Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

EL SEPRONA COL·LABORARÀ AMB LES SOCIETATS DE CAÇADORS EN EL CONTROL D´ACCÉS A LES BATUDESFederació Catalana de Caça 25/02/2021
Davant de la creixent dificultat per controlar els accessos a les batudes de senglar des de la FCC ens van adreçar a Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i SEPRONA, per a sol·licitar la seva col·laboració en aquestes tasques de control.

El SEPRONA ha estat el primer en respondre d’una manera favorable a la petició de col·laboració realitzada per part de la Federació Catalana de Caça per tal d’ajudar-nos a controlar i impedir l’accés de persones alienes a les batudes i evitar així possibles i indesitjables accidents, derivats de la irrupció i presència de gent no autoritzada a les mateixes, especialment en aquelles batudes que es realitzen en entorns periurbans  o molt a prop de nuclis urbans on s’incrementa significativament la presència de persones al medi natural, amb el conseqüent perill i risc que això comporta.

 

Aquesta petició es va enviar de manera conjunta tant al SEPRONA, com a Mossos d’Esquadra i Agents Rurals, que esperem també responguin d’una manera positiva a la nostra petició de col·laboració donat que, malgrat realitzar un significatiu esforç per senyalitzar correctament les diferents zones de realització de batuda en ocasions, la gent que accedeix al medi natural fa cas omís d’aquestes indicacions posant en greu perill la seva integritat física i la dels integrants de la pròpia batuda, fins i tot provocant enfrontaments i conflictes amb els caçadors i caçadores participants a les batudes.

 

Com sempre, a la caça la seguretat és el primer per sobre de la pròpia cacera. Aquest és un pas més en el nostre compromís de complir amb aquesta màxima.

 


 

El SEPRONA colaborará con las Sociedades de Cazadores en el control de acceso a las batidas de caza

 

Ante la creciente dificultad para controlar los accesos a las batidas de jabalí desde la FCC nos hemos dirigido a Mossos de Esquadra, Agentes Rurales y SEPRONA, para solicitar su colaboración en estos acciones de control

 

 

El SEPRONA ha sido el primero en responder de forma favorable a la petición de colaboración realizada por parte de la Federación Catalana de Caza con el objetivo de ayudarnos a controlar e impedir el acceso de personas ajenas a las batidas y evitar así posibles e indeseables accidentes, derivados de la irrupción y presencia de gente no autorizada a las mismas, especialmente en aquellas que se realizan en entornos periurbanos o muy cerca de núcleos urbanos, donde se incrementa significativamente la presencia de personas en el medio natural, con el consiguiente peligro y riesgo que ello conlleva.

 

Esta petición se envió de manera conjunta tanto al SEPRONA, como a Mossos de Esquadra y Agentes Rurales, que esperamos también respondan de una manera positiva a nuestra petición de colaboración dado que, a pesar de realizar un significativo esfuerzo para señalizar correctamente las diferentes zonas de realización de batida en ocasiones, las personas que acceden al medio natural hacen caso omiso de estas indicaciones poniendo en grave peligro su integridad física y la de los integrantes de la propia batida, incluso provocando enfrentamientos y conflictos con los cazadores y cazadoras participantes en las batidas.

 

Como siempre, en la caza la seguridad es lo primero por encima de la propia cacería. Este es un paso más en nuestro compromiso de cumplir con esta máxima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar