Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC

EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES REBUTJA EL REGLAMENT DE LLICÈNCIES IDEAT PER ANDRÉS GUTIÉRREZFederació Catalana de Caça 18/07/2013

Després de la nota de premsa emesa per la RFEC en relació a la decisió del CSD respecte el Reglament de llicències aprovat per la Comissió Delegada de la RFEC i tenint en compte que, una vegada més, s’intenta per part de la RFEC confondre i tergiversar la realitat dels fets, les Federacions Autonòmiques de caça d’Andalusia, Aragó, Castella La Manxa, Castella Lleó, Catalunya, Galicia i Navarra volen manifestar públicament el següent:

1º.- El mencionat Reglament de Llicències de la RFEC va ser aprovat per la Comissió Delegada de la mateixa sense haver-se posat en coneixement de totes les Federacions Autonòmiques de Caça i sense haver estat sotmesa al criteri i decisió del màxim òrgan de govern de la RFEC, aquest és, l’Assemblea General, un fet gens sorprenent ja que el senyor Gutiérrez sabia que en cas de sotmetre a l’Assemblea General el Reglament, aquest no hauria obtingut el vist i plau, raó per la qual va acudir a la seva aprovació a través de la Comissió Delegada, òrgan que controla personalment.

 2º.- El Reglament mencionat incloïa, segons les Federacions informants, dos articles, en concret l’article 4.2 i l’article 12, que establien, per una banda, la prohibició d’expedició de llicències federatives autonòmiques per part de les Federacions autonòmiques i, per altre banda, instituïa un sistema de contribució al finançament de la RFEC a càrrec de les Federacions territorials que era contrari a la lletra dels estatuts de la RFEC i suposava de fet, un “impost” més que una contribució.

3º.- Si bé és cert que en els nostres recursos es va sol·licitar la declaració de nul·litat del text íntegre del Reglament de llicències, no és menys cert, que, amb caràcter subsidiari, sol·licitàvem que es deixes sense efecte el contingut dels articles 4 i 12 del mateix, que a la pràctica, eren els articles més greus, perjudicials i il·legals del Reglament mencionat.

4º.- Aquesta última petició és la que el CSD ha estimat íntegrament obligant a la RFEC a modificar la redacció de l’article 4.2, amb l’objectiu de que no es privi a les Federacions Autonòmiques del dret a expedir en el seu territori la seva llicència federativa autonòmica, i igualment elimini o extregui del contingut del citat Reglament l’article 12, al tractar-se d’una matèria que ha de ser sotmesa al criteri de l’Assemblea General de la RFEC i no al criteri personal de Andrés Gutiérrez.

5º.- Per tot allò mencionat anteriorment i malgrat el que ha manifestat la RFEC a la seva nota de premsa, el CSD ha estimat parcialment els recursos de reposició interposats i obliga a la RFEC a modificar el contingut del Reglament de Llicències en el sentit que han interposat les Federacions autonòmiques de caça d’Andalusia, Aragó, Castella La Manxa, Castella Lleó, Catalunya, Galicia i Navarra. D’aquesta manera, el CSD dóna l’esquena a Andrés Gutiérrez, que ha vist retallats els ingressos de la seva federació a més del 70% i dissipa el seu intent de quedar-se amb els diners dels caçadors andalusos, aragonesos, castellano-manxecs, castellano-lleonesos, catalans, gallecs i navarresos, per imperatiu legal, per mantenir el seu onerós i desacreditat projecte federatiu.

 6º.- Les Federacions autonòmiques de caça informants volen, per últim, expressar la seva satisfacció pública pel contingut de l’acord del CSD que valida la legalitat dels arguments utilitzats en contra del Reglament de llicències de la RFEC.

Adjuntem el resum de la petició plantejada al Consejo Superior de Deportes i la resposta que s’ha rebut del mateix.Document PDF
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar