Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

FUNDACIÓ ARTEMISAN PUBLICA UN MANUAL DE 50 PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LA CAÇA PER NO CAÇADORSFundació Artemisan publica un manual de 50 preguntes i respostes sobre la caça per no caçadors

07/10/2021
Artemisan ha publicat el manual 'Preguntes i respostes sobre la caça a Espanya, un acostament de la caça per als no caçadors'. L'objectiu és fer arribar el contingut i tot el que envolta l'activitat cinegètica d'una forma senzilla i divulgativa al públic.

Es tracta d'un document que recull, en un atractiu format de preguntes i respostes curtes, aspectes generals sobre la caça. Així, recull informació sobre les espècies cinegètiques, els propis caçadors i la pràctica de l'activitat. També sobre la caça com a element de conservació, la seva importància social, econòmica i cultural i els reptes i oportunitats que afronta.

 

Amb aquest document, que es publica en castellà i anglès, la Fundació pretén cobrir el buit d'informació objectiva i pedagògica sobre l'activitat en general. Abordant la seva terminologia, períodes, regulació, objectius, xifres i en general tot el que envolta a la caça i els caçadors.

 

Així, pretén convertir-se en un manual de referència per a professionals de la comunicació que escriuen sobre el sector, personal de l'àmbit educatiu, estudiants i gestors. Igualment, per a totes aquelles persones interessades en la caça, a la natura, en el medi rural i en les activitats i costums característiques d'aquest entorn.

 

Visió directa i pedagògica


Pel president de la Fundació Artemisan, José Luis López-Schummer, calia realitzar un recopilatori senzill d'informació que fugís de les posicions interessades i radicalitzades. Calia oferir una visió directa i pedagògica de la caça que sol passar desapercebuda en una actualitat molt allunyada del medi rural.

 

'L'activitat cinegètica és molt àmplia, té moltes modalitats. Té una infinitat de peculiaritats que no sempre hem estat capaços de traslladar de la millor manera a el públic general ». S'ha donat lloc així a una «societat amb prejudicis i idees esbiaixades que desconeix en gran part el paper que la caça té en la conservació de l'medi ambient, a la cultura, economia i en la societat en general', ha afegit.

 

Per tot això sorgeix aquest manual de preguntes i respostes de la caça a Espanya. Pretén ser un punt de referència i coneixement sobre el sector.

 

Font d'informació Artemisan

 


 

Fundación Artemisan publica un manual de 50 preguntas y respuestas sobre la caza para no cazadores

 

La Fundación Artemisan ha publicado el manual ‘Preguntas y respuestas sobre la caza en España, un acercamiento de la caza para los no cazadores’. El objetivo del material es hacer llegar el contenido y todo lo que rodea a la actividad cinegética de una forma sencilla y divulgativa al público general.

 

Se trata de un documento que recoge, en un atractivo formato de preguntas y respuestas cortas, aspectos generales sobre la caza. Así, recoge información sobre las especies cinegéticas, los propios cazadores y la práctica de la actividad. También sobre la caza como elemento de conservación, su importancia social, económica y cultural y los desafíos y oportunidades que afronta.

 

Con este documento, que se publica en castellano e inglés, la Fundación pretende cubrir el vacío de información objetiva y pedagógica sobre la actividad en general. Abordando su terminología, periodos, regulación, objetivos, cifras y en general todo lo que rodea a la caza y a los cazadores.

 

Así, pretende convertirse en un manual de referencia para profesionales de la comunicación que escriben sobre el sector, personal del ámbito educativo, estudiantes y gestores. Igualmente, para todas aquellas personas interesadas en la caza, en la naturaleza, en el medio rural y en las actividades y costumbres características de este entorno.

 

Visión directa y pedagógica


Para el presidente de la Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer, era necesario realizar un recopilatorio sencillo de información que huyese de las posiciones interesadas y radicalizadas. Hacía falta ofrecer una visión directa y pedagógica de la caza que suele pasar desapercibida en una actualidad muy alejada del medio rural.

 

“La actividad cinegética es muy amplia, tiene muchas modalidades. Tiene un sinfín de peculiaridades que no siempre hemos sido capaces de trasladar de la mejor manera al público general». Se ha dado lugar así a una «sociedad con prejuicios e ideas sesgadas que desconoce en gran parte el papel que la caza tiene en la conservación del medioambiente, en la cultura, economía y en la sociedad en general”, ha añadido.

 

Por todo ello surge este manual de preguntas y respuestas de la caza en España. Pretende ser un punto de referencia y conocimiento sobre el sector Manual preguntas y respuestas La Caza en España
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar