Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ALTRES PUBLICACIONS
LA GENETA
PUBLICACIONS TERRITORIALS

Publicacions Federació Catalana de Caça


L’origen de l’actual revista, La Geneta, el trobem en l’anomenat Butlletí del caçador, que es va publicar entre 1993 i 2000, i era editat per la Federació Catalana de Caça. Es tractava d’un butlletí semestral, tot i que la periodicitat era irregular, editat en paper ecològic i format DIN A4. Constava, de mitjana, de 16 pàgines i tenia una tirada aproximada d’uns 55.000 exemplars que es feien arribar a tots els caçadors federats de Catalunya. El contingut del butlletí era elaborat pels directius de la Federació, per tècnics del Medi Natural de la Generalitat i pels mateixos federats. El Butlletí del caçador va ser la primera publicació del món de la caça en català.


Actualment, La Geneta és una revista editada per la Federació Catalana de Caça, que segueix l’estela del Butlletí del Caçador. Segueix sent l’única revista del món de la caça que parla en català. L’objectiu de la publicació és promoure l’esport, tractar els temes que afecten al col·lectiu i mantenir els federats al dia de l’actualitat federativa. Té una periodicitat irregular però que vol ser semestral, amb un tiratge de 60.000 exemplars. S’envia a tots els caçadors federats de Catalunya de forma gratuïta i també a les diferents Administracions i armeries, per tal d’assolir la màxima divulgació. El seu format és DIN A4 i consta d’unes 50 pàgines. El contingut és obra de diferents membres de la Federació.


A dia d’avui, se segueix treballant perquè cada nou número de La Geneta sigui millor que l’anterior: continguts més amens, més fotografies, més articles d'interès, fitxes col·leccionables de legislació, veterinària, ensinistrament de gossos de caça, espècies cinegètiques, etc. 
Pàgina: