Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

GUIA PER CAÇADORS PEL BON ÚS DE LES XARXES SOCIALS DE LA FUNDACIÓN ARTEMISANGuia per caçadors pel bon ús de les xarxes socials de la Fundación Artemisan

31/10/2019
Seguim buscant consells, valoracions i punts de vista per gestionar la imatge de la caça a les xarxes socials

El 17 de desembre de l’any passat, el departament de comunicació de la Fundació Artemisan, feia públic i viral un breu vídeo que definia com a “Guia para cazadores sobre el buen uso de redes sociales”. Aquesta fundació, que col·labora amb la Federació Catalana de Caça, és un referent per la defensa i promoció de la caça, va generar la primera guia bàsica per ajudar als caçadors i guiar-los en relació a la interacció mitjançant les xarxes socials, per la promoció i defensa de la caça. En els temps que vivim, la distància entre el món rural i l’urbà, cada vegada és més gran. Aquest abisme queda palès molt sovint quan determinades publicacions de caçadors arriben a persones que no coneixen la caça i/o hi estan en contra, i acaben fent més mal que bé. Al vídeo de la Fundació Artemisan es posa especial èmfasi en que allò que publiquem a les xarxes socials és immediatament públic i per tan escapa al nostre control. Aquesta premissa va més enllà de la caça i és aplicable també al Whatsapp, que sovint considerem un sistema segur. Hem de ser conscients de l’abast que pot tenir una publicació pública i per això val la pena configurar correctament la privacitat dels teus perfils a les xarxes socials. Assumim i valorem degudament que, un cop publicada, qualsevol pot utilitzar la nostra imatge/vídeo. 

 

La Fundació Artemisan explica que cal que s’augmenti la presència de caçadors/es a Twitter, la que considera la xarxa social de més influència, i demanen que aquests hi participin activament, ajudant a promoure, defensar i guanyar més respecte cap la caça. Cal fer l’exercici de situar-se en el lloc del públic no caçador, i evitar dins el possible, escenes que sabem que no s’entendran o es mal interpretaran. Davant dels constants atacs que rebem a les xarxes socials, els caçadors hem que respondre sempre amb arguments i criteri, amb respecte i moderació, sense caure en les provocacions que alguns generen expressament. Posicionar la caça positivament és tasca de tots els caçadors, complementant la tasca que es fa des de les federacions i/o institucions al respecte. Arguments i respecte seran els millors aliats pel bé de la caça.

 

Cal tenir especial cura amb la presència de menors i el seguiment de les normes bàsiques de seguretat en qualsevol imatge o vídeo que compartim.  La caça va molt més enllà del moment d’abatre l’animal. Es poden compartir imatges dels paratges naturals que ens envolten, d’espècies cinegètiques i no cinegètiques que observem en la jornada de caça, de la nostra feina de gestió del vedat, de la companyonia amb companys de caça i de la feina i gaudi dels nostres gossos.

 

El missatge d’aquesta guia en format de vídeo curt, molt senzill i directe, és clau per potenciar la imatge del caçador de manera positiva. No només avisa sobre el que cal tenir en compte a l’hora de publicar a les xarxes socials sinó que també anima a promoure la caça que no es veu, la que no arriba al públic en general.

 

Aquest excel·lent vídeo ens deixa clar que l’ús de les xarxes socials vinculat a la caça és responsabilitat de tots els caçadors i que el seu futur està també a les nostres mans.

 

 


 

Guía para cazadores para el buen uso de las redes sociales de la Fundación Artemisan

 

El 17 de diciembre del año pasado, el departamento de comunicación de la Fundación Artemisan, hacía público un breve vídeo que definía como “Guía para cazadores sobre el buen uso de redes sociales”. Esta Fundación, que colabora con la Federación Catalana de Caza, es un referente para la defensa y promoción de la caza, generó la primera guía básica para ayudar a los cazadores y guiarlos en relación a la interacción mediante las redes sociales, para la promoción y defensa de la caza. En los tiempos que vivimos, la distancia entre el mundo rural y el urbano, cada vez es más grande. Este abismo queda reflejado muy a menudo cuando determinadas publicaciones de cazadores llegan a personas que no conocen la caza y/o están en contra, y acaban haciendo más mal que bien. En el vídeo de la Fundació Artemisan se pone especial énfasis en que aquello que publicamos en las redes sociales es inmediatamente público y por tanto escapa a nuestro control. Esta premisa va más allá de la caza y es aplicable también al Whatsapp, que a menudo consideramos un sistema seguro. Tenemos que ser conscientes del abasto que puede tener una publicación pública y por eso vale la pena configurar correctamente la privacidad de tus perfiles en las redes sociales. Asumamos y valoramos debidamente que, una vez publicada, cualquiera puede utilizar nuestra imagen/vídeo. 

 

La Fundación Artemisan explica que hace falta aumentar la presencia de cazadores/as en Twitter, la que considera la red social de más influencia, y piden que estos participen activamente, ayudando a promover, defender y ganar más respecto hacia la caza. Hay que hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del público no cazador y evitar dentro de lo posible, escenas que sabemos que no se entenderán o se malinterpretaran. Ante los constantes ataques que recibimos en las redes sociales, los cazadores tenemos que responder siempre con argumentos y criterio, con respeto y moderación, sin caer en las provocaciones que algunos generan expresamente. Posicionar la caza positivamente es tarea de todos los cazadores, complementando el trabajo que se hace desde las federaciones y/o instituciones al respecto. Argumentos y respecto serán los mejores aliados para el bien de la caza.

 

Hace falta tener especial cuidado con la presencia de menores y el seguimiento de las normas básicas de seguridad en cualquier imagen o video que compartamos.  La caza va mucho más allá del momento de abatir el animal. Se pueden compartir imágenes de los parajes naturales que nos envuelven, de especies cinegéticas y no cinegéticas que observamos en la jornada de caza, de nuestro trabajo de gestión del coto, del compañerismo con compañeros de caza y del trabajo y disfrute de nuestros perros.

 

El mensaje de esta guía en formato de vídeo corto, muy sencillo y directo, es clave para potenciar la imagen del cazador de manera positiva. No sólo avisa sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de publicar en las redes sociales sino que también anima a promover la caza que no se ve, la que no llega al público en general.

 

Este excelente vídeo nos deja claro que el uso de las redes sociales vinculado a la caza es responsabilidad de todos los cazadores y que su futuro este también en nuestras manos.www.youtube.com/watch?v=UNgFoR7M9bA

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar