Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA LLEI ANIMALISTA I LA REFORMA DEL CODI PENAL ACABARIEN AMB LA CAÇA A ESPANYALa Llei Animalista i la Reforma del Codi Penal acabarien amb la caça a Espanya

22/08/2022
La RFEC i la Fundación Artemisan han elaborat un document que desmunta la justificació del Govern per a tots dos projectes i informa de les conseqüències que tindria la seva aprovació per a la caça, els animals i la societat en general.

La Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) i la Fundación Artemisan han elaborat un document que demostra que l'entrada en vigor de la Llei Animalista i de la reforma del Codi Penal, impulsades pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 del Govern d'Espanya acabarien amb la caça a Espanya.

 

El document, elaborat pels Serveis Jurídics d’ambdues entitats, detalla els articles que proposen les dues normatives que suposen una amenaça directa per a la viabilitat de l'activitat cinegètica i desmunta els arguments utilitzats pel Govern de PSOE i Podem per tramitar els dos textos sense consens i per procediment durgència.

 

En aquest sentit, aquesta mena de tramitació limita la participació de la societat i de les entitats afectades, precisament quan es tracta de normatives que han rebut el rebuig de juristes, científics, experts, sectors afectats i fins i tot de les associacions ecologistes. A més, ambdues entitats destaquen que suposa un ús torticero d'un procediment reservat a assumptes que, per la seva entitat, mereixin aquest tractament diferenciat.

 

Entre altres qüestions, el document revela com la Llei de Drets dels Animals –text aprovat pel Consell de Ministres el passat 1 d'agost- faria pràcticament inviable la supervivència de les rehales, la falconeria, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, o fins i tot l'enregistrament de documentals de caça; i convertiria en maltractament moltes de les accions cinegètiques que són pròpies de l’activitat.

 

Igualment, recull com l'avantprojecte envaeix les competències d'altres administracions en prohibir activitats com el silvestrisme o en regular el transport de gossos de rehala, que ja compta amb una legislació específica procedent d'un altre ministeri.

 

De la mateixa manera, el text assenyala com la normativa fa inviable la pràctica de modalitats com la perdiu amb reclam, cimbells de colom o aus aquàtiques, creant una greu inseguretat jurídica, o com impedeix la cria de reposició i obliga a l'esterilització sense arguments tècnics o científics que ho avalin.

 

També posa èmfasi que l'avantprojecte converteix en espècie protegida els gats de colònies, en contra de l'opinió de tota la comunitat científica i de la mateixa Comissió Europea, que afirmen que un dels problemes més grans per a la biodiversitat és el gat assilvestrat de les colònies felines.

  

A tot això s'hi suma la creació de nombrosos òrgans, sistemes de registre, entitats i plans que comportaran un quantiós augment de la despesa pública sufragada pels contribuents en un moment de crisi generalitzada en què s'estan demanant esforços a tots els ciutadans.

 

Pel que fa a la reforma del Codi Penal, ambdues entitats coincideixen que contempla penes desproporcionades i que, en estendre la tipificació del maltractament animal a tots els animals vertebrats, posa en greu perill la caça, la pesca i altres activitats de gran importància per al món rural.

 

Des de RFEC i Fundació Artemisan esperen que el document serveixi perquè els diferents partits polítics, comunitats autònomes i els ciutadans tinguin informació real de les conseqüències que tindria l'aprovació aquesta normativa i s'oposin a uns projectes que no persegueixen el benestar dels animals, sinó acontentar un sector animalista minoritari i radical.

 


 

 

La Ley Animalista y la Reforma del Código Penal acabarían con la caza en España

 

La RFEC y Fundación Artemisan han elaborado un documento que desmonta la justificación del Gobierno para ambos proyectos e informa de las consecuencias que tendría su aprobación para la caza, los animales y la sociedad en general.

 

La Real Federación Española de Caza (RFEC) y Fundación Artemisan han elaborado un documento que demuestra que la entrada en vigor de la Ley Animalista y de la reforma del Código Penal, impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, acabarían con la caza en España.

 

El documento, elaborado por los Servicios Jurídicos de ambas entidades, detalla los artículos que proponen ambas normativas que suponen una amenaza directa para la viabilidad de la actividad cinegética y desmonta los argumentos utilizados por el Gobierno de PSOE y Podemos para tramitar ambos textos sin consenso y por procedimiento de urgencia.

 

En este sentido, este tipo de tramitación limita la participación de la sociedad y de las entidades afectadas, precisamente cuando se trata de normativas que han recibido el rechazo de juristas, científicos, expertos, sectores afectados e incluso de las asociaciones ecologistas. Además, ambas entidades destacan que supone un uso torticero de un procedimiento reservado a asuntos que, por su entidad, merezcan este tratamiento diferenciado.

 

Entre otras cuestiones, el documento desvela cómo la Ley de Derechos de los Animales -cuyo texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto- haría prácticamente inviable la supervivencia de las rehalas, la cetrería, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, o incluso la grabación de documentales de caza; y convertiría en maltrato muchas de las acciones cinegéticas que son propias de la actividad.

 

Igualmente, recoge cómo el anteproyecto invade las competencias de otras administraciones al prohibir actividades como el silvestrismo o al regular el transporte de perros de rehala, que ya cuenta con una legislación específica procedente de otro Ministerio.

 

De la misma manera, el texto señala cómo la normativa hace inviable la práctica de modalidades como la perdiz con reclamo, cimbeles de paloma o aves acuáticas, creando una grave inseguridad jurídica, o cómo impide la cría de reposición y obliga a la esterilización sin argumentos técnicos o científicos que lo avalen. 

 

También hace hincapié en que el anteproyecto convierte en especie protegida a los gatos de colonias, en contra de la opinión de toda la comunidad científica y de la propia Comisión Europea, que afirman que uno de los mayores problemas para la biodiversidad es el gato asilvestrado de las colonias felinas.

 

A todo ello se suma la creación de numerosos órganos, sistemas de registro, entidades y planes que conllevarán un cuantioso aumento del gasto público sufragado por los contribuyentes en un momento de crisis generalizada en el que se están pidiendo esfuerzos a todos los ciudadanos.

 

En lo referente a la reforma del Código Penal, ambas entidades coinciden en que contempla penas desproporcionadas y en que, al extender la tipificación del maltrato animal a todos los animales vertebrados, pone en serio peligro la caza, la pesca y otras actividades de gran importancia para el mundo rural.

 

Desde RFEC y Fundación Artemisan esperan que el documento sirva para que los distintos partidos políticos, Comunidades Autónomas y los ciudadanos tengan información real de las consecuencias que tendría la aprobación esta normativa y se opongan a unos proyectos que no persiguen el bienestar de los animales, sino contentar a un sector animalista minoritario y radical.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consecuencias apliación Ley Animalista y reforma Código Penal
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar