Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTIVITATS
AGENDA PRESIDENT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAMPIONATS
ELECCIONS 2020
FIRES
FORMACIÓ
JUNTA GENERAL


Agenda històrica · ACTIVITATS

CURS DE FORMACIÓ: SANITAT I HIGIENE DE CARN SILVESTRE DE CAÇACurs de formació: Sanitat i higiene de carn silvestre de caça

16/04/2015
Sort, 16 d’abril de 2015 Horari: de 9:00 a 14:30h

En el Reglament CE 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, s’estableixen les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal.

Aquesta normativa permet que qualsevol persona amb una formació suficient sobre els següents punts pugui certificar que les peces de caça puguin ser traslladades a un establiment autoritzat de tractament de carn de caça i destinada al comerç per al consum humà.

Aquest curs s’ha dissenyat per donar compliment a aquest punt i aportar la formació necessària als operadors del sector de la caça.

 

PROGRAMA

 

9.00h Inauguració del Curs.

Sr. Jaume Fabà, Director dels SSTT de Lleida i Sr. Llàtzer Civís, President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i Alcalde de l’Ajuntament de Sort

Objectius del curs, desglossament del programa, terminologia bàsica i criteris d’avaluació.

Característiques generals de les principals espècies cinegètiques. Anatomia, fisiologia i comportament d’ocells, lagomorfs, ruminants i porc senglar.

Malalties i anormalitats. Alteracions patològiques provocades per malalties, fons de contaminació ambiental i altres factors que poden afectar la salut pública pel seu consum.

11.30 - 12.00h Pausa

Manipulació de la peça de caça. Normes d’higiene i tècniques adequades per a la manipulació, transport, evisceració i resta d’operacions

Zoonosis transmeses per la manipulació i consum de carn de caça. Mesures de prevenció

Disposicions legals i administratives. Requisits de la policia sanitària i salut pública i higiene aplicables a la posada en el mercat de la caça silvestre.     

14.30h Cloenda

Professorat:
Santiago Lavin , catedràtic i responsable del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge, de la UAB, Ignasi Marco professor titular de la UAB i investigador del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge, Roser Velarde, tècnic del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge

La certificació del curs es basarà en la realització d’una prova escrita per comprovar els coneixements assolits

Cost: Taxa per al dret d'exàmen d'aptitud com a persona amb formació en manipulació de carn de caça. 31,50 euros

INSCRIPCIONS

 

Escola Agrària del Pallars

 

Tel. 973650179

       973252394

c/e: osamper@gencat.cat
Curs de formació: Sanitat i higiene carn de caça
<< Tornar