Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ APROVA UN IMPORTANT PAQUET DE MESURES PER AL FUTUR DE L'ENTITATLa Junta Directiva de la Federació aprova un important  paquet de mesures per al futur de l'entitat

La Junta Directiva de la Federació aprova un important  paquet de mesures per al futur de l'entitat

12/07/2021
Actualitzar el web, incorporar la figura d’una gerencia per a la FCC, facilitar a les societats un servei de compatibilitat... són algunes de les decissions presses per part de la Junta el passat dissabte 10 de juliol

El passat dissabte 10 de juliol la Federació Catalana de Caça va celebrar la seva primera junta presencial del mandat amb una trobada a les instal·lacions de Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. En el decurs d’aquestra trobada es va parlar de diferents temes d’actualitat relacionats amb el futur de l'entitat, del col·lectiu i del propi desenvolupament de l’activitat cinegètica, entre les més destacades: actualitzar i modernitzar la pàgina web, incorporar la figura d’una gerencia per a la Federació, facilitar a les societats un servei de compatibilitat. Així mateixes van resoldre diferents qüestions prèvies al fet de que al setembre es pugui recuperar la caça major.

 

Amb la voluntat de seguir posant al dia i modernitzant la Federació, es va aprovar la realització de diferents accions amb aquest objectiu com l'actualització de la pàgina web i de la pròpia imatge corporativa. En el transcurs d'aquesta productiva reunió es van valorar la incorporació i creació en el si de l'entitat, de diferents eines i perfils professionals, com la figura d'una gerència, amb l'objectiu de coordinar i professionalitzar el treball que es realitza cap als federats i envers tota la societat d'una manera més efectiva. Els responsables federatius confien en incorporar aquest perfil a començaments de 2022.

 

En aquest sentit, la Federació està treballant per posar a l’abast de totes les societats federades un servei de comptabilitat que faciliti tots els tràmits de presentació d’impostos com IVA o de societats. Una tasca administrativa que suposa una càrrega creixent i que ara es podrà externalitzar i professionalitzar.

 

El president de la Federació, Sergi Sánchez, ha volgut començar mostrant el suport a la Territorial de Lleida després de l’acomiadament d’un treballador. Tota la junta directiva s’ha bolcat en suport de la Territorial i els federats de Lleida que en breu veuran augmentats els serveis que fins ara s’oferien a les terres de Ponent.

 

Per altra banda, la Junta va acordar els criteris per repartir els 50.000€ destinats a les assegurances que cobreixen la despesa veterinària dels gossos que participen a la caça major. Enguany s’ha consensuat uns criteris de repartiment que beneficiaran a totes les Territorials.

 

En el torn de precs i preguntes, s’han tornar a posar de manifest les traves burocràtiques i administratives per tal de realitzar la pràctica de la caça en tots els seus diferents àmbits i territoris. Des de la Federació se continuarà treballant per tal d’aconseguir que es respecti la feina que es realitza per al manteniment dels ecosistemes del nostre país.

 

La Junta Directiva de la Federación aprueba un importante paquete de medidas para el futuro de la entidad

 

Actualizar y modernizar la página web, incorporar la figura de una gerencia para la Federación, facilitar a las sociedades un servicio de compatibilidad ... son algunas de las decisiones tomadas por parte de la Junta, para afrontar con mayores garantías el futuro de la entidad y del propio colectivo y la práctica de la actividad cinegética, en la reunión de junta celebrada el dissatbe 10 de julio.

 

El pasado sábado 10 de julio, la Federación Catalana de Caza celebró su primera junta presencial del mandato con un encuentro en las instalaciones de Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages. Durante el encuentro se habló y debatieron diferentes temas de actualidad relacionados con el futuro del colectivo y del propio deserrollo de la actividad cinegética, además de resolverses diferentes cuestiones previas al hecho de que en septiembre se pueda recuperar la caza mayor.

 

Con la voluntad de seguir poniendo al día y modernizando la Federación, se aprobó la pueasta en marcha de diferentes acciones como la actualización de la página web y la propia imagen corporativa. En el transcurso de esta productiva reunión se pusieron a colación la incorporación y creación, en el seno de la entidad, de diferentes herramientas y perfiles profesionales, como la figura de una gerencia, con el objectivo de coordinar y profesionalizar el trabajo que se realiza hacia los federados y para con toda la sociedad de una manera más efectiva. Los responsables federativos confían en incorporar este perfil a comienzos de 2022.

 

En este sentido, la Federación está trabajando para poner al alcance de todas las sociedades federadas un servicio de contabilidad que facilite todos los trámites de presentación de impuestos como IVA o de sociedades. Una tarea administrativa que supone una carga creciente y que ahora se podrá externalizar y profesionalizar.

 

El presidente de la Federación, Sergi Sánchez comenzó esta jornada de trabajo mostrando todo su apoyo a la Territorial de Lleida, tras el despido de un trabajador. Toda la junta directiva se volcó en apoyo de la Territorial y los federados de Lleida que en breve verán aumentados los servicios que hasta ahora se ofrecían desde esta representación.

 

Por otra parte, la Junta acordó los criterios para repartir los 50.000 € destinados a los seguros que cubren el gasto veterinario de los perros que participan en la caza mayor. Este año se han consensuado unos criterios de reparto que beneficiarán a todas las Territoriales.

 

En el turno de ruegos y preguntas, se volvieron a poner de manifiesto las trabas burocráticas y administrativas para realizar la práctica de la caza en todos sus diferentes ámbitos y territorios. Desde la Federación se continuará trabajando para conseguir que se respete el trabajo realizado para el mantenimiento de los ecosistemas de nuestro país.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar