Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

LA RFEC ALERTA EL GOVERN D'ESPANYA SOBRE LES NEFASTES CONSEQÜÈNCIES DE PROHIBIR EL PLOM EN LA CAÇALa RFEC alerta el Govern d'Espanya sobre les nefastes conseqüències de prohibir el plom en la caça

10/09/2021
L'entitat federativa ha instat als 4 ministeris competents a que rebutgin el curt període de transició de 5 anys en l'aplicació d'aquesta normativa i aprofundeixin en les diferents alternatives.

La Reial Federació Espanyola de Caça ha traslladat als ministeris d'Agricultura, Transició Ecològica, Treball i Indústria, un informe que alerta de les nefastes conseqüències que tindria per als caçadors espanyols i tothom rural la prohibició de les municions de plom.

 

A la carta remesa als ministeris, s'ha instat que rebutgin el curt període de transició de 5 anys en l'aplicació d'aquesta normativa i s'aprofundeixi en les diferents alternatives que facin que l'impacte d'aquestes mesures no sigui perjudicial ni als caçadors i caçadores d'aquest país, ni a la societat en general.

 

L'informe, encarregat per la Federació Europea de Caça i Conservació (FACE) a una consultora independent, conclou que si es fa realitat una prohibició de les municions de plom després d'un període de transició de 5 anys deixaria de caçar el 25% dels caçadors, al menys el 30% caçarà amb menys freqüència, i que, a més, hi hauria una pèrdua econòmica important d'uns 5.700 milions d'euros a causa de la reducció de l'activitat de caça.

 

La realització d'aquest informe ve ocasionada per la intenció de la Comissió Europea de prohibir la utilització de l'plom en municions, després de la sol·licitud de modificació de l'Reglament REACH (Registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies químiques) de la institució europea a l'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA).

 

El president federatiu, Manuel Gallardo, ha tornat a denunciar el 'rerefons ideològic de la Comissió l'únic propòsit és acabar amb la caça. El Govern d'Espanya ha de decidir si vol seguir acontentant a col·lectius ecologistes que res han fet per l'ecologisme i la natura o si de veritat vol que prosperi el món rural '.

 

El cost de reemplaçar i modificar milions d'armes de foc per municions sense plom, el limitat període de temps per adaptar-se, així com el preu actual de les municions sense plom posarien en escac als 7 milions de caçadors europeus.

 

En aquest sentit, la RFEC fa mesos que treballa per fer arribar a la ECHA les incongruències de la proposta de la ECHA per modificar el Reglament REACH i el gran impacte negatiu que tindria en el sector.

 

 


 

La RFEC alerta al Gobierno de España sobre las nefastas consecuencias de prohibir el plomo en la caza

La entidad federativa ha instado a los 4 ministerios competentes a que rechacen el corto período de transición de 5 años en la aplicación de esta normativa y profundicen en las diferentes alternativas.

 

La Real Federación Española de Caza ha trasladado a los ministerios de Agricultura, Transición Ecológica, Trabajo e Industria, un informe que alerta de las nefastas consecuencias que tendría para los cazadores españoles y todo el mundo rural la prohibición de las municiones de plomo.

 

En la carta remitida a los ministerios, se ha instado a que rechacen el corto período de transición de 5 años en la aplicación de esta normativa y se profundice en las diferentes alternativas que hagan que el impacto de estas medidas no sea perjudicial ni a los cazadores y cazadoras de este país, ni a la sociedad en general.

 

El informe, encargado por la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) a una consultora independiente, concluye que si se hace realidad una prohibición de las municiones de plomo tras un periodo de transición de 5 años dejaría de cazar el 25% de los cazadores, al menos el 30% cazará con menos frecuencia, y que, además, habría una pérdida económica importante de unos 5.700 millones de euros debido a la reducción de la actividad de caza.

 

La realización de dicho informe viene ocasionada por la intención de la Comisión Europea de prohibir la utilización del plomo en municiones, tras la solicitud de modificación del Reglamento REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas) de la institución europea a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

 

El presidente federativo, Manuel Gallardo, ha vuelto a denunciar el 'trasfondo ideológico de la Comisión cuyo único propósito es acabar con la caza. El Gobierno de España debe decidir si quiere seguir contentando a colectivos ecologistas que nada han hecho por el ecologismo y la naturaleza o si de verdad quiere que prospere el mundo rural”.

 

El coste de reemplazar y modificar millones de armas de fuego por municiones sin plomo, el limitado periodo de tiempo para adaptarse, así como el precio actual de las municiones sin plomo pondrían en jaque a los 7 millones de cazadores europeos.

 

En este sentido, la RFEC lleva meses trabajando para hacer llegar a la ECHA las incongruencias de la propuesta de la ECHA para modificar el Reglamento REACH y el gran impacto negativo que tendría en el sector.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar