Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FCC, EN COL·LABORACIÓ AMB RAMON FITÓ, ORGANITZA CINC SESSIONS DE PERFECCIONAMENT DEL TIR EN BATUDALa FCC, en col·laboració amb Ramon Fitó, organitza cinc sessions de perfeccionament del tir en batuda

La FCC, en col·laboració amb Ramon Fitó, organitza cinc sessions de perfeccionament del tir en batuda

La FCC, en col·laboració amb Ramon Fitó, organitza cinc sessions de perfeccionament del tir en batuda

La FCC, en col·laboració amb Ramon Fitó, organitza cinc sessions de perfeccionament del tir en batuda

La FCC, en col·laboració amb Ramon Fitó, organitza cinc sessions de perfeccionament del tir en batuda

La FCC, en col·laboració amb Ramon Fitó, organitza cinc sessions de perfeccionament del tir en batuda

16/09/2021
Aquesta formació té per objectiu millorar i aclarir alguns conceptes bàsics de la tècnica del tir a utilitzar per al tret a animals en moviment, en aquest cas, el porc senglar, a més de revisar i controlar aspectes vinculats amb l’equip emprat en la caça.

Aquestes classes magistrals, de caràcter teòric i pràctic, emprant el simulador de tir de la Federació, seran impartides per Ramon Fito, col·laborador de la Federació Catalana de Caça els divendres 24 de setembre (Lleida), 1 d'octubre (Terres de l'Ebre), 22 de octubre (Girona), 5 de novembre (Tarragona) i 26 de novembre (Barcelona). 

Els interessats en participar en aquestes sessions formatives, organitzades per la Federació Catalana de Caça conjuntament amb les diferents Representacions Territorials,  hauran de formalitzar la seva inscripció mitjançant les seves respectives territorials. Donada les característiques d’aquestes sessions de perfeccionament del tir, que tindran una durada aproximada de tres hores, es limitarà la participació en cadascuna de les sessions a un màxim de 15 participants.

L’estructura bàsica d’aquestes classes consistirà en:

  • Formació teòrica
  • Inspecció tècnica de l'equip (conjunt rifle/òptica de cada inscrit -tots els assistents portaran la seva arma d'ús habitual-
  • Pràctica amb simulador de tir de la Federació i, en funció de la seva disponibilitat, amb el simulador Aimpoint

Les modalitats de caça major col·lectiva com la munteria o batuda tenen un punt extra de dificultat pel fet d'haver de disparar animals en moviment, acció que, d'altra banda, les fa encara més atractives i que activen l'adrenalina de l'caçador/a al màxim. No obstant això, abans d'arribar a aquest moment tan especial, cal tenir clars alguns conceptes fonamentals de la tècnica de tir que utilitzarem per al tret i que ens ajudaran, de manera signficativa, a millorar la nostra efectivitat. En el transcurs d'aquestes classes, Ramon Fito, ens desvetllarà diferents aspectes a tenir en compte per aconseguir el major percentatge d'èxit a les nostres jornades de caça, centrant-nos en aquesta ocasió en el tir al senglar (Sus Scrofa).

 


 

La FCC, en colaboración con Ramon Fitó organiza cinco sesiones de perfeccionamiento del tiro en batida

 

Estas clases magistrales, de carácter teórico y práctico, utilizando el simulador de tiro de la Federación, serán impartidas por Ramón Fito, colaborador de la Federación Catalana de Caza los viernes 24 de septiembre (Lleida), 1 de octubre (Tierras del Ebro), 22 de octubre (Girona), 5 de noviembre (Tarragona) y 26 de noviembre (Barcelona). Esta formación tiene como objetivo, entre otros aspectos, mejorar y tener claros algunos conceptos básicos de la técnica del tiro a utilizar para el disparo a animales en movimiento, en este caso, el jabalí, además de revisar y controlar aspectos vinculados con el equipo empleado en la caza.

 

Los interesados en participar en estas sesiones formativas, organizadas por la Federación Catalana de Caza conjuntamente con las diferentes Representaciones Territoriales, deberán formalizar su inscripción a través de sus respectivas territoriales. Dada las características de estas sesiones de perfeccionamiento del tiro, que tendrán una duración aproximada de tres horas, se limitará la participación en cada una de las sesiones a un máximo de 15 participantes.

 

La estructura básica de estas clases consistirá en:

• Formación teórica

• Inspección técnica del equipo (conjunto rifle / óptica de cada inscrito -todos los asistentes llevarán su arma de uso habitual-

• Práctica con simulador de tiro de la Federación y, en función de su disponibilidad, con el simulador Aimpoint

 

Las modalidades de caza mayor colectiva como la montería o batida tienen un punto extra de dificultad por el hecho de tener que disparar a animales en movimiento, acción que, por otra parte, las hace aún más atractivas y que activan la adrenalina del cazador/a al máximo. No obstante, antes de llegar a ese momento tan especial, hay que tener claros algunos conceptos fundamentales de la técnica de tiro que utilizaremos para el disparo y que nos ayudarán, de manera signficativa, a mejorar nuestra efectividad. En el transcurso de estas clases, Ramon Fito, nos desvelará diferentes aspectos a tener en cuenta para conseguir el mayor porcentaje de éxito en nuestras jornadas de caza, centrándonos en esta ocasión en el tiro al jabalí (Sus Scrofa) .

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar