Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · OCELLAIRES

AIXECADA LA PROHIBICIÓ DE LA REALITZACIÓ DE CONCURSOS DE CANT OCELLAIRE A CAUSA DE LA INFLUENÇA AVIÀRIAAixecada la prohibició de la realització de concursos de cant ocellaire a causa de la influença aviària

02/02/2022
Des de la Territorial de Barcelona ens arriben bones notícies per al col·lectiu ocellaire, que podrà tornar a realitzar concursos, complint tot un seguit de requisits establerts per part de l'administració, per evitar qualsevol situació de risc de contagi

La Generalitat, després de prohibir la celebració de concurs de cant ocellaire a causa dels diferents focus de influenza aviària detectats a Catalunya (el darrer un focus als Aiguamolls de l'Emporda confirmat el passat 27 de gener) ha donat de nou el permís per poder tornar a reprendre els concursos a Catalunya, sempre d'acord a tot un seguit de requisits establerts per part de l'administració, i que us detallem a continuació transcribim la resposta enviada a la Territorial de Barcelona per part de Nuria Ribas Lligoña, cap del Servei de Prevenció en Salut Animal, de  Direcció general d’Agricultura i Ramaderia (DACC)

Una vegada valorada l'activitat dels concursos de cant dels ocells fringíl·lids i el seu risc sanitari respecte a la influència aviària, li informo que acabem de donar instruccions als Serveis territorials ia les Oficinas comarcals del DACC perquè es puguin autoritzar excepcionalment els concursos d' ocells fringíl·lids, sempre que es compleixin els següents requisits:

 • L’origen dels ocells és controlat i els participants són socis de l’entitat. Els ocells es mantenen al lloc d’origen en condicions que impedeixen el contacte amb les salvatges (manteniment a gàbies i en un context urbà i/o dins de casa).
 • Es portarà un registre dels assistents al concurs, que caldrà guardar a disposició de l’autoritat competent un mínim d’un mes.
 • El certamen es realitza en un recinte tancat que garanteixi l´aïllament vers ocells no controlats, com poden ser coloms, bressols i altres, que eviti l´entrada d´aquests i de les seves dejeccions.
 • El certamen és supervisat per un veterinari, el qual visitarà el recinte el dia del concurs com a mínim una vegada per comprovar l’estat sanitari dels animals participants i verificar que s’estan complint els requeriments per dur a terme l’acte. El veterinari haurà de deixar constancia documental de la visita realitzada i de la seva verificació, que caldrà guardar un mínim d´un mes. Caldrà comunicar als Serveis Veterinaris Oficials de l’oficina comarcal corresponent i de forma immediata qualsevol indici sospitós d’Influença aviària
 • El transport dels animals fins al recinte es realitza en gàbies tapades amb funda de manera que s'evita el contacte directe i indirecte amb els salvatges.
 • Es realitza una neteja i desinfecció posterior a la realització de l’activitat.
 • L’autorització pot ser revocada en cas que la situació epidemiològica vers la IAAP canviï.
 • L’organitzador del certamen, cal que signi un certificat de responsabilitat conforme es compleixen els requisits d’autorització.
 • Li adjunto en aquest correu la declaració responsable que esmenta al punt 8.Ya tenemos el permiso para poder reanudar de nuevo los concursos en Cataluña. 

 


Levantada la prohibición de la realización de concurso de canto pajarero debido a la influenza aviar

 

Desde la Territorial de Barcelona nos llegan buenas noticias para el colectivo silvestrista, que podrá volver a realizar concursos, cumpliendo una serie de requisitos, establecidos por parte de la administración, para evitar cualquier situación de riesgo de contagio.

La Generalitat, después de prohibir la celebración de concurso de canto pajarero debido a los diferentes focos de influenza aviar detectados en Cataluña (el último un foco en los Aiguamolls de l'Empordà confirmado el pasado 27 de enero) ha dado de nuevo el permiso para poder volver a reanudar los concursos en Cataluña, siempre de acuerdo a una serie de requisitos establecidos por parte de la administración, y que os detallamos a continuación. Transcribimos la respuesta enviada a la Territorial de Barcelona por parte de Nuria Ribas Lligoña, jefe del Servicio de Prevención en Salud Animal, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería (DACC)

Una vez valorada la actividad de los concursos de canto de los pájaros fringílidos y su riesgo sanitario respecto a la influencia aviar, le informo que acabamos de dar instrucciones a los Servicios territoriales ya las Oficinas comarcales del DACC para que se puedan autorizar excepcionalmente los concursos de pájaros fringílidos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

 
 • El origen de las aves está controlado y los participantes son socios de la entidad. Los pájaros se mantienen en el lugar de origen en condiciones que impiden su contacto con aves salvajes (mantenimiento en jaulas y en un contexto urbano y/o dentro de casa).
 • Se llevará un registro de los asistentes al concurso, que deberá guardarse a disposición de la autoridad competente un mínimo de un mes.
 • El certamen se realiza en un recinto cerrado que garantice el aislamiento hacia pájaros no controlados, como pueden ser palomas, gorriones y otros, que evite la entrada de éstos y de sus deyecciones.
 • El certamen es supervisado por un veterinario, quien visitará el recinto el día del concurso como mínimo una vez para comprobar el estado sanitario de los animales participantes y verificar que se están cumpliendo los requerimientos para llevar a cabo el acto. El veterinario deberá dejar constancia documental de la visita realizada y de su verificación, que deberá guardarse un mínimo de un mes. Habrá que comunicar a los Servicios Veterinarios Oficiales de la oficina comarcal correspondiente y de forma inmediata cualquier indicio sospechoso de Influencia aviar
 • El transporte de los animales hasta el recinto se realiza en jaulas tapadas con funda de forma que se evita el contacto directo e indirecto con aves salvajes.
 • Se realiza una limpieza y desinfección posterior a la realización de la actividad.
 • La autorización puede ser revocada en caso de que la situación epidemiológica hacia la IAAP cambie.
 • El organizador del certamen, debe firmar un certificado de responsabilidad conforme se cumplen los requisitos de autorización.
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar