Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

S´APROVA EL DECRET D´AUTORITZACIONS EXCEPCIONALS DE CAPTURA EN VIU I TINENÇA D´OCELLS FRINGÍL·LIDSS´aprova el Decret d´autoritzacions excepcionals de captura en viu i tinença d´ocells fringíl·lids

S´aprova el Decret d´autoritzacions excepcionals de captura en viu i tinença d´ocells fringíl·lids

14/10/2014
Les autoritzacions s’ajustaran a les quotes de captura anuals establertes per l’Estat a través de la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat

La realització de concursos oficials de cant d’ocells fringíl·lids és una activitat tradicional a Catalunya que requereix l’adopció de mesures que la facin compatible amb la conservació d’aquestes espècies d’ocells

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’estableix el règim temporal, per al període 2014-2018, de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de concursos de cant.

 
La realització de concursos oficials de cant d’ocells fringíl·lids és una activitat tradicional a Catalunya que requereix l’adopció de mesures que la facin compatible amb la conservació d’aquestes espècies d’ocells. L’objectiu de Decret és permetre implantar la cria en captivitat com a solució alternativa satisfactòria de manera que, transcorregut el termini previst, l’activitat tradicional de concursos de cant s’haurà de nodrir exclusivament d’exemplars nascuts en captivitat. Així, l’activitat s’adaptarà a les condicions que la normativa exigeix i més concretament a la Directiva Aus 2009/147/CE.
 
 
Les espècies d’ocells fringíl·lids que intervenen en aquests concursos oficials són el verdum (Carduelis chloris), la cadernera (Carduelis carduelis), el passerell comú (Carduelis cannabina) i el pinsà comú (Fringilia coelebs). La captura en viu d’aquests exemplars es pot dur a terme en tot el territori de Catalunya, excepte en els parcs i jardins públics urbans, espais naturals de protecció especial, a les reserves nacionals de caça, i a les zones de caça controlada.
 
 
Les autoritzacions que regula el Decret es faran d’acord amb les Directrius tècniques per a l’adaptació de l’extracció de fringíl·lids del medi natural a l’article 9 de la Directiva Aus 2009/147/CE, elaborades per la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, i que han estat objecte de seguiment i avaluació per la Comissió Europea.En tot cas, les autoritzacions s’ajustaran a les quotes de captura anuals que determini la Comissió Estatalper al Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

 

Antecedents
 
La Comissió Europea ha assenyalat que l’activitat tradicional de cant que es realitza a Catalunya es podria assolir mitjançant la cria i reproducció en captivitat com a solució alternativa a la captura en viu al medi natural. De fet, les quatre espècies d’ocells fringíl·lids que intervenen en els concursos oficials de cant a Catalunya no estan incloses en la Llista d’espècies en règim de protecció especial, no estan catalogades com a espècies amenaçades i tampoc són protegides segons la normativa sectorial catalana. A més, els estudis científics constaten que a Catalunya les poblacions salvatges d’aquestes quatre espècies presenten un estat que permet l’extracció d’individus de la població salvatge en l’àmbit esmentat com a petites quantitats.
 
 
La captura al medi natural quedarà prohibida definitivament a partir del 2018
 
 
La pràctica de la cria en captivitat amb resultats satisfactoris pot servir –un cop transcorregut el temps necessari per analitzar-ne la viabilitat– com a mètode alternatiu a la captura al medi natural, però requereix un termini transitori, que s’estima per part de la UE fins a l’any 2018, durant el qual cal autoritzar de forma excepcional la captura d’exemplars del medi natural.
 
 
Amb aquest objectiu, la Generalitat va encarregar l’any 2012 un projecte científic a l'Institut Català d’Ornitologia, organisme científic independent, per tal que s’avalués l’adaptació a la captivitat així com la possible cria. En tal sentit, la fenologia de les espècies d’ocells objecte d’aquest Decret comporta que el projecte s’ha d’allargar durant un termini de 5 anys per poder obtenir resultats definitius de la població captiva d’ocells.
 
 
La Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha comunicat a la Generalitat la quota nacional de captures de fringíl·lids per al període 2013-2018, el qual serà objecte de revisió per tal de tenir en compte els resultats de les diferents experiències de cria en captivitat que s’estan duent a terme.
 
 
Adjuntem el Decret 139/2014, publicat a 16 d'octubre de 2014, perquè puguin consultar-lo.
 


Decret 139/2014, de 14 d´octubre,pel qual s´estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d´ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar