Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

LES FEDERACIONS DE CAÇA PORTARAN ALS TRIBUNALS A LES CCAA QUE DECIDEIXIN PROHIBIR ARBITRÀRIAMENT LA CAÇA DE LA TÓRTORALes federacions de caça portaran als tribunals a les CCAA que decideixin prohibir arbitràriament la caça de la tórtora

28/05/2021
La RFEC ha instat totes les autonòmiques a presentar un recurs contenciós administratiu en el cas que les administracions regionals prohibeixin la caça de la tórtora durant la temporada que ve, ja que no hi cap norma europea ni estatal que així ho decreti

La Real Federación Española de Caza denuncia que algunes regions ja s'ha pres aquesta decisió sense que hi hagi una norma europea ni nacional que el dicti, sent una disposició totalment arbitrària i sense cap criteri tècnic objectiu

 


La RFEC entén que, en cas de prendre aquesta decisió, seria competència exclusiva dels governs autonòmics, de manera que es considera una decisió absolutament arbitrària i que no tindria cap criteri tècnic objectiu, ja que posa en qüestió l'eficàcia jurídica-legal d'aquesta resolució administrativa.Des del sector cinegètic es seguirà defensant un model sostenible, com tota la caça que es practica a Espanya, adaptat a les circumstàncies de l'estatus poblacional de l'espècie. L'entitat federativa té clar que, si es prohibeix la seva caça, les inversions en millores d'hàbitats per a l'espècie, fins ara realitzades i pagades únicament i exclusivament pels caçadors, deixaran de realitzar-se i la tórtora deixarà de criar als nostres camps.De la mateixa manera, la RFEC anima les comunitats autònomes que encara no han publicat les ordres de vedes, que atenguin a qüestions tècniques que beneficiïn l'espècie, com la caça sostenible, i no es deixin portar per qüestions polítiques ni atenguin a pressions de lobbies contraris a l'activitat cinegètica.PLA DE CAÇA SOSTENIBLEEl sector cinegètic a Espanya ha estat pioner en la implementació de mesures que han permès la millora de l'hàbitat de l'espècie, aconseguint amb això l'estabilització de les poblacions i la recuperació moderada de la tórtora des de l'any 2013.Per això, des de la RFEC s'ha presentat davant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, un pla de Caça Sostenible amb el qual poder mantenir els esforços que els caçadors realitzen en la gestió del seu hàbitat, sent aquesta, la primera causa de regressió de l'espècie.La caça, tot i aprofitar una taxa mínima de l'espècie, és l'única activitat que millora el medi i possibilita l'èxit del seu cria, per això, si es prohibeix el seu aprofitament cinegètic, s'estarà abocant a la tórtora cap a la seva desaparició.

 


 

Las federaciones de caza llevarán a los tribunales a las CCAA que decidan prohibir arbitrariamente la caza de la tórtola  

 
La RFEC denuncia que algunas regiones ya se ha tomado esta decisión sin que exista una norma europea ni nacional que lo dicte, siendo una disposición totalmente arbitraria y sin ningún criterio técnico objetivo

 

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha instado a todas las federaciones autonómicas a presentar un recurso contencioso administrativo en el caso de que las administraciones regionales prohíban la caza de la tórtola durante la próxima temporada, ya que actualmente no hay ninguna norma europea ni nacional que así lo decrete.

 

La RFEC entiende que, en caso de tomarse esta decisión, sería competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos, por lo que se considera una decisión absolutamente arbitraria y que no tendría ningún criterio técnico objetivo, ya que pone en cuestión la eficacia jurídica-legal de esa resolución administrativa.

 

Desde el sector cinegético se seguirá defendiendo un modelo sostenible, como toda la caza que se practica en España, adaptado a las circunstancias del estatus poblacional de la especie. La entidad federativa tiene claro que, si se prohíbe su caza, las inversiones en mejoras del medio físico para la especie, hasta ahora realizadas y costeadas única y exclusivamente por los cazadores, dejarán de realizarse y la tórtola dejará de criar en nuestros campos. 

 

Del mismo modo, la RFEC anima a las Comunidades Autónomas que todavía no han publicado las órdenes de vedas, que atiendan a cuestiones técnicas que beneficien a la especie, como la caza sostenible, y no se dejen llevar por cuestiones políticas ni atiendan a presiones de lobbies contrarios a la actividad cinegética.

 

PLAN DE CAZA SOSTENIBLE

 

El sector cinegético en España ha sido pionero en la implementación de medidas que han permitido la mejora del hábitat de la especie, logrando con ello la estabilización de las poblaciones y la recuperación moderada de la tórtola desde el año 2013.

 

Por ello, desde la RFEC se ha presentado ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un plan de Caza Sostenible con el que poder mantener los esfuerzos que los cazadores realizan en la gestión de su hábitat, siendo ésta, la primera causa de regresión de la especie. 

 

La caza, pese a aprovechar una tasa mínima de la especie, es la única actividad que mejora el medio y posibilita el éxito de su cría, por ello, si se prohíbe su aprovechamiento cinegético, se estará abocando a la tórtola hacia su desaparición. 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar