Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

CENTENARS DE MILERS DE GRÀCIES ALS PROP DE 5.000 CAÇADORS/ES DE CATALUNYA PER DEFENSAR A MADRID EL FUTUR DE LA CAÇACentenars de milers de gràcies als prop de 5.000 caçadors/es de Catalunya per defensar a Madrid el futur de la caça

22/03/2022
El diumenge els carrers de Madrid van esdevenir un clam en defensa del món rural i la caça. Un èxit incontestable gràcies a la participació d’unes 800.000 persones, la gran majoria caçadors i caçadores.

El 20 de març de 2022 quedarà a la memòria col·lectiva de tots i totes els que van tenir l’oportunitat i l’orgull de participar en aquesta manifestació en defensa del món rural i la caça; sens dubte vam fer història. Un èxit incontestable gràcies a la participació d’unes 800.000 persones, més del 80% caçadors/es, malgrat que els grans mitjans de comunicació tractin d’obviar a la gran marea taronja.

 

Una manifestació on més de 600.000 caçadors i caçadores, arribats del conjunt de l’Estat, van inundar els carrers de Madrid, des d’Atocha fins a la plaça de la Fuente de Sant Juan de la Cruz. Cinc quilòmetres de marea taronja, de reivindicació cívica, respectuosa i, per què no dir-ho, sorollosa, del nostre legítim dret a caçar. Una manifestació en contra de la prohibició de la caça d’espècies cinegètiques com la tórtora, de la prohibició  del plom; a  favor de la recuperació del silvestrisme, de la caça als parcs naturals, de la promoció i defensa de l’activitat cinegètica com  una eina clau a nivell econòmic, ecològic i social... En contra del Reial Decret de Nuclis Zoològic, de la inclusió del llop al Lespre; però, sobretot, radicalment en contra de la tramitació de l‘aberrant, incoherent, absurda Llei de Protecció i Drets dels Animals, clarament condicionada al seu redactat pels col·lectius animalistes i ecologistes, cada vegada més allunyats de la realitat del món rural i de les seves necessitats i mancances.

 

Des de primeres hores del matí, Atocha i els seus voltants van esdevenir un gran brollador de caçadors i caçadores, de persones arribades de tots els indrets de l’Estat, en una mostra del seu clar i ferm compromís en la defensa del món rural i la caça, com la nostra gent arribada des de les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, que cap a la 1.00 de la nit pujaven als busos per fer un viatge de més de 500 quilòmetres per representar-nos  i defensar la caça. Fet i fet, al voltant de 5.000 persones de tots els àmbits cinegètics: caçadors de menor i major, falconers, arquers, ocellaires... Sincerament, les paraules es queden curtes per agrair el seu compromís i esforç. Ells, elles; caçadors i caçadores joves i, especialment menys joves i veterans, van tenir molt clar que el diumenge dia 20 la “jornada de caça” tenia lloc a Madrid i que de no anar-hi potser no hi hauria futur per a la caça.

 

Malgrat l’obstinació d’alguns mitjans de comunicació en invisibilitzar la presència dels caçadors i caçadores en aquesta manifestació i l’estat d’obcecació del Govern Central pel que fa a la caça, el missatge va fluir i es va escoltar i segur que va arribar d'una manera clara i incontestables a qui correspon.

 

Tal i com va manifestar Sergio Sánchez, president la Federació Catalana de Caça en acabar l’acte “aquesta manifestació és una fita històrica, però no és el final de res. Es el punt d’inflexió i de partida d’una nova i encoratjada lluita per part de tot el col·lectiu cinegètic per exigir la fi de les polítiques anticaça, per reivindicar i que es tingui a la caça en la consideració que es mereix una activitat econòmica que genera més de 6.500 milions d’euros al conjunt de l’estat i vora 200.000 llocs de treball –directes/indirectes-, que fixa llocs de treball, especialment a l’àmbit rural i que aporta grans beneficis socials, culturals i mediambientals”. Així mateix, va destacar la importància de l’èxit d’aquesta manifestació com a element de força a l’hora de parlar amb els diferents governs autonòmics i fer-los veure la necessitat de protegir la caça i el món rural, menystingut, per altra banda, per part de les diferents administracions i per unes polítiques i lleis cada vegada més allunyades dels ramaders, agricultors, regants, representant de cooperatives agràries, etc convocants i presents també en aquesta manifestació (molts d’ells caçadors i caçadores), als quals vam donar, com sempre, tot el nostre suport i col·laboració d’una manera decidida en les seves justes i necessàries reivindicacions.

 

 

El #20Mrural a Madrid van defensar el Si a la caça, Si a la vida. Gràcies per la vostra veu

 


 

Cientos de miles de gracias a los cerca de 5.000 cazadores y cazadoras de Cataluña por defender en Madrid el futuro de la caza

 

El 20 de marzo de 2022 quedará grabado en la memoria colectiva de todos y todas quienes tuvimos la oportunidad y el orgullo de participar en esta manifestación en defensa del mundo rural y la caza; sin duda hicimos historia. Un éxito incontestable gracias a la participación de unas 800.000 personas, más del 80% cazadores/as , aunque los grandes medios de comunicación traten de obviar a la gran marea naranja.


Una manifestación en la que más de 600.000 cazadores y cazadoras, llegados del conjunto del Estado, inundaron las calles de Madrid, desde Atocha hasta la plaza de la Fuente de San Juan de la Cruz. Cinco kilómetros de marea naranja, de reivindicación cívica, respetuosa y, por qué no decirlo, ruidosa, de nuestro legítimo derecho a cazar. Una manifestación en contra de la prohibición de la caza de especies cinegéticas como la tórtola, de la prohibición del plomo; a favor de la recuperación del silvestrismo, de la caza en los parques naturales, de la promoción y defensa de la actividad cinegética como una herramienta clave a nivel económico, ecológico y social... En contra del Real Decreto de Núcleos Zoológico, de la inclusión del lobo en el LESPRE; pero, sobretodo, radicalmente en contra de la tramitación de la aberrante, incoherente, absurda Ley de Protección y Derechos de los Animales, claramente condicionada en su redactado por los colectivos animalistas y ecologistas, cada vez más alejados de la realidad del mundo rural, de sus necesidades y carencias.

 

Desde primeras horas de la mañana, Atocha y sus alrededores se convirtieron en un gran surtidor de cazadores y cazadoras, de personas llegadas de todos los lugares del Estado, en una muestra de su claro y firme compromiso en la defensa del mundo rural y la caza, como nuestra gente llegada desde las demarcaciones de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Tierras del Ebro, que sobre la 1.00 de la noche subían a los buses para realizar un viaje de más de 500 kilómetros para representarnos y defender la caza. De hecho, alrededor de 5.000 personas de todos los ámbitos cinegéticos: cazadores de menor y mayor, halconeros, arqueros, pajareros... Sinceramente, las palabras se quedan cortas para agradecer su compromiso y esfuerzo. Ellos, ellas; cazadores y cazadoras jóvenes y, especialmente menos jóvenes y veteranos, tuvieron muy claro que el domingo día 20 la “jornada de caza” tenía lugar en Madrid y que de no ir quizás no habría futuro para la caza.

 

Pese al empeño de algunos medios de comunicación en invisibilizar la presencia de los cazadores y cazadoras en esta manifestación y el estado de obcecación del Gobierno Central en cuanto a la caza, el mensaje fluyó i seguro que ha llegado a quien corresponde de una manera clara e incontestable.

 

Tal y como manifestó Sergio Sánchez, presidente la Federación Catalana de Caza al terminar el acto “esta manifestación es un hito histórico, pero no es el fin de nada. Es un punto de inflexión y de partida de una nueva lucha por parte de todo el colectivo cinegético para exigir el fin de las políticas anticaza, para reivindicar que se tenga a la caza en la consideración que se merece una actividad económica que genera más de 6.500 millones de euros en el conjunto del estado y cerca de 200.000 puestos de trabajo -directos/indirectos-, que fija puestos de trabajo, especialmente en el ámbito rural y que aporta grandes beneficios sociales, culturales y medioambientales”. Asimismo, destacó la importancia del éxito de esta manifestación como elemento de fuerza a la hora de hablar y negociar con los diferentes gobiernos autonómicos y hacerles ver la necesidad de proteger la caza y el mundo rural, menospreciado, por otra parte, por las diferentes administraciones y por unas políticas y unas leyes cada vez más alejadas de los ganaderos, agricultores, regantes, representante de cooperativas agrarias, etc convocantes,  y presentes también en esta manifestación (muchos de ellos cazadores y cazadoras) a los cuales dimos, como siempre, todo nuestro apoyo y colaboración en sus justas y necesarias reivindicaciones.

 

 

El #20Mrural en Madrid defendieron el Si a la caza, Si a la vida. Gracias por su voz

 

 

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar