Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

REUNIÓ DE TREBALL ENTRE EL PRESIDENT DE LA FCC I LA DIPUTADA D’ERC AL PARLAMENT DE CATALUNYA LLUÏSA LLOPReunió de treball entre el president de la FCC i la diputada d’ERC al Parlament de Catalunya Lluïsa Llop

28/09/2022
En el decurs d'aquesta nova trobada amb la representant d'ERC es va fer un seguiment sobre diferents qüestions vinculades amb l’activitat cinegètica com el punt 8.3 de la resolució de Vedes i la Llei de Caça, entre altres temes.

Sergio Sánchez es va reunir la passada setmana, a la seu del Parlament de Catalunya, amb Lluïsa Llop, membre de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural (CARPA), per parlar i fer un seguiment sobre diferents qüestions vinculades amb l’activitat cinegètica com el punt 8.3 de la resolució de Vedes, la Llei de Caça o els nuclis zoològics, entre altres temes.

 

La seu del Parlament va acollir el passat dimecres 21 de setembre una nova reunió entre representants de la FCC i ERC, com a continuació i seguiment de les reunions iniciades el passat mes de juliol amb representats de partits polítics de l’arc parlamentari català; entre altres, amb la diputada Lluïsa Llop, d’ERC. En el decurs de la trobada es va parlar sobre diferents temes com el punt 8.3 de la Resolució de Vedes. En aquest sentit, després de la modificació d’aquest polèmic punt publicada al DOGC la passada setmana, ambdues parts van coincidir, com es va acordar al Consell de Caça, en la necessitat d’activar la comissió de seguiment sobre la seva correcta aplicació.

 

Pel que fa als nuclis zoològics, Sergi Sánchez va recordar a la senyora Llop la necessitat de modificar la normativa que aplica als nuclis zoològic, d’acord a l’informe que fixa en 19 gossos els nuclis zoològics. En aquest sentit, la Sra. Llop va manifestar que si aquest punt arriba, com cal esperar, a la Llei d'acompanyament del pressupost de 2023 ERC donarà el seu vot favorable.

 

El president de la FCC va aprofitar la trobada per reclamar, una vegada més, la redacció d’una Llei de Caça específica per a Catalunya, regulada en aquests moments  per la Llei franquista de 1970. Sobre aquest respecte, la senyora Llop va manifestar que tothom està d’acord en que cal establir un marc legal propi a Catalunya per regular l’activitat cinegètica d’una manera apropiada i en consonància amb les actuals característiques i necessitats del país.

 

Tot i que no és competència directa del Parlament de Catalunya, el president de la FCC va explicar a la senyora Llop les greus conseqüències que es poden derivar per a la caça i el món rural de la possible aprovació de la Llei de Benestar Animal, d’acord amb el seu actual redactat. En aquest punt, la parlamentària d’ERC es va comprometre a concertar una reunió entre la FCC i el diputat a Madrid Joan Capdevila, encarregat d’aquesta Llei, pel que fa a ERC, al congrés dels diputats.

 

D’altra banda, ambdues parts van coincidir en la importància de valoritzar i potenciar la comercialització i consum de la carn de caça;  així com sobre l’oportunitat d’impulsar per part de l’administració campanyes de sensibilització adreçades al conjunt de la societat sobre la tasca duta a terme per part del col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya, no sols pel que fa a aspectes de control cinegètic si no com a gestors del medi natural.

 

Des de la Federació Catalana de Caça es valora positivament aquesta reunió amb la representat d’ERC, així com la seva voluntat de traspassar aquesta informació als seus companys i companyes al Congrés, especialment la relacionada amb la Llei de Benestar animal, que pot suposar la fi de l’activitat cinegètica.

 


 

Reunión de trabajo entre el presidente de la FCC y la diputada de ERC al Parlamento de Cataluña Lluïsa Llop

 

Sergio Sánchez se reunió la semana pasada, en la sede del Parlament de Catalunya, con Lluïsa Llop, miembro de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Mundo Rural (CARPA), para hablar y realizar un seguimiento sobre diferentes cuestiones vinculadas con la actividad cinegética como el punto 8.3 de la Resolución de Vedas, la Ley de Caza o los núcleos zoológicos, entre otros temas.

 

La sede del Parlamento acogió el pasado miércoles 21 de septiembre una nueva reunión entre representantes de la FCC y ERC, como continuación y seguimiento de las reuniones iniciadas el pasado mes de julio con representantes de partidos políticos del arco parlamentario catalán; entre otros, con la diputada Lluïsa Llop, de ERC. En el transcurso del encuentro se habló sobre distintos temas como el punto 8.3 de la Resolución de Vedas. En este sentido, tras la modificación de este polémico punto publicada en el DOGC la pasada semana, ambas partes coincidieron, como se acordó en el Consejo de Caza, en la necesidad de activar la comisión de seguimiento para  su correcta aplicación.

 

En relación con los núcleos zoológicos, Sergi Sánchez recordó a la señora Llop la necesidad de modificar la normativa aplicada actualmente, de acuerdo con el informe que fija en 19 perros los núcleos zoológicos. En este sentido, la senyora Llop manifestó que si este punto llega, como cabe esperar, a la Ley de acompañamiento del presupuesto de 2023 ERC dará su voto favorable.

 

El presidente de la FCC aprovechó el encuentro para reclamar, una vez más, la redacción de una Ley de Caza específica para Cataluña, regulada en estos momentos por la Ley franquista de 1970. Al respecto, la diputada de ERC manifestó que todo el mundo está de acuerdo en que es necesario establecer un marco legal propio en Cataluña para regular la actividad cinegética de forma apropiada y en consonancia con las actuales características y necesidades del país.

Aunque no es competencia directa del Parlamento de Cataluña, el presidente de la FCC explicó a la señora Llop las graves consecuencias que pueden derivarse para la caza y el mundo rural si se llegar a aprobar la Ley de Bienestar Animal, de acuerdo con su actual redactado. En este punto, la parlamentaria de ERC se comprometió a concertar una reunión entre la FCC y el diputado en Madrid Joan Capdevila, encargado de esta Ley, en lo que a ERC se refiere, en el congreso de los diputados.

 

Por otra parte, ambas partes coincidieron en la importancia de valorizar y potenciar la comercialización y el consumo de la carne de caza; así como sobre la oportunidad de impulsar por parte de la administración campañas de sensibilización dirigidas al conjunto de la sociedad sobre la labor llevada a cabo por parte del colectivo de cazadores y cazadoras de Cataluña, no sólo en cuanto a aspectos de control cinegético si no como gestores del medio natural.

 

Desde la Federación Catalana de Caza se valora positivamente esta reunión con la representante de ERC, así como su voluntad de traspasar esta información a sus compañeros y compañeras en el Congreso, especialmente la relacionada con la Ley de Bienestar animal, que puede suponer la fin de la actividad cinegética.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar