Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA MANCA DE PERSONAL I UNA CORRECTA PLANIFICACIÓ DEL DACC A LES TERRES DE L’EBRE I GIRONA IMPEDIRAN L’INICI DE LA TEMPORADA DE LA CAÇA DEL CABIROLLa manca de personal i una correcta planificació del DACC a les Terres de l’Ebre i Girona impediran l’inici de la temporada de la caça del cabirol

31/03/2022
La Federació Catalana de Caça, conjuntament amb les territorials afectades denuncien davant el DACC que aquest diumenge no podran iniciar la temporada de caça del cabirol per la manca de distribució de precintes i manca de planificació

La Federació Catalana de Caça, conjuntament amb les seves territorials a les Terres de l'Ebre i Girona, denuncien davant la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi que aquest diumenge no podran iniciar la temporada de caça del cabirol a causa de la manca de distribució per part dels seus Serveis Territorials de les autoritzacions necessàries per fer-ho, en el cas de les Terres de l'Ebre per manca de personal administratiu i a Girona per la manca d’una oportuna i correcta planificació.

 

La Federació Catalana de Caça ha dirigit aquesta setmana una carta de denúncia a la senyora Anna Sanitjas, directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, davant la greu situació derivada d'una falta endèmica de personal administratiu a les oficines dels Serveis Territorials del DACC a les Terres de l'Ebre, fet que suposa una greu disfunció de les funcions públiques que, entre altres conseqüències, comporta, de manera immediata, la impossibilitat de tramitar permisos per danys i l'obtenció dels precintes necessaris per a la caça del cabirol; un fet d’especial gravetat si es té en compte que tal com reflecteix l'ordre de vedes de la Generalitat, publicada dilluns passat, la temporada de caça d'aquesta espècie comença el diumenge 3 d'abril. La situació és molt preocupant ja que, a curt termini, no hi ha res que faci pensar que la situació es solucioni en breu -els responsables de la RT de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre fa temps que adverteixen de la falta de personal als Serveis Territorials del DACC a les Terres de l'Ebre sense obtenir una solució al problema-.

 

En termes similars s'ha posat en coneixement de la responsable de l’esmentada direcció la manca de previsió i inacció per part del personal responsable d'aquests menesters als Serveis Territorials de Girona, que a tres dies de l'inici de la temporada ni han realitzat la planificació de distribució dels precintes entre les diferents societats de caça ni, per descomptat, els hi han repartit.

 

Com a conseqüència de tot això, ni a les Terres de l'Ebre ni a Girona es podrà començar, com caldria esperar, la temporada de caça del cabirol aquest divendres, malgrat la imperiosa necessitat de realitzar una correcta gestió cinegètica d'aquesta espècie. Una situació insostenible que necessita de solucions urgents per part de l'administració.

 

Davant d'aquesta greu disfunció pública, la Federació Catalana de Caça, conjuntament amb les representacions territorials, afectades han ofert a la senyora Anna Sanitjas tota la seva col·laboració –especialment centrada en ajudar al repartiment d'aquests precintes entre les diferents societats de caça, com ja es fa a d'altres demarcacions- per donar una ràpida i efectiva solució a aquesta problemàtica.

 

D'altra banda, es comunica, que en cas de no obtenir una resposta que permeti el correcte compliment de l'ordre de vedes la Federació Catalana de Caça i les Territorials afectades es reserven el dret d'emprendre les accions legals que considerin oportunes en contra del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, així com a l'hora de reclamar la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques competents en la matèria.

 


 

La falta de personal y una correcta planificación del DACC a Terres de l’Ebre y Girona impedirán el inicio de la temporada de la caza del corzo

 

La Federación Catalana de Caza, conjuntamente con sus territoriales de Terres de l’Ebre y Girona, denuncian ante la  Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio que este domingo no podrán iniciar la temporada de caza del corzo debido a la falta de distribución por parte de sus Servicios Territoriales de las autorizaciones necesarias para hacerlo, en el caso de las Terres de l’Ebre por falta de personal administrativo y en Girona por la falta de una oportuna y correcta planificación.

 

La Federación Catalana de Caza ha dirigido esta semana una carta de denuncia a la señora Anna Sanitjas, directora general de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio, ante la grave situación derivada de una falta endémica de personal administrativo en las oficinas de los Servicios Territoriales del DACC en las Terres de l’Ebre, en lo que supone una grave disfunción de las funciones públicas que, entre otras consecuencias, comporta, de manera inmediata, la imposibilidad de tramitar permisos por daños y la obtención de los precintos necesarios para la caza del corzo; un hecho de especial gravedad, más aún, si se tiene en cuenta que tal y como refleja la orden de vedas de la Generalitat, publicada el pasado lunes, la temporada de caza de esta especie comienza el domingo  3 de abril. La situación es muy preocupante ya que, a corto plazo, no hay visos de que la situación se solucione en breve - los responsables de la RT de la Federación Catalana de Caza en les Terres de l’Ebre vienen denunciando desde hace tiempo la falta de personal en los Servicios Territoriales del DACC en las Terres de l’Ebre sin obtener una solución al problema-.

 

En términos similares se ha puesto en conocimiento de la responsable de dicha dirección la falta de previsión e inacción por parte del personal responsable de estos menesteres en los Servicios Territoriales de Girona, que a tres días del inicio de la temporada ni han realizado la planificación de distribución de los precintos entre las diferentes sociedades de caza ni, por supuesto, los han repartido.

 

Como consecuencia de todo ello, ni en las Terres de l’Ebre ni en Girona se podrá comenzar, como sería de esperar, la temporada de caza del corzo este domingo, a pesar de la imperiosa necesidad de realizar una correcta gestión cinegética de esta especie. Una situación insostenible que necesita de soluciones urgentes por parte de la administración.

 

Ante esta grave disfunción pública, la Federación Catalana de Caza, conjuntamente con las representaciones territoriales afectadas, han ofrecido a la señora Anna Sanitjas toda su colaboración –especialmente centrada en ayudar al reparto de estos precintos entre las diferentes sociedades de caza, como ya se hace en otras demarcaciones- para dar una rápida y efectiva solución a esta problemática.

 

Por otra parte, se comunica, que en el caso de no obtener una respuesta que permita el correcto cumplimiento de la orden de vedas la Federación Catalana de Caza y las Territoriales afectadas se reservan el derecho de emprender las acciones legales que consideren oportunas en contra del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, así como a la hora de reclamar la responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas competentes en la materia.

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar