Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTIVITATS
AGENDA PRESIDENT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAMPIONATS
ELECCIONS 2020
FIRES
FORMACIÓ
JORNADES I TROBADES
JUNTA GENERAL


Agenda històrica · JUNTA GENERAL

JUNTA GENERAL DE LA REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDAJUNTA GENERAL DE LA REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

21/02/2020
21 de febrer de 2020 a la sala de reunions del Restaurant Palermo de Lleida

Per acord de la Junta Directiva adoptat en la reunió del dia 17 de gener de 2020, es convoca a tots els membres de ple dret de la Junta General de la Representació Territorial de Caça de Lleida, el dia 21 de febrer de 2020, a les 18:30 hores en primera convocatòria, i en el seu cas a les 19:00 hores del mateix dia en segona convocatòria, al sala de reunions del Restaurant Palermo de Lleida Av, Exercit, 48 (Antiga NII), per celebrar:
 

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

 
ORDRE DEL DIA:
 
PRIMER.- Lectura i aprovació de l'acta corresponent a l'anterior Junta General.
 
SEGON.- Memòria de les activitats realitzades durant l’ exercici 2019, pla general d’ actuació anual i activitats esportives i de formació per l’ exercici 2020.
 

TERCER.- Liquidació de l’exercici econòmic vençut a l’ any 2019, i informe i comentaris sobre el pressupost de l’ exercici econòmic per l’ any 2020.

 
QUART.- Informe del president senyor Jaume Teixidó.
 
CINQUÈ.- Precs i preguntes.
 
 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
 
ORDRE DEL DIA:
 
PRIMER.- Convocatòria d´ eleccions a President i Junta Directiva de la Representació Territorial de Caça a Lleida.
 
SEGÓN.- Fixació de la data de realització de l´ acte electoral i temps de duració del mateix, Reglament Electoral, calendari electoral i procediment a seguir per l´ elecció.
 
TERCER.- Nomenament dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, i fixació del termini per la seva constitució.
 
QUART.- Precs i preguntes.
 
 

Conferència 1 a càrrec del senyor Francesc Cases Cap de la Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental Serveis Territorials a Lleida Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Transport i comercialització de la carn de caça.

 
Conferència 2 a càrrec del senyor Llorenç Ricou Cap Regional de Ponent dels Agents Rurals: Contenidors per a la recollida de les despulles i animals morts.
 
Conferència 3 a càrrec del senyor Guillem Díaz veterinari en cap Granja de producció de perdius roges a Torreferrussa.
 
A la finalització de les Junta Generals realitzarem un sopar de gala en el qual s’entregarà els diplomes als campions provincials de l’ any 2019.Convocatòria Junta General de la R.T. de Lleida 2020
<< Tornar