Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ASSEGURANÇA D´ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA GOSSOS CAÇA
FEDERATIVA I DOCUMENTS ÚNICS
INSCRIPCIONS CAMPIONATS
LLICÈNCIA DE CAÇA
PLA TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA
PRODUCTESCistell de tramitacions
Tramitacions · LLICÈNCIA DE CAÇA

LLICÈNCIA DE CAÇA DE CATALUNYAFederació Catalana de Caça La llicència de caça és el document nominal i intransferible obligatori per poder caçar dins del territori de Catalunya

La llicència de caça és el document nominal i intransferible obligatori per poder caçar dins del territori de Catalunya i pot tenir una vigència variable. Per obtenir-la cal pagar una taxa que posteriorment es reinverteix en la gestió, la conservació, la repoblació i la vigilància de la caça i dels hàbitats.


Per caçar, a més a més de la llicència, cal tenir el permís del titular del terreny en el cas de practicar la caça a les Àrees privades de caça; i cal tenir un permís específic per caçar a les Reserves nacionals de caça o a les Zones de caça controlada:

 

Hi ha diferents tipus de llicències de caça.


Llicència tipus A: Caça amb armes de foc i assimilables.
Llicència tipus B: Caça amb altres procediments autoritzats.
Llicència tipus C: Per tenir canilles.
Llicència tipus JA: Caça amb armes de foc per a majors de 65 anys.
Llicència tipus JB: Caça sense armes de foc per a majors de 65 anys.
Llicència tipus AT: Caça amb armes de foc i assimilables durant 15 dies seguits.

Segons la durada, hi ha llicències tipus A d'1, 3 o 5 anys de vigència.

 

A través d'aquest enllaç accediu a la pàgina de la Generalitat de Catalunya on podeu sol·licitar, pagar i adquirir la llicència de caça per Catalunya on-line.

web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8308_Llicencia-de-caca?evolutiuTramit=1
<< Tornar