Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA RFEC REBUTJA LA REFORMA DEL CÒDI PENAL, QUE PRETEN ACABAR AMB LA CAÇALa RFEC rebutja la reforma del Còdi Penal, que preten acabar amb la caça

31/01/2022
La Federació Espanyola de Caça ha presentat les al·legacions a una normativa que pretén considerar la caça com a maltractament animal augmentant les penes fins als dos anys i mig de pres

La Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) ha presentat al·legacions al projecte de reforma del Codi Penal plantejat pel Govern, que podria posar fi a l'activitat cinegètica si s'estén la tipificació de maltractament animal a totes les espècies silvestres. Aquesta modificació, la consulta pública prèvia de la qual es va desenvolupar durant el Nadal passat, pretén augmentar les penes per qualsevol tipus de maltractament animal fins als dos anys i mig de presó i, com ja es va intentar, imposar com a agreujant l'ús d'armes, altres animals ( gossos, fures, falcons...), o la presència i participació dels menors a la caça.

 

Entre les al·legacions, la RFEC ha recordat el ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, així com la seva Direcció General de Drets dels Animals, impulsors de la reforma esmentada, que la regulació objecte de modificació afecta la protecció penal dels animals domèstics i de companyia, ja regulats als articles 337 i 337 bis de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

 

Per això, l'entitat federativa entén que tots els animals silvestres o salvatges vertebrats han de quedar fora d'aquesta reforma, així com totes les espècies que són objecte de la caça i de la pesca, igual que haurien d'excloure's d'aquesta tipificació la difusió i la filmació d'aquestes activitats. Això no vol dir que quedin desprotegits, sinó que tenen el seu propi règim de protecció, tant penal com administrativa, i que no té res a veure amb la reforma que es planteja, ja que el delicte de maltractament s'encamina a protegir els animals domèstics i de companyia que viuen sota el control humà, i aquesta protecció no afecta les espècies silvestres.

 

INTERESSOS DEL LOBBY ANIMALISTA

 

Aquesta reforma del Codi Penal continua donant resposta al full de ruta anticassa del Govern d'Espanya liderat pels Ministeris de Podem, on s'està atacant l'activitat cinegètica a través d'iniciatives legislatives com la Llei de Protecció i Drets dels Animals o la Reforma del Reial decret de nuclis zoològics danimals de companyia. Per això, aquesta reforma només atén a donar resposta als interessos ideològics del lobby animalista, generant un atac sense precedents al sector cinegètic i una crispació social innecessària a favor d'una minoria radical que no representa les veritables inquietuds de la societat.

 


 

La RFEC rechaza la reforma del Código Penal que pretende acabar con la caza

 

  • La Federación ha presentado las alegaciones a una normativa que pretende considerar a la caza como maltrato animal aumentando las penas hasta los dos años y medio de prisión

 

  • Este ataque sin precedentes a la actividad pretende dar respuesta a los intereses del lobby animalista para acabar con la caza, generando una crispación social innecesaria 

 

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha presentado alegaciones al proyecto de reforma del Código Penal planteado por el Gobierno, que podría acabar con la actividad cinegética si se extiende la tipificación de maltrato animal a todas las especies silvestres. Esta modificación, cuya consulta pública previa se desarrolló durante la pasada Navidad, pretende aumentar las penas por cualquier tipo de maltrato animal hasta los dos años y medio de prisión y, como ya se intentó, imponer como agravante el uso de armas, otros animales (perros, hurones, halcones...), o la presencia y participación de los menores en la caza.

 

Entre las alegaciones, la RFEC ha recordado al ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como a su Dirección General de Derechos de los Animales, impulsores de la citada reforma, que la regulación objeto de modificación afecta a la protección penal de los animales domésticos y de compañía, ya regulados en los artículos 337 y 337 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

Por ello, la entidad federativa entiende que todos los animales silvestres o salvajes vertebrados deben quedar fuera de esta reforma, así como todas las especies que son objeto de la caza y de la pesca, al igual que deberían excluirse de esta tipificación la difusión y filmación de dichas actividades. Esto no quiere decir que queden desprotegidos, sino que tienen su propio régimen de protección, tanto penal como administrativa, y que nada tiene que ver con la reforma que se plantea, ya que el delito de maltrato se encamina a proteger a los animales domésticos y de compañía que viven bajo el control humano, y dicha protección no afecta a las especies silvestres. 

 

INTERESES DEL LOBBY ANIMALISTA

Esta reforma del Código Penal continúa dando respuesta a la hoja de ruta anticaza del Gobierno de España liderada por los Ministerios de Podemos, en la que se está atacando a la actividad cinegética a través de iniciativas legislativas como la Ley de Protección y Derechos de los Animales o la Reforma del Real Decreto de núcleos zoológicos de animales de compañía. Por ello, esta reforma solo atiende a dar respuesta a los intereses ideológicos del lobby animalista, generando un ataque sin precedentes al sector cinegético y una crispación social innecesaria en favor de una minoría radical que no representa a las verdaderas inquietudes de la sociedad.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar