Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

MESURES EXCEPCIONALS EN MOMENTS EXCEPCIONALSFederació Catalana de Caça 30/01/2017
Medidas excepcionales en momentos excepcionales

Des d’aquest divendres, d’acord amb la instrucció enviada el dijous 26 de gener pel departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a tots els membres del Cos d'Agents Rurals (CAR) per implementar mesures addicionals de seguretat i elements de defensa personal, arran de l'assassinat de dos agents rurals en acte de servei el passat 21 de gener a Aspa (Segrià), els Agents Rurals faran les inspeccions de caça amb armilla antibales, un arma llarga de foc i en grups de tres persones, és a dir, en condicions similars a les seves actuacions quan desenvolupen controls anti furtius -fins ara els controls es feien per parelles i sense cap mesura d'autoprotecció específica-.

 

Des de la Federació Catalana de Caça s’entén que aquesta mesura -es tracta d'un protocol provisional a l'espera que un grup d'experts en seguretat pugui assessorar el Cos d'Agents Rurals sobre quins són els elements concrets i més efectius per reforçar i garantir la màxima seguretat en les diferents actuacions que realitzen en matèria de conservació i protecció del medi ambient- com una manera de donar una resposta ràpida a les peticions del cos d’Agents Rurals en uns moments complexos, implementant unes mesures que els permetin realitzar la seva tasca amb millors garanties de seguretat i tranquil·litat, i amb les eines suficients per desenvolupar la seva tasca. En cap cas, es pot entendre aquesta instrucció com una mesura duta a terme perquè des de la Generalitat es consideri que el nostre col·lectiu en el seu conjunt representi un perill evident i generalitzat per a la seguretat dels Agents Rurals. De fet, tant la consellera Meritxell Serret, titular de la conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com el conseller Jordi Jané, responsable de la conselleria d’Interior ja van demanar públicament arran la mort dels Agents Rurals no estigmatitzar al col·lectiu de caçadors.

 

En aquest sentit, des de la Federació Catalana de Caça volem manifestar públicament que no veiem absolutament cap inconvenient en la posada en marxa d’aquestes mesures, ni de les que pugui considerar el grup d’experts en el futur, per beneficiar i millorar la seguretat del Cos d’Agents Rurals.  Així mateix, us animem, com heu fet sempre, a continuar amb la nostra bona relació amb el conjunt d’Agents Rurals i a col·laborar amb ells en tot el que sigui necessari. Aquesta ha estat, d’una manera generalitzada, durant molts anys la nostra manera de fer i actuar i ara no ha de canviar, ans el contrari, hem de mostrar, encara més, el nostre respecte, col·laboració i solidaritat amb tots els membres del cos d’Agents Rurals.

 


 

Desde este viernes, de acuerdo con la instrucción enviada el jueves 26 de enero por el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a todos los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales (CAR) para implementar medidas adicionales de seguridad y elementos de defensa personal a raíz del asesinato de dos agentes rurales en acto de servicio el pasado 21 de enero en Aspa (Segrià), los agentes rurales harán las inspecciones de caza con chaleco antibalas, un arma larga de fuego y en grupos de tres personas, es decir, en condiciones similares a sus actuaciones cuando desarrollan controles anti furtivos -hasta ahora los controles se hacían por parejas y sin ninguna medida de autoprotección específica-.

 

Desde la Federación Catalana de Caza se entiende esta medida como  -un protocolo provisional a la espera de que un grupo de expertos en seguridad pueda asesorar al Cuerpo de Agentes Rurales sobre cuáles son los elementos concretos y más efectivos para reforzar y garantizar la máxima seguridad en las diferentes actuaciones que realizan en materia de conservación y protección del medio ambiente- para dar una respuesta rápida a las peticiones del cuerpo de Agentes Rurales en unos momentos complejos, implementando unas medidas que les permitan realizar su labor con unas mayores garantías de seguridad y tranquilidad, y con las herramientas suficientes para desarrollar su trabajo. En ningún caso, se puede entender esta instrucción como una medida llevada a cabo porque desde la Generalitat se considere que nuestro colectivo en su conjunto represente un peligro evidente y generalizado para la seguridad de los Agentes Rurales. De hecho, tanto la consellera Meritxell Serret, titular de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, como el conseller Jordi Jané, responsable de la consejería de Interior ya han pedido públicamente, a raíz de la muerte de los agentes rurales, no estigmatizar al colectivo de cazadores.

 

En este sentido, desde la Federación Catalana de Caza queremos manifestar públicamente que no vemos absolutamente ningún inconveniente en la puesta en marcha de estas medidas, ni de las que pueda considerar el grupo de expertos en el futuro, para beneficiar y mejorar la seguridad del Cuerpo de Agentes Rurales. Asimismo, os animamos, como habéis hecho siempre, a continuar con nuestra buena relación con el conjunto de agentes rurales y a colaborar con ellos en todo lo que sea necesario. Esta ha sido, de una manera generalizada, durante muchos años nuestra manera de hacer y actuar y ahora no tiene que cambiar, al contrario, debemos mostrar, aún más, nuestro respeto, colaboración y solidaridad con todos los miembros del cuerpo de Agentes Rurales.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar