Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

FEDERCAT PORTA DAVANT DELS PARLAMENTARIS CATALANS L’AVANTPROJECTE DE LA “LEY DE BIENESTAR ANIMAL”FEDERCAT PORTA DAVANT DELS PARLAMENTARIS CATALANS L’AVANTPROJECTE DE LA “LEY DE BIENESTAR ANIMAL”

18/07/2022
La Federació Catalana de Caça adverteix als grups parlamentaris catalans de la fi de l’activitat cinegètica i l’hecatombe del món agrari si s’aprova el redactat d’aquesta nova llei, de caràcter estatal.

El passat dimarts 12 de juliol la Federació Catalana de Caça (FEDERCAT) va adreçar una carta a cadascun dels 8 grups parlamentaris de la Cambra catalana explicant les consequències que es poden derivar si es produeix l’aprovació de la nova “Ley de Bienestar Animal”, d’acord amb l’actual redactat. Juntament amb aquesta carta es va adjuntar un document annex de fitxes explicatives on es detallen totes les consideracions que FEDERCAT sospesa respecta l'avantprojecte de llei estatal de protecció, drets i benestar dels animals.

 

En l'escrit, s'exposen les observacions sobre l'impacte social i econòmic que esdevindrà amb l'aprovació d’aquesta llei si no es modifica. El manifest destaca també les repercussions que suposaria la fi de l'activitat cinegètica sobre el sector agrari i alimentari.

 

Alhora, es posa de manifest davant dels diferents representants parlamentaris que la caça és gestió i és clau per a l'equilibri entre les espècies cinegètiques i que la impossibilitat de la seva pràctica seria catastròfica per a l'ecosistema natural.

 

Amb tot declaren que FEDERCAT i els caçadors/es de Catalunya queden a l'espera de les dúpliques dels grups de la Cambra i els hi fan constar que el sector està sempre disposat a parlar amb qualsevol que així ho estimi.

 

La caça és equilibri, la caça és vida.

 


 

FEDERCAT LLEVA ANTE LOS PARLAMENTARIOS CATALANES EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL

 

La Federación Catalana de Caza advierte a los grupos parlamentarios catalanes del fin de la actividad cinegética y la hecatombe del mundo agrario si se aprueba el redactado de esta nueva ley, de carácter estatal.

 

El pasado martes 12 de julio la Federación Catalana de Caza (FEDERCAT) dirigió una carta a cada uno de los 8 grupos parlamentarios de la Cámara catalana explicando las consecuencias que se pueden derivar si se produce la aprobación de la nueva “Ley de Bienestar Animal”, de acuerdo con su actual redactado. Junto a esta carta, se adjuntó un documento anexo de fichas explicativas en el que se detallan todas las consideraciones que FEDERCAT sopesa respeto al anteproyecto de ley estatal de protección, derechos y bienestar de los animales.

 

En el escrito se exponen las observaciones sobre el impacto social y económico que se derivarían de la aprobación de esta ley si no se modifica. El manifiesto detalla también las repercusiones que supondría el fin de la actividad cinegética para el sector agrario y alimentario.

 

Al mismo tiempo, se pone de manifiesto ante los diferentes representantes parlamentarios que la caza es gestión y es clave para el equilibrio entre las especies cinegéticas y que la imposibilidad de su práctica sería algo catastrófico para el ecosistema natural.

 

Asímismo, ponen de manifiesto que tanto la Federación Catalana de Caza como el conjunto de cazadores/as de Cataluña quedan a la espera de las dúplicas de los grupos de la Cámara y les hacen constar que el sector está siempre dispuesto a hablar con cualquiera que así lo desee.

 

La caza es equilibrio, la caza es vida.

 

 

 

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar