Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

PARLAMENTARIS EUROPUES DESMUNTEN LA MENTIRA ANIMALISTA DELS GOSSOS DE CAÇA DESPRÉS DE LA DENÚNICA DE LA RFECParlamentaris europues desmunten la mentira animalista dels gossos de caça després de la denúnica de la RFEC

06/04/2021
El president de l´Intergrup ´Hunting, Country and Biodivesity´ ha denunciat la gravetat que un organisme de Parlament Europeu faci campanya davant les autoritats nacionals i regionals sobre un assumpte que no és competència de la UE.

  • Els informes de la Fundació Affinity i SEPRONA desmenteixen el nombre de gossos abandonats quan finalitza la temporada

 

  • El Govern d'Espanya aclareix que van ser 3 els caçadors morts en accidents de caça, no 52 que denunciava el Intergrup sobre Benestar Animal

 

Alvaro Amalo, en condició de president de l'Intergrup "Hunting, Country and Biodivesity" de Parlament Europeu, ha traslladat a President de Parlament Europeu, a el Govern d'Espanya ia les comunitats autònomes un document que aclareix la situació dels gossos de caça a Espanya després que el Intergrup 'Welfare and Conservation of Animals' acusés els caçadors de maltractar i abandonar els seus gossos sense dades contrastades i amb informacions enganyoses.

 

Una vegada que la Reial Federació Espanyola de Caça va tenir constància d'aquestes greus acusacions als caçadors espanyols, les va denunciar immediatament al president de Parlament Europeu David-Maria Sassoli, i als eurodiputats Clara Aguilera (PSE), Juan Ignacio Zoido (GPE), Isabel Benjumea (GPE) i Mazaly Aguilar (VOX), així com a la pròpia Federació Europea de Caça i Conservació (FACE).

 

L'entitat federativa entén que és molt greu la publicació de dades falses que atempten contra l'activitat cinegètica, on es barregen xifres sobre gossos abandonats en general en comparació amb la de llebrers, demostrant una manca absoluta de rigor que només busca crear confusió.

 

Segons l'informe oficial de la Fundació Affinity, un 11,6% dels gossos són abandonats un cop finalitzada la temporada de caça, encara que aquests abandonaments no estan directament relacionats amb l'activitat cinegètica. El SEPRONA també desacredita aquestes xifres, ja que segons les estadístiques oficials de denúncies a l'organisme, el nombre de llebrers abandonats només representen el 10%.

 

A més, a la carta oberta de l'Intergrup animalista es denunciava que 52 persones van perdre la vida en accidents de caça durant 2020, en un nou intent de criminalització del col·lectiu, quan el mateix Govern d'Espanya ha desmentit oficialment aquesta informació xifrant el nombre de decessos a 3.

 

Un altre assumpte d'extrema gravetat que denuncia la RFEC i que reflecteix Alvaro Amalo és l'excés de funcions de l'Intergrup sobre Benestar Animal, qüestionant fins a la sobirania de l'Estat espanyol i les seves comunitats autònomes sobre un assumpte que no és competència de les autoritats europees.

 

El president federatiu, Manuel Gallardo, exigeix a President de Parlament Europeu "contundència davant aquestes greus i falses acusacions als caçadors espanyols", i sol·licita "una rectificació als membres de l'Intergrup de Benestar Animal pel dany causat a l'col·lectiu". De la mateixa manera, ha volgut "agrair a Nuno, als eurodiputats espanyols i al FACE seva implicació i el seu treball perquè aquest nou atac a l'activitat cinegètica no quedi impune".

 


 

Parlamentarios europeos desmontan la mentira animalista de los perros de caza tras la denuncia de la RFEC          

  • El presidente del Intergrupo ‘Hunting, Country and Biodivesity’ ha denunciado la gravedad de que un organismo del Parlamento Europeo haga campaña ante las autoridades nacionales y regionales sobre un asunto que no es competencia de la UE

 

  • Los informes de la Fundación Affinity y SEPRONA desmienten el número de perros abandonados cuando finaliza la temporada

 

  • El Gobierno de España aclara que fueron 3 los cazadores fallecidos en accidentes de caza, no 52 que denunciaba el Intergrupo sobre Bienestar Animal

 

Alvaro Amalo, en condición de presidente del Intergrupo “Hunting, Country and Biodivesity” del Parlamento Europeo, ha trasladado al Presidente del Parlamento Europeo, al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas un documento que aclara la situación de los perros de caza en España después de que el Intergrupo ‘Welfare and Conservation of Animals’ acusara a los cazadores de maltratar y abandonar sus perros sin datos contrastados y con informaciones engañosas.

 

Una vez que la Real Federación Española de Caza tuvo constancia de estas graves acusaciones a los cazadores españoles, las denunció inmediatamente al presidente del Parlamento Europeo David-Maria Sassoli, y a los eurodiputados Clara Aguilera (PSE), Juan Ignacio Zoido (GPE), Isabel Benjumea (GPE) y Mazaly Aguilar (VOX), así como a la propia Federación Europea de Caza y Conservación (FACE).

 

La entidad federativa entiende que es muy grave la publicación de datos falsos que atentan contra la actividad cinegética, donde se mezclan cifras sobre perros abandonados en general en comparación con la de galgos, demostrando una falta absoluta de rigor que sólo busca crear confusión. 

 

Según el informe oficial de la Fundación Affinity, un 11,6% de los perros son abandonados una vez finalizada la temporada de caza, aunque estos abandonos no están directamente relacionados con la actividad cinegética. El SEPRONA también desacredita estas cifras, ya que según las estadísticas oficiales de denuncias al organismo, el número de galgos abandonados sólo representan el 10%.

 

Además, en la carta abierta del Intergrupo animalista se denunciaba que 52 personas perdieron la vida en accidentes de caza durante 2020, en un nuevo intento de criminalización del colectivo, cuando el propio Gobierno de España ha desmentido oficialmente esa información cifrando el número de decesos en 3.

 

Otro asunto de extrema gravedad que denuncia la RFEC y que refleja Alvaro Amalo es el exceso de funciones del Intergrupo sobre Bienestar Animal, cuestionando hasta la soberanía del Estado español y sus comunidades autónomas sobre un asunto que no es competencia de las autoridades europeas.

 

El presidente federativo, Manuel Gallardo, exige al Presidente del Parlamento Europeo “contundencia ante estas graves y falsas acusaciones a los cazadores españoles”, y solicita “una rectificación a los miembros del Intergrupo de Bienestar Animal por el daño causado al colectivo”. Del mismo modo, ha querido “agradecer a Nuno, a los eurodiputados españoles y a FACE su implicación y su trabajo para que este nuevo ataque a la actividad cinegética no quede impune”.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar