Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

LA NOVA CONSELLERIA D´INTERIOR D´ELENA INCORPORA ELS AGENTS RURALSLa nova conselleria d´Interior d´Elena incorpora els Agents Rurals

26/05/2021
La nova conselleria d´Interior tindrà un cos operatiu més: Els Agents Rurals. El CAR s´incorpora al Departament juntament amb els Bombers i els Mossos d´Esquadra provinent de la conselleria d´Agricultura.

Dimecres, 26 de maig de 2021

Artículo publicado en El Nacional.CAT  per Gemma Liñana amb fotografies de Sergi Alcàzar

 

Els Agents Rurals sempre han estat vinculats al Departament de Medi Ambient i Agricultura. Amb la divisió de la conselleria, quan Medi Ambient va passar a Territori, els Agents Rurals es van quedar a Agricultura, Ramaderia i Pesca. Fa 3 anys, ERC els va dotar d'una direcció general pròpia i ara els posa al lloc que els pertoca com a cos d'emergències, a Interior. 

 

El fins ara director general dels Agents Rurals, Marc Costa, podria incorporar-se també a Interior completant la tasca feta fins ara amb aquest cos d'emergències. Però està per veure si tindrà una altra responsabilitat en el departament d'Interior, que comptarà amb Oriol Amorós com a secretari general.

 

En la línia de crear un autèntic sistema de seguretat pública, el nou conseller Joan Ignasi Elena incorpora els Agents Rurals al departament on es dirigeixen tots els cossos d'emergències. És el serrell que faltava per donar al cos l'entitat i solidesa que s'ha anat forjant, sobretot, després de la mort dels dos agents a mans d'un caçador a Aspa.

 

Caldrà veure també com queda la resta d'estructura del departament ara amb quatre direccions generals: Policia, Extinció d'incendis i salvaments, Trànsit i Protecció Civil. Aquesta darrera es desplega durant el tripartit amb Joan Saura de conseller d'Interior i ERC com a soci de Govern. Ara és un dels dubtes que porta a Interior l'entrada d'ERC, juntament amb la continuïtat operativa de Josep Lluís Trapero com a Major del cos.

De Jordà a Elena

Durant aquests darrers tres anys s'ha treballat per consolidar el tercer cos operatiu de Catalunya, el cos d'Agents Rurals. Se'ls ha dotat d'un pla operatiu que ha estat 16 anys tancat en un calaix i que la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va posar entre les prioritats de la seva agenda política. La creació de la direcció general dels Agents Rurals va ser el primer pas adaptar el Cos als reptes actuals, dimensionar la plantilla, desplegar les categories professionals i reforçar l'estructura tècnica i administrativa. El Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals, que s'ha de desplegar en cinc anys, "permetrà fer un salt gegant per dotar el cos de les eines necessàries i convertir-lo en el que és: una estructura d'estat al servei dels ciutadans" deia Jordà el dia de la seva aprovació el 2019.

 

Caldrà veure, però com s'incorporen els Agents Rurals a l'estructura d'Interior. Si amb una direcció general pròpia o sota el paraigua dels altres cossos d'emergències. L'article 144.6 de l'Estatut els dona autonomia pròpia, cosa que fa complicat, per tant, que els Agents Rurals s'incorporin com un SEPRONA dins el cos dels Mossos d'Esquadra. En l'anterior Estatut d'Autonomia no estaven citats explícitament, però en el nou Estatut se'ls dona totals competències en "la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Se'ls dona també "la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial en els termes que estableix la llei". 

 

Entre els reptes i temes a desencallar, més enllà de l'encaix dins la conselleria d'Interior, Joan Ignasi Elena haurà de resoldre la problemàtica de les armes dels Agents Rurals. Un recurs de l'Advocacia de l'Estat frena l'adquisició d'armes que preveu el nou reglament per reforçar la seguretat del cos d'Agents Rurals que el Govern va aprovar el 26 de novembre del 2019.

 


La nueva consejería de Interior de Elena incorpora a los Agents Rurals

 

La nueva conselleria de Interior tendrá un cuerpo de emergencias más: Los Agents Rurals. El CAR se incorpora al Departament junto con los Bombers y los Mossos d'Esquadra proveniente de la conselleria de Agricultura.

Los Agents Rurals siempre han estado vinculados al Departament de Medi Ambient y Agricultura. Con la división de la conselleria, cuando Medi Ambient pasó a Territori, los Agents Rurals se quedaron en Agricultura, Ramaderia i Pesca. Hace 3 años, ERC los dotó de una dirección general propia y ahora los pone en el lugar que les corresponde como cuerpo de emergencias, en Interior.

 

El hasta ahora director general de los Agents Rurals, Marc Costa, podría incorporarse también a Interior completando la tarea hecha hasta ahora con este cuerpo de emergencias. Pero está porver si tendrá otra responsabilidad en el Departament de Interior, que contará con Oriol Amorós como secretario general.

 

En la línea de crear un auténtico sistema de seguridad pública, el nuevo conseller Joan Ignasi Elena incorpora a los Agents Rurals al Departament donde se dirigen todos los cuerpos de emergencias. Es el flequillo que faltaba para dar al cuerpo la entidad y solidez que se ha ido forjando, sobre todo, después de la muerte de los dos agentes a manos de un cazador en Aspa.

 

Habrá que ver también cómo queda el resto de estructura del Departament, ahora con cuatro direcciones generales: Policia, Extinció d'Incendis i Salvaments, Trànsit i Protección Civil. Esta última se despliega con la vuelta de CIU al Gobierno y con Felip Puig como conseller de Interior, pero durante el Gobierno de ERC con el tripartito estaba incorporada con los Bomberos. Es una de las dudas que lleva a Interior la entrada de ERC, junto con la continuidad operativa de Josep Lluís Trapero como Mayor del cuerpo.

 

De Jordán a Elena

 

Durante estos últimos tres años se ha trabajado para consolidar el tercer cuerpo operativo de Catalunya, el cuerpo de Agentes Rurales. Se los ha dotado de un plan operativo que había estado 16 años cerrado en un cajón y que la consellera de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, puso entre las prioridades de su agenda política. La creación de la dirección general de los Agents Rurals fue el primer paso para adaptar el cuerpo a los retos actuales, dimensionar la plantilla, desplegar las categorías profesionales y reforzar la estructura técnica y administrativa. El Plan Estratégico del Cuerpo de Agentes Rurales, que se tiene que desplegar en cinco años, "permitirá dar un salto gigante para dotar al cuerpo de las herramientas necesarias y convertirlo en lo que es: una estructura de estado al servicio de los ciudadanos" decía Jordà el día de su aprobación, en 2019.

 

Habrá que ver como se incorporan los Agents Rurals a la estructura de Interior. Si con una dirección general propia o bajo el paraguas de los otros cuerpos de emergencias. El artículo 144.6 del Estatut les da autonomía propia, cosa que hace complicado, por lo tanto, que los Agents Rurals se incorporen como un SEPRONA dentro del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. En el anterior Estatut d'Autonomía no estaban citados explícitamente, pero en el nuevo Estatut se les da totales competencias en "la vigilancia, el control, la protección, la prevención integral y la colaboración en la gestión del medio ambiente. Se les da también "la condición de agentes de la autoridad y ejercen funciones de policía administrativa especial y policía judicial en los términos que establece la ley".

Entre los retos y temas a desbloquear, más allá del encaje dentro de la conselleria de Interior, Joan Ignasi Elena tendrá que resolver la problemática de las armas de los Agents Rurals. Un recurso de la Abogacía del Estado frena la adquisición de armas que prevé el nuevo reglamento para reforzar la seguridad del cuerpo de Agents Rurals que el Govern aprobó el 26 de noviembre del 2019.

 

El Nacional.Cat diari Digital enllaç subscripcions 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar