pàg. 24 punt 34. Impulsarem la gestió eficient i correcta de la fauna salvatge, amb l’establiment de criteris i directrius a seguir pels titulars dels espais cinegètics, amb la coordinació de les funcions dels Serveis Territorials i dels agents rurals per fer un control cinegètic efectiu de les poblacions.

Pàg. 24 punt 35. Avaluarem i presentarem una proposta de millora del funcionament dels acompanyaments a les reserves nacionals de caça.

Pàg. 24  punt 36 Impulsarem i aprovarem un projecte de Llei de Caça de Catalunya

 

El Partit Popular de Catalunya (PPC) va respondre les nostres preguntes i ho podeu llegir íntegrament aquí. Pel que fa al seu programa electoral trobem els següents punts vinculats a la nostra activitat.

 

Pàg. 13 punt 87. Adoptarem les mesures adequades per minimitzar els atacs de la fauna salvatge en la ramaderia extensiva reforçant el Grup de Gestió de Fauna Salvatge del CAR i garantirem les indemnitzacions per compensar els danys produïts.

Pàg. 13 punt 89. Iniciarem un procés participatiu entre entitats i sectors implicats amb la finalitat d’elaborar una Llei de Caça per a Catalunya.

 

En Comú Podem ens va respondre enviant-nos el punt 5.3 de la pàgina 101 del seu programa electoral titulat Regulació de la caça on s’especifica literalment el següent:

 

L'activitat cinegètica provoca –especialment “l’esportiva”– perjudicis sobre les poblacions de fauna salvatge i en els altres usuaris del medi natural, els no caçadors, que són la immensa majoria de la societat. Cal avançar cap a una regulació més restrictiva de la caça, el control ètic de les espècies cinegètiques i acabar amb la xifra escandalosa que ens diu que el 70% dels gossos abandonats a les gosseres de Catalunya provenen del sector de la caça.

Protegir els drets de les persones no caçadores vers els privilegis d’uns pocs, que van en contra del bé comú, que és gaudir de la natura, ja sigui com a excursionistes, ciclistes, boletaires, etc. Proposem:

• Promoure una llei per regular la caça a Catalunya que comporti un control estricte i restringit de les modalitats de caça, prioritzant la protecció animal i la seguretat de les persones, i que reguli especialment la tinença de gossos per a la caça.

• Prohibir i controlar el “plumbisme” (munició amb plom) al medi natural.   

 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha respost a la nostra carta amb l’escrit que podeu llegir aquí. A la pàgina 63 del seu programa electoral, dins l’Espai 4. Sobirania alimentària: Un Pacte Nacional per a la política alimentària, forestal i de desenvolupament rural i marítim de Catalunya hi ha el següent punt:

 

- Aprovar la Llei de caça catalana i continuar el desplegament del Pla de fauna salvatge cinegètica

 

El Partit Demòcrata Europeu Català no ha resposta la nostra carta i hem hagut de fer una cerca al programa electoral de Junts per Catalunya però no hem trobat cap punt relatiu o que fes referència a la caça.

 

Ciutadans tampoc ens ha respost. Entre les seves propostes només hem pogut trobar el següent punt relacionat lleugerament amb la caça a Catalunya:

 

Tractarem el problema de superpoblació de la fauna salvatge que la Generalitat no ha sabut gestionar. La presència cada cop més freqüent de senglars a carreteres i a zones periurbanes, com també la manca de control de les poblacions d’óssos al Pirineu, suposen una amenaça per a la seguretat viària i per a les explotacions agràries, cosa que l’anterior Govern s’ha negat a reconèixer de manera sistemàtica.

 

I finalment, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) tampoc ens ha respost. Al seu programa electoral però, hi hem trobat referències específiques a la caça. A la pàgina 67 al dins el punt 240 titulat Els principis fonamentals per poder garantir els drets dels animals es cita literalment:

 

Eliminació de la caça per lleure, excepte en casos de sobrepoblació d’espècies, degudament acreditada per organismes corresponents.

I dins el punt 241 es proposa (entre altres):

Limitar l’experimentació amb animals i la caça per lleure.

 

Al llarg del text hem enllaçat els programes electorals dels partits polítics amb representació parlamentaria per tal que pugueu consultar i/o comprovar totes les referències citades aquí. De la mateixa manera, hem enllaçat els escrits que ens han fet arribar aquells partits polítics que han tingut la deferència d’atendre la nostra carta.   

 

Esperem que la informació recopilada hagi estat d’interès i útil per a tots/es els/les nostres federats/des que és el nostre principal objectiu i que el nostre col·lectiu s’hagi fet més visible davant els partits polítics gràcies a la carta enviada. L’objectiu serà, passi el que passi a les eleccions, mantenir el contacte amb els partits polítics i lluitar per una caça ben regulada, ben practicada i ben considerada a Catalunya.   

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar