Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LES FEDERACIONS DE CAÇA IMPEDEIXEN QUE LA GUATLLA DEIXI DE CAÇAR-SELes federacions de caça impedeixen que la guatlla deixi de caçar-se

Les federacions de caça impedeixen que la guatlla deixi de caçar-se

22/04/2022
La pressió de les entitats a nivell nacional i autonòmic aconsegueix que el Comitè de Flora i Fauna del MITECO ajorni la votació de la proposta per catalogar aquesta migratòria com a espècie en perill d'extinció

La proposta que s'havia de prendre amb base en una sol·licitud de SEO-BirdLife no tenia en compte les dades científiques recollides a través del projecte Coturnix on es desmunta la postura del Ministeri

 

La pressió i les denúncies públiques de les federacions de caça han aconseguit que el Comitè de Flora i Fauna del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO), que s'ha celebrat aquest matí, ajupi la votació de la proposta per catalogar la guatlla com a espècie en perill d'extinció, una catalogació que prohibiria la caça d'aquesta migratòria perquè deixa de ser espècie cinegètica.

 

El ministeri mateix ha informat a la Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) que aquest ajornament es produeix després de l'aportació d'un informe exhaustiu de la Fundació Artemisan sobre les dades del projecte Coturnix, que el ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) va enviar al MITECO perquè aquesta informació sigui examinada pel Comitè Científic, i posteriorment traslladada als membres del Comitè de Flora i Fauna. Un cop presa en consideració la documentació, el Comitè Científic resoldrà si es modifica o no el contingut del seu dictamen per abordar-lo i tractar-lo en una nova reunió.

 

Aquesta decisió es pren un dia després que centenars de caçadors, directius i representants de les federacions de caça es concentressin davant les portes del ministeri per impedir la prohibició de la caça de la guatlla, i exigir la dimissió de la ministra Teresa Ribera per les polítiques anticassa que estan asfixiant el sector i el menyspreu a l'activitat.

 

Segons el president de la RFEC, Manuel Gallardo, “tal com vam dir alt i clar a les portes del MITECO, la marea taronja no s'aturarà en la defensa de l'activitat cinegètica. Avui hem aconseguit parar l'intent de prohibició de la caça de la guatlla, però ens hem de mantenir en alerta per continuar defensant els nostres drets, ja que sabem que la ministra ho tornarà a intentar i farà tot el possible per tirar endavant aquesta nova mesura anticassa”.

 

DADES SESGADES

 

Quan va tenir coneixement de la proposta per prohibir la caça de la guatlla amb base en una petició de SEO-Birlife per declarar a l'espècie en “perill d'extinció”, el sector cinegètic va començar a mobilitzar-se a través de les federacions autonòmiques fent-li arribar tota la informació necessària als responsables de les diferents comunitats autònomes perquè poguessin prendre una decisió tenint en compte totes les dades, així com les greus conseqüències que tindria la prohibició de la gestió cinegètica de la guatlla per a la pròpia espècie.

 

Tal com es va denunciar, la inclusió d'aquesta votació no comptava amb informes que ho avalin, quan les dades científiques recollides a través del projecte Coturnix contradiuen la decisió del Ministeri, que mai va tenir en compte el Ministeri d'Agricultura, el sector cinegètic ni la comunitat científica, demostrant una vegada més que es tracta d'una decisió ideològica que no té res a veure amb criteris tècnics o científics.

 


 

 

Las federaciones de caza impiden que la codorniz deje de cazarse

 

La presión de las entidades a nivel nacional y autonómico logra que el Comité de Flora y Fauna del MITECO aplace la votación de la propuesta para catalogar a esta migratoria como especie en peligro de extinción

 

La propuesta que se iba a tomar con base en una solicitud de SEO-BirdLife no tenía en cuenta a los datos científicos recabados a través del proyecto Coturnix donde se desmonta la postura del Ministerio

 

La presión y las denuncias públicas de las federaciones de caza han logrado que el Comité de Flora y Fauna del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), que se ha celebrado esta mañana, aplace la votación de la propuesta para catalogar a la codorniz como especie en peligro de extinción, una catalogación que prohibiría la caza de esta migratoria al dejar de ser especie cinegética.

 

El propio ministerio ha informado a la Real Federación Española de Caza (RFEC) que este aplazamiento se produce tras la aportación de un informe exhaustivo de la Fundación Artemisan sobre los datos del proyecto Coturnix, que el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) envió al MITECO para que esta información sea examinada por el Comité Científico, y posteriormente trasladada a los miembros del Comité de Flora y Fauna. Una vez tomada en consideración la documentación, el Comité Científico resolverá si se modifica o no el contenido de su dictamen para abordarlo y tratarlo en una nueva reunión.

 

Esta decisión se toma un día después de que cientos de cazadores, directivos y representantes de las federaciones de caza se concentraran ante las puertas del ministerio para impedir la prohibición de la caza de la codorniz, y exigir la dimisión de la ministra Teresa Ribera por las políticas anticaza que están asfixiando al sector y su desprecio a la actividad.

 

Según el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, “tal y como dijimos alto y claro a las puertas del MITECO, la marea naranja no se va a detener en la defensa de la actividad cinegética. Hoy hemos conseguido parar el intento de prohibición de la caza de la codorniz, pero debemos mantenernos en alerta para seguir defendiendo nuestros derechos, ya que sabemos que la ministra lo volverá a intentar y hará todo lo posible por sacar adelante esta nueva medida anticaza”.

 

DATOS SESGADOS

 

Cuando tuvo conocimiento de la propuesta para prohibir la caza de la codorniz con base en  una petición de SEO-Birlife para declarar a la especie en “peligro de extinción”, el sector cinegético comenzó a movilizarse a través de las federaciones autonómicas haciéndole llegar toda la información necesaria a los responsables de las distintas comunidades autónomas para que pudieran tomar una decisión teniendo en cuenta todos los datos, así como las graves consecuencias que tendría la prohibición de la gestión cinegética de la codorniz para la propia especie.

 

Tal y como se denunció, la inclusión de esta votación no contaba con informes que lo avalen, cuando los datos científicos recabados a través del proyecto Coturnix contradicen la decisión del Ministerio, que nunca tuvo en cuenta al Ministerio de Agricultura, al sector cinegético ni a la comunidad científica, demostrando una vez más que se trata de una decisión ideológica que nada tiene que ver con criterios técnicos o científicos.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar