Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

EL TSJC ADMET A TRÀMIT EL RECURS DE LA FCC CONTRA LA PROHIBICIÓ DE LA CAPTURA DE LA TÓRTORAEl TSJC admet a tràmit el recurs de la FCC contra la prohibició de la captura de la tórtora

04/06/2021
Aquest divendres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit el recurs presentat per la Federació contra la decisió del DARPA de prohibir els aprofitaments cinegètics a Catalunya de la tórtora europea durant la temporada 2021/22

Juntament amb aquest recurs, presentat el passat 1 de juny, es va facilitar un detallat estudi mitjançant el qual es demostra que la població de la tórtora europea no ha baixat en els últims anys a la nostra comunitat, sinó que es manté estable i, fins i tot, presenta un lleuger repunt a l'alça.

 

D'altra banda, en la defensa d'un aprofitament cinegètic sostenible de la tórtora europea a Catalunya, la FCC posa en valor el fet que els únics actors que, ara per ara, inverteixen i treballen d'una manera decidida i continuada en benefici de la sostenibilitat de l’espècie i en la millora dels seus hàbitats és l’FCC i les seves Representacions Territorials amb la col·laboració dels caçadors/es de les societats de caçadors de Catalunya. Com en tantes altres ocasions on els caçadors/es del territori inverteixen milers d'euros en la conservació de les espècies, cinegètiques i no cinegètiques, la Federació com la resta del col·lectiu, es pregunta ¿On és l'administració pública o els grups animalistes?.

 

Així mateix, gràcies al seguiment d’aquesta espècie migratòria, recolzat amb dispositius GPS, la Federació Catalana de Caça destaca que la ruta migratòria de les tórtores catalanes no permet el seu aprofitament en altres comunitats autònomes. La majoria de les tórtores que crien a Catalunya migren a la zona d'Alger, a una àrea que no compta amb aprofitament cinegètic des de fa 40 anys, per tant, les tórtores que arriben a la primavera a Catalunya només són caçades aquí.

 

El sector cinegètic del conjunt de l'Estat ha estat pioner en la implementació de mesures que han permès la millora de l'hàbitat de la tórtora a Espanya, aconseguint així l'estabilització de les poblacions i la recuperació moderada de l'espècie des de l'any 2013.

 

Des de la Federació Catalana de Caça i el conjunt de caçadors i caçadores es defensa la postura que "gestionar les espècies no vol dir prohibir" sent molts els exemples que demostren que les prohibicions han suposat el declivi total de moltes espècies.

 

Cal recordar que després de la proposició feta per part la Comissió Europa el passat mes de març de prohibir la caça de la tórtora durant els propers 4 anys, Catalunya va ser la primera comunitat autònoma del país en no permetre la seva caça. Per la seva banda, la Federación Española de Caza també manifesta la seva disposició d’arribar als tribunals, tant a Espanya com a Europa, en la defensa de l'aprofitament cinegètic d'aquesta espècie.

 


 

El TSJC admite a trámite el recurso de la Federación Catalana de Caza contra la prohibición de la captura de la tórtola

 

El pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  admitió a trámite el recurso presentado por la Federación contra la injustificada decisión del DARPA de prohibir los aprovechamientos cinegéticos en Catalunya de la tórtola común durante la temporada 2021/22, tal y como refleja la orden de vedas.

 

Junto al recurso, presentado el pasado 1 de junio, se facilitó un detallado estudio  que demuestra que la tórtola europea no ha descendido en los últimos años en nuestra comunidad, sino que se mantiene estable e incluso presenta un ligero repunte al alza.

 

Por otra parte, en la defensa de un aprovechamiento cinegético sostenible de la tórtola europea en Cataluña la FCC pone en valor el hecho de que los únicos actores que, hoy por hoy, trabajan de una manera decidida en beneficio de la sostenibilidad de la especie, en la mejora de sus hábitats, es la FCC y sus diferentes Representaciones Territoriales con la colaboración de los cazadores/as de las sociedades de caza de Cataluña. Como en tantas otras ocasiones en las que los cazadores/as del territorio invierten miles de euros en la conservación de las especies, cinegéticas y no cinegéticas, la FCC, como el resto del colectivo, se pregunta ¿Dónde está la administración pública o los grupos animalistas?.

 

Asimismo, gracias al seguimiento impulsado por la Federación de  esta especie, apoyado con dispositivos GPS, la FCC destaca que la ruta migratoria de las tórtolas catalanas no permite su aprovechamiento en otras comunidades autónomas. A traves de estos estudios se ha comprobado que la mayoría de las tórtolas que crían en Catalunya migran a la zona de Argel a un área que no cuenta con aprovechamiento cinegético desde hace 40 años, por tanto, las tórtolas que llegan en primavera a Cataluña solo son cazadas aquí.

 

El sector cinegético del conjunto del Estado ha sido pionero en la implementación de medidas que han permitido la mejora del hábitat de la tórtola en España, logrando así la estabilización de las poblaciones y la recuperación moderada de la especie desde 2013.

 

Desde la Federación Catalana de Caza se defiende la postura de que “gestionar las especies no significa prohibir” siendo muchos los ejemplos que demuestran que las prohibiciones han supuesto el declive total de muchas especies.

 

Tras la proposición realizada por parte la Comisión Europa el pasado mes de marzo de prohibir la caza de la tórtola común durante los próximos 4 años, Cataluña fue la primera comunidad autónoma del país en no permitir su caza. Por su parte, la Federación Española de Caza también manifiesta su disposición a llegar a los tribunales, españoles y europeos, en la defensa del aprovechamiento cinegético de esta especie.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar