Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA SOL·LICITA LA MOBILITAT INTERCOMARCAL I QUE ES FLEXIBILITZI EL TOC DE QUEDA PER LA CAÇA DEL CABIROLLa Federació Catalana de Caça sol·licita la mobilitat intercomarcal i que es flexibilitzi el toc de queda per la caça del cabirol

08/04/2021
La FCC s´ha adreçat a la direcció general d’Agricultura sol·licitant el seu suport a l’hora de demanar al PROCICAT que es permeti la mobilitat intercomarcal dels caçadors/es i la flexibilització del toc de queda per la caça del cabirol

Davant del nou tancament perimetral comarcal decretat pel PROCICAT i les restriccions imposades pel toc de queda, que dificulten d’una manera extrema l’efectivitat de les nostres accions de caça del cabirol, una vegada més la Federació Catalana de Caça, en defensa de la correcta i efectiva pràctica de l’activitat cinegètica, en aquest cas per la caça del cabirol, i amb l’objectiu d’ajudar a evitar els greus danys ocasionats a l’agricultura per aquest ungulat, ens hem adreçat al senyor Marc Costa, director general dels Agents Rurals i director general en funcions de la Conselleria d’Agricultura sol·licitant la seva col·laboració a l’hora de demanar al PROCICAT que es flexibilitzin les mesures per aquells caçadors i caçadores que estan actuant per abatre cabirols, unes mesures que ja es va adoptar, pels mateixos motius, amb el senglar.

 

A la nostra petició hem manifestat la necessitat de que el PROCICAT ens autoritzi la mobilitat intercomarcal donat que hi ha molts caçadors/es que per poc que s’hagin de desplaçar canviaran de comarca. Addicionalment, per les pròpies costums de l’animal, les hores on es pot caçar amb més eficàcia són al trencar l’alba i a la posta del sol, per tant seria necessari flexibilitzar la mobilitat dintre de l’horari de toc de queda donat que si fins a les 06.00h no ens podem desplaçar arribarem a una hora on els animals ja són a bosc o bé per la tarda ens trobarem que arribarem a casa més tard de les 22.00 h infringint el toc de queda. Cal recordar que la caça del cabirol es realitza de manera individual amb la qual cosa el risc de contagi és pràcticament nul.

 

Així mateix, hem demanat que en el cas de que no ens donin l’autorització, un fet que dificultarà de manera extrema la caça del cabirol, caldrà que des del DARPA s’exoneri de responsabilitat a totes les societats de caçadors que tenen danys a l’agricultura causats pel cabirol, especialment als cultius de vinya, donat que en aquestes dates el cabirol fa danys rellevants.

 

En aquests mateix sentit, des de la FCC també ens hem adreçat a les diferents organitzacions agràries de Catalunya i DO del vi de Catalunya demanant el seu suport per aquesta petició, com a part també directament afectada.

 

Malgrat aquesta petició, val a dir que, si no es produeixen canvis, a partir de demà divendres la restricció de mobilitat a l’àmbit comarcal anunciada pel PROCICAT farà que només es pugui caçar el cabirol a la comarca de residència dels caçadors/es i respectant els horaris del toc de queda.

 


 

La Federación Catalana de Caza solicita la movilidad intercomarcal y que se flexibilice el toque de queda para la caza del corzo

 

La FCC se ha dirigido a la dirección general de Agricultura solicitando su apoyo a la hora de pedir al PROCICAT que se permita la movilidad intercomarcal de los cazadores / as y la flexibilización del toque de queda para la caza del corzo

Ante el nuevo cierre perimetral comarcal decretado por el PROCICAT y las restricciones impuestas por el toque de queda, que dificultan de manera extrema la efectividad de nuestras acciones de caza del corzo, una vez más la Federación Catalana de Caza, en defensa de la correcta y efectiva práctica de la actividad cinegética, en este caso para la caza del corzo, y con el objetivo de ayudar a evitar los graves daños ocasionados a la agricultura por este ungulado, nos hemos dirigido al señor Marc Costa, director general los Agentes Rurales y director general en funciones de la Consejería de Agricultura solicitando su colaboración a la hora de pedir al PROCICAT que se flexibilicen las medidas para aquellos cazadores y cazadoras que están actuando para abatir corzos, unas medidas que ya se adoptaron, por los mismos motivos, con el jabalí.

 

En nuestra petición hemos manifestado la necesidad de que el PROCICAT nos autorice la movilidad intercomarcal dado que hay muchos cazadores / as que por poco que deban desplazarse cambiarán de comarca. Adicionalmente, por las propias costumbres del animal, las horas en las cuales se puede cazar con más eficacia son al romper el alba y en la puesta del sol, por lo tanto sería necesario flexibilizar la movilidad dentro del horario de toque de queda dado que si hasta las 06.00h no nos podemos desplazar llegaremos a una hora donde los animales ya están en el bosque o bien por la tarde será fácil que lleguemos a casa más tarde de las 22.00 h, infringiendo el toque de queda. Cabe recordar que la caza del corzo se realiza de manera individual con lo que el riesgo de contagio es prácticamente nulo.

 

Asimismo, hemos pedido que en el caso de que no nos den la autorización, un hecho que dificultará de manera extrema la caza del corzo, será necesario que desde el DARPA se exonere de responsabilidad a todas las sociedades de cazadores que tienen daños a la agricultura causados por el corzo, especialmente a los cultivos de vid, dado que en estas fechas el corzo provoca daños relevantes.

 

En este mismo sentido, desde la FCC también nos hemos dirigido a las diferentes organizaciones agrarias de Cataluña y DO del vino de Cataluña pidiendo su apoyo para esta petición, como parte también directamente afectada.

 

A pesar de esta petición, cabe decir que, si no se producen cambios, a partir de mañana viernes la restricción de movilidad en el ámbito comarcal anunciada por PROCICAT hará que sólo se pueda cazar el corzo en la comarca de residencia de los cazadores / as y respetando los horarios del toque de queda.

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar