Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

EN MARXA, EL TERCER ANY DE L’ESTUDI I SEGUIMENT DE LA TÓRTORA COMUNA PER PART DE LA TERRITORIAL DE TARRAGONAEn marxa, el tercer any de l’estudi i seguiment de la tórtora comuna per part de la Territorial de Tarragona

En marxa, el tercer any de l’estudi i seguiment de la tórtora comuna per part de la Territorial de Tarragona

En marxa, el tercer any de l’estudi i seguiment de la tórtora comuna per part de la Territorial de Tarragona

En marxa, el tercer any de l’estudi i seguiment de la tórtora comuna per part de la Territorial de Tarragona

29/04/2022
El passat dimarts, un grup de caçadors d’aquesta territorial va instal·lar a Figuerola del Camp diferents punts logístics d’observació per a la captura i posterior anellament de la tórtora comuna i poder obtenir dades per al seu estudi i seguiment

La caça és vida, els caçadors els primers ecologistes, la caça es conservació... podem realitzar moltes afirmacions com aquestes perquè totes elles es sustenten en fets reals i objectius. Un bona mostra d’això, una més, la trobem aquesta setmana amb l’inici dels treballs necessaris per a la realització de l’estudi de seguiment i observació, dut a terme per part de la Federació de Caça de Tarragona, de la tórtora comuna en la seva ruta migratòria al seu pas per terres tarragonines, que compleix tres anys de vida.

 

En aquest sentit, el passat dimarts un grup de caçadors de la Territorial de Tarragona, encapçalats per Joaquim Vidal, el seu president, va començar amb la instal·lació de tres dels punts logístics d’observació, en aquesta ocasió al terme municipal de Figuerola del Camp (Alt Camp-Tarragona). Val a dir, que tota aquesta tasca es realitza d’una manera altruista, sense cap suport extern i sense cap obligació, tret de de la pròpia inquietud i interès del col·lectiu per fer-ho; es fa perquè és positiu i ens ajuda a entendre i conèixer millor les diferents espècies cinegètiques, els seus hàbits migratoris, el seu estat poblacional, obtenint també dades reals i fefaents per defensar amb dades científiques l’extracció sostenible d’aquestes aus. Especial menció en aquest projecte per a Miquel, membre de la societat de caçadors d’aquesta localitat tarragonina, pel seu treball i esforç i per ser que visita i controla vàries vegades al dia els diferents punts de captura (gràcies Miquel).

 

Sens dubte, un treball il·lusionant, però feixuc alhora, ja que suposa preparar i adequar el terreny per instal·lar les gàbies trampa –totes informades i amb les autoritzacions pertinents per part de l’administració, el mateix que les anelles que es posaran a les tórtores-. Per cert, unes gàbies que es trobem tot just a tocar de petites bases d’aigua, també fruit de l’esforç del col·lectiu de caçadors/es, on les aus sempre troben aigua quan la calor de l’estiu acaba amb tots els seus abeuradors naturals. Una vegada instal·lada la infraestructura perimetral, per evitar que altre animals com els senglars facin malbé les gàbies trampa, toca tirar blat per atraure a les aus, preparar, vigilar i mantenir les trampes, etc. Això pel que fa la infraestructura, abans, i sobretot després, moltes hores d’observació sobre el terreny, d’anar als diferents punts logístics per comprovar el seu estat, de tornar a redreçar les trampes per, finalment i amb sort, agafar alguna tórtora i anellar-la per tornar-la a soltar amb l’esperança de que algun dia pugui ser recapturada, qui sap on, i obtenir unes dades molt valuoses per a l’estudi dels seus hàbits, fluxos migratoris, etc.

 

Cal destacar, que l’any passat van anellar un total de 34 tórtores, amb la recaptura de dues tórtores adultes, a les quals els hi van instal·lar un sistema de seguiment VHS gràcies al qual es va comprovar que les “nostres” tórtores emigren cap al Algèria per passar l’hivern al Delta del Níger. Es va constatar que una d’elles ho va fer al sud del Sahel.

 


 

En marcha, el tercer año del estudio y seguimiento de la tórtola común por parte de la Territorial de Tarragona

 

El pasado martes, un grupo de cazadores de esta territorial instaló en Figuerola del Camp (Alt Camp-Tarragona) los tres primeros puntos logísticos de observación para la posterior captura y anillamiento de la tórtola común y poder obtener datos reales y contrastados sobre sus hábitos migratorios y población.

 

La caza es vida, los cazadores los primeros ecologistas, la caza es conservación... podemos realizar muchas afirmaciones como éstas porque todas ellas se sustentan en hechos reales y objetivos. Una buena muestra de ello, una más, la encontramos esta semana con el inicio de los trabajos necesarios para la realización del estudio de seguimiento y observación, llevado a cabo por parte de la Federación de Caza de Tarragona, de la tórtola común en su ruta migratoria a su paso por tierras tarraconenses, que cumple tres años de vida.

 

En este sentido, el pasado martes un grupo de cazadores de la Territorial de Tarragona, encabezados por Joaquim Vidal, su presidente, comenzó la instalación de tres de los puntos logísticos de observación; en esta ocasión, en el término municipal de Figuerola del Camp (Alt Camp-Tarragona). Cabe decir, que toda este trabajo se realiza de forma altruista, sin ningún apoyo externo y sin ninguna obligación de hacerlo, salvo la propia inquietud e interés del colectivo por llevarlo a cabo, porque es positivo y nos ayuda a entender y conocer mejor a las diferentes especies cinegéticas, sus hábitos migratorios, su estado poblacional, obteniendo también datos reales y fehacientes para defender con datos científicos la extracción sostenible de estas aves. Especial mención en este proyecto para Miquel Pam, miembro de la sociedad de cazadores de esta localidad tarraconense, por su trabajo y esfuerzo y por ser quien visita y controla varias veces al día los distintos puntos de captura (gracias Miquel).

 

Sin duda, un trabajo ilusionante, pero  duro a la vez, puesto que supone preparar y adecuar el terreno para instalar las jaulas trampa –todas informadas y con las autorizaciones pertinentes por parte de la administración, lo mismo que las anillas que se pondrán en las tórtolas-. Por cierto, unas jaulas que están justo al lado de pequeñas balsas de agua, también fruto del esfuerzo del colectivo de cazadores/as, donde las aves siempre encuentran agua cuando el calor del verano acaba con todos sus bebederos naturales. Una vez instalada la infraestructura perimetral, para evitar la entrada de otros animales como el jabalí, toca echar trigo para atraer a las aves, preparar, vigilar y mantener las jaulas trampa, etc. Esto con respecto a la infraestructura, antes y sobre todo después, muchas horas de observación sobre el terreno, de ir a los diferentes puntos logísticos para comprobar su estado, de volver a preparar y arreglar las trampas para, finalmente y con suerte, capturar alguna tórtola y anillarla para volver a soltarla con la esperanza de que algún día pueda ser recapturada, quién sabe dónde, y obtener unos datos muy valiosos para el estudio de sus hábitos, sus flujos migratorios, etc.

 

Cabe destacar, que el año pasado anillaron un total de 34 tórtolas, con la recaptura de dos tórtolas adultas, a las que se instaló un sistema de seguimiento VHS gracias al cual se comprobó que “nuestras” tórtolas emigran hacia Argelia para pasar el invierno en el Delta del Níger. Se constató que una de ellas lo hizo en el sur del Sahel.

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar