Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ASSEGURANÇA D´ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA GOSSOS CAÇA
FEDERATIVA I DOCUMENTS ÚNICS
INSCRIPCIONS CAMPIONATS
LLICÈNCIA DE CAÇA
PLA TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA
PRODUCTESCistell de tramitacions
Tramitacions · ASSEGURANÇA D´ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA GOSSOS CAÇA

ASSEGURANÇA D´ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA DE GOSSOS DE CAÇAFederació Catalana de Caça

La Federació Catalana de Caça en la seva condició de col·laborador extern de Medicorasse, corredoria d'assegurances del CMB SAU, posa a disposició dels seus federats l’assegurança de mascotes Mascotsegur d’Agrupació (AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U), escollida per Medicorasse a partir d’un estudi comparatiu entre les diferents opcions que ofereix el mercat assegurador.

 

L’assegurança Mascotsegur ofereix les següents cobertures i serveis per al teu gos:

 

 • Reembossament del  80% de les despeses veterinàries derivades d’actes quirúrgics, per accident o malaltia, de fins a 1.500 € per gos a l’any, i una indemnització en cas de mort accidental del gos de fins a 600€.

 

 • Cobreix les despeses d’intervencions quirúrgiques, estàncies postintervenció (màxim 48 hores)  i d’assistència veterinària preoperatòria i postoperatòria – amb els límits establerts - a tota Espanya.

 

 • Lliure elecció de veterinari.

 

 • Sense exclusió per raça. 

 

 • Gossos d’entre 3 mesos i menors de 9 anys d’edat en el moment de la contractació.

 

 • Assistència 24 hores els 7 dies de la setmana.

 

 • Cobertura d’assistència en viatges.

 

 • Assessorament especialitzat.

 

 • Assessorament post defunció.

 

 • Assessorament telefònic d’atenció veterinària 24 hores.

 

 • Accés al club d’avantatges i descomptes Mascocard.

 

 

Condicions generals per a la contractació:

 

- Gosser amb document únic PREMIUM

 

- Societat de Caça amb documents PREMIUM

 

- Assegurança del vedat amb la Federació Catalana de Caça

 

- Gossos a nom de l'assegurat, amb xip i censats

 

 

Cliqueu al següent enllaç i descobriu tots els avantatges:

 

Consulta totes les cobertures de la pòlissa

 

Calcula el teu pressupost i contracta l'assegurança telefònicament a partir de 107,26€ anuals:

 

900.104.966

 

De dilluns a divendres de 8:30 a 18:00 hores

(Agost de Dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores)

 


 

La Federación Catalana de Caza en su condición de colaborador externo de Medicorasse, correduría de seguros del CMB SAU, pone a disposición de sus federados el seguro de mascotas Mascotsegur d’Agrupació (AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U), escogida por Medicorasse a partir de un estudio comparativo entre las diferentes opciones que ofrece el mercado asegurador.

 

El seguro Mascotsegur ofrece las siguientes coberturas y servicios para tu perro:

 

 • Reembolso del 80% de las gastos veterinarios derivados de actos quirúrgicos, por accidente o enfermedad, de hasta a 1.500€ por perro al año, y una indemnización en caso de muerte accidental del perro de hasta 600€.

 

 • Cubre los gastos de intervenciones quirúrgicas, estancias post intervención (máximo 48 horas)  y de asistencia veterinaria preoperatoria y postoperatoria – con los límites establecidos- en toda España.

 

 • Libre elección de veterinario.

 

 • Sin exclusión por raza.

 

 • Perros de entre 3 meses y menores de 9 años de edad en el momento de la contratación.

 

 • Asistencia 24 horas los 7 días de la semana.

 

 • Cobertura de asistencia en viajes.

 

 • Asesoramiento especializado.

 

 • Asesoramiento post defunción.

 

 • Asesoramiento telefónico de atención veterinaria 24 horas.

 

 • Acceso al club de ventajas y descuentos Mascocard.

 

Condiciones generales para la contratación:

 

- Perrero con documento único PREMIUM

 

- Sociedad de Caza con documentos PREMIUM

 

- Seguro del coto con la Federación Catalana de Caza.

 

- Perros a nombre del asegurado, con chip y cesados

 

 

Clicad en el siguiente enlace y descubrid todas las ventajas:<< Tornar