Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

CALENDARI COMPETITIU PER AL 2021Calendari competitiu per al 2021

Calendari competitiu per al 2021

04/03/2021
Calendari provisional amb les competicions previstes per la FCC i les diferents Representacions Territorials. Totes les proves restaran subjectes a possibles modificacions, canvis de data, aplaçament, suspensió en funció de l´evolució de la COVID-19

 

Des de fa setmanes estem treballant, amb l’assessorament de la UFEC, per posar en marxa les diferents competicions oficials previstes per aquest 2021, tant les organitzades directament per la FCC com les diferents proves puntuables classificatòries per als autonòmics coordinades per les Representacions Territorials, i facilitar la vostra participació i entrenaments a les mateixes, sempre d’acord amb els protocols i normativa de prevenció de la COVID-19.

 

L’arribada de la COVID-19 ha condicionat tots els àmbits de la nostra vida; les activitats competitives no han estat una excepció. En aquest sentit, degut a les restriccions aplicades per al control d’aquesta pandèmia, durant el passat 2020 ens vam veure obligats a suspendre la major part de les competicions programades al calendari oficial.

 

Afortunadament, es van donant petits passos endavant i eliminant algunes restriccions per a la pràctica esportiva.  Gràcies a aquests avenços, estem planificant els diferents campionats autonòmics i les corresponents proves puntuables classificatòries per participar en aquests campionats, que esperem celebrar amb certa “normalitat”, sempre d’acord, és clar, amb les normes i restriccions derivades del control i prevenció de la COVID-19.

 

Al final d’aquesta pàgina, trobareu el calendari provisional amb totes les competicions programades a hores d’ara. Us informarem puntualment de qualsevol canvi que es pugui produir.

 

Per altra banda, assenyalar que com a esportistes federats, els participants en aquestes competicions podran desplaçar-se fins a la localitat on es desenvolupi la competició (malgrat que en aquell moment continuïn en vigor les restriccions de mobilitat de caràcter municipal o comarcal). No obstant això, caldrà acreditar de manera fefaent la vostra participació al campionat. Pel que fa a les sessions d’entrenament per participar a les esmentades proves, s’aplicarà el mateix criteri.

 

Molt important, ens estem referint a campionats de caràcter autonòmic i les corresponents proves puntuables classificatòries, que són aquells que donen accés a la participació en competicions de caràcter estatal.

 

Per accedir als autonòmics cal participar, com a mínim, en una del les proves puntuables classificatòries.

 

Documentació necessària per justificar la mobilitat en cas de participació a les proves puntuables classificatòries i autonòmiques i/o entrenament per a les mateixes

 

  • Certificació de participació al campionat autonòmic expedida per la Federació Catalana de Caça al moment de realitzar la inscripció mitjançant la nostra pagina web. En el cas de les proves puntuables classificatòries serà la pròpia Representació Territorial l’encarregada de facilitar l’acreditació.

 

  • Certificat autorresponsable de desplaçament per la crisis sanitària per la COVID-19

 

  • Enllaç amb la pàgina web de la Generalitat on es recull la informació relativa a la pràctica esportiva a Catalunya (informació complementària per mostrar a l’autoritat en cas de dubte)

 

  • Llicència Federativa en vigor i els corresponents permisos d’armes, assegurances, etc.

 

 

Competicions de caràcter estatal

 

En el cas de participar en alguna de les competicions programades al calendari oficial de la Real Federación Española de Caza.

 

Enllaç amb informació del calendari

 

Els participants podran desplaçar-se a competir a la localitat de destí de la prova fins una setmana abans de la celebració de la mateixa demanant a la pròpia RFEC la corresponent certificació de participació i mobilitat

 

Què diu la Generalitat al respecte de la pràctica esportiva a nivell competitiu per als esportistes federats i que ens afecten més directament?   

 

Enllaç amb les preguntes més freqüents

 

(Al moment de publicar aquesta informació, dijous 4 de març, encara no s’ha actualitzat tota la informació amb les darreres novetats al respecte de la pràctica esportiva aprovades avui, i que entraran en vigor el proper 8 de març, per part del PROCICAT)

 

Resum amb les darreres novetats vinculades amb les mesures de control aprovades avui dijous per part del Govern de Catalunya - PROCICAT

 

Enllaç noves mesures COVID-19

 


 

Calendario competitivo temporada 2021

 

Calendario provisional con las competiciones previstas por parte de la Federación Catalana de Caza y las diferentes Representaciones Territoriales. Todas las pruebas estarán sujetas a posibles modificaciones, cambios de fecha, aplazamiento, suspensión en función de la evolución de la Covid-19

 

Desde hace semanas estamos trabajando, con el asesoramiento de la UFEC, para poner en marcha las diferentes competiciones oficiales previstas para este 2021, tanto las organizadas directamente por la FCC como las diferentes pruebas puntuables clasificatorias para los autonómicos coordinadas por las Representaciones Territoriales, y facilitar su participación y entrenamientos en las mismas, siempre de acuerdo con los protocolos y normativa de prevención de la Covid-19.

 

La llegada de la Covid-19 ha condicionado todos los ámbitos de nuestra vida; las actividades competitivas no han sido una excepción. En este sentido, debido a las restricciones aplicadas para el control de esta pandemia, durante el pasado 2020 nos vimos obligados a suspender la mayor parte de las competiciones programadas en el calendario oficial.

 

Afortunadamente, se van dando pequeños pasos adelante y eliminando algunas restricciones para la práctica deportiva. Gracias a estos avances, estamos planificando los diferentes campeonatos autonómicos y las correspondientes pruebas puntuables clasificatorias para participar en estos campeonatos, que esperamos celebrar con cierta "normalidad", siempre de acuerdo, por supuesto, con las normas y restricciones derivadas del control y prevención de la Covidi-19

 

Al final de esta página, encontrará el calendario provisional con todas las competiciones programadas a estas alturas. Os informaremos puntualmente de cualquier cambio que se pueda producir.

Por otra parte, señalar que como deportistas federados, los participantes en estas competiciones podrán desplazarse hasta la localidad donde se desarrolle la competición (a pesar de que en ese momento continúen en vigor las restricciones de movilidad de carácter municipal o comarcal). Sin embargo, habrá que acreditar fehacientemente su participación en el campeonato. En cuanto a las sesiones de entrenamiento para participar en dichas pruebas, se aplicará el mismo criterio.

 

Muy importante, nos estamos refiriendo a campeonatos de carácter autonómico y las correspondientes pruebas puntuables clasificatorias, que son aquellos que dan acceso a la participación en competiciones de carácter estatal. Para acceder a los autonómicos hay que participar, como mínimo, en una de las pruebas puntuables clasificatorias.

 

Documentación necesaria para justificar la movilidad en caso de participación en las pruebas puntuables clasificatorias y autonómicas y / o entrenamiento para las mismas

 

Certificación de participación en el campeonato autonómico expedido por la Federación Catalana de Caza en el  momento de realizar la inscripción a través de nuestra página web. En el caso de las pruebas puntuables clasificatorias será la propia Representación Territorial la encargada de facilitar la acreditación.

 

Certificado autorresponsable de desplazamiento por la crisis sanitaria por la Covid-19

 

Enlace con la página web de la Generalitat donde se recoge la información relativa a la práctica deportiva en Cataluña (información complementaria para mostrar a la autoridad en caso de duda) 

 

Licencia Federativa en vigor y los correspondientes permisos de armas, seguros, etc.

 


Competiciones de carácter estatal

 

En el caso de participar en alguna de las competiciones programadas en el calendario oficial de la Real Federación Española de Caza

 

Enlace con información del calendario

 

Los participantes podrán desplazarse a competir en la localidad de destino de la prueba hasta una semana antes de la celebración de la misma pidiendo a la propia RFEC la correspondiente certificación de participación y movilidad


¿Qué dice la Generalitat al respecto de la práctica deportiva a nivel competitivo para los deportistas federados y que nos afectan más directamente?

 

Enlace con las preguntas más frecuentes

 

(En el momento de publicar esta información, jueves 4 de marzo, aún no se ha actualizado toda la información con las últimas novedades al respecto de la práctica deportiva aprobadas hoy por parte del PROCICAT y que entrarán en vigor a partir del lunes 8 de marzo)

 

Resumen con las últimas novedades vinculadas con las medidas de control aprobadas hoy jueves por parte del Gobierno de Cataluña - PROCICAT Calendari provisional competicions 2021
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar