Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

LA RFEC TRASLLADA AL MITECO EL SEU MÉS PROFUND REBUIG A LA PROPOSTA DE LA CE DE PROHIBIR LA CAÇA EN EL 10% DEL TERRITORI DE LA UELa RFEC trasllada al MITECO el seu més profund rebuig a la proposta de la CE de prohibir la caça en el 10% del territori de la UE

17/02/2021
La Reial Federació Espanyola de Caça ha traslladat als quatre membres de el Govern d´Espanya presents en el Comitè NADEG de la Comissió Europea (CE) el seu total rebuig a la proposta de la Comissió Europea de prohibir la caça en el 10% de la Unió Europea

En una carta enviada als membres de el Govern d'Espanya presents en el Comitè NADEG de la CE, s'ha informat de les greus conseqüències negatives per a la caça i altres activitats d'ús sostenible importància socioeconòmica, cultural i ecològica a tota la UE, així com els greus perjudicis mediambientals que tindria la fi d'aquesta activitat en el 10% del territori europeu.

 

La proposta de la CE s'emmarca dins de l'Estratègia de Biodiversitat per a 2030, que inclou l'objectiu de protegir un 30% del territori, del qual el 10% hauria d'estar "estrictament protegit", el que implica que activitats com la pesca, la caça o la silvicultura, no seran compatibles amb aquest nivell de protecció.

 

Entre altres accions, s'ha sol·licitat als responsables que intervinguin contra aquesta proposta que tindria conseqüències devastadores per a la caça i la conservació de la biodiversitat, i que es debatrà el 18 de febrer de 2021 a un Comitè NADEG, on estaran representats els Estats membres de la UE.

 

La RFEC considera que la proposta actual de la CE constitueix una modificació injustificada en les àrees protegides de la UE. Sota el model actual, no hi ha cap intenció de prohibir la caça en les àrees de la Xarxa Natura 2000. Ans al contrari, aquestes activitats sovint es consideren beneficioses en valors socioeconòmics, culturals i ecològics.

 

Aquesta entitat alerta que la seva prohibició afectaria negativament els propietaris d'aquests terrenys, eliminaria els beneficis de l'activitat cinegètica i generaria despeses addicionals (per exemple, si els controls poblacionals els han de dur a terme les administracions), mentre que contribuirà negativament a la conservació de la biodiversitat.

 

El president de la RFEC, Manuel Gallardo, ha denunciat que aquesta prohibició aniria en contra de diverses iniciatives europees pel que fa al paper que juga la caça per conservar la biodiversitat, per la qual cosa s'espera una negativa dels membres de Comitè NADEG a la proposta de la CE que pot donar un altre cop definitiu a l'Espanya buidada.

 


 

La RFEC traslada al MITECO su más profundo rechazo a la propuesta de la CE de prohibir la caza en el 10 % del territorio de la UE

 

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha trasladado a los cuatro miembros del Gobierno de España presentes en el Comité NADEG de la Comisión Europea (CE) su total rechazo a la propuesta de la Comisión Europea de prohibir la caza en el 10% del territorio de la Unión Europea (UE).

 

En una carta remitida a los miembros del Gobierno de España presentes en el Comité NADEG de la CE, se ha informado de las graves consecuencias negativas para la caza y otras actividades de uso sostenible de importancia socioeconómica, cultural y ecológica en toda la UE, así como los graves perjuicios medioambientales que tendría el fin de esta actividad en el 10 % del territorio europeo

 

La propuesta de la CE se enmarca dentro de la Estrategia de Biodiversidad para 2030, que incluye el objetivo de proteger un 30 % del territorio, del cual el 10 % debería estar “estrictamente protegido”, lo que implica que actividades como la pesca, la caza o la silvicultura, no serán compatibles con este nivel de protección.

 

Entre otras acciones, se ha solicitado a los responsables que intervengan contra esta propuesta que tendría consecuencias devastadoras para la caza y la conservación de la biodiversidad, y que se debatirá el 18 de febrero de 2021 en un Comité NADEG, donde estarán representados los Estados miembros de la UE.

 

La RFEC considera que la propuesta actual de la CE constituye una modificación injustificada en las áreas protegidas de la UE. Bajo el modelo actual, no existe ninguna intención de prohibir la caza en las áreas de la Red Natura 2000. Al contrario, estas actividades a menudo se consideran beneficiosas en valores socioeconómicos, culturales y ecológicos.

 

Esta entidad alerta que su prohibición afectaría negativamente a los propietarios de esos terrenos, eliminaría los beneficios de la actividad cinegética y generaría gastos adicionales (por ejemplo, si los controles poblacionales los tienen que llevar a cabo las administraciones), mientras que contribuirá negativamente a la conservación de la biodiversidad.

 

El presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, ha denunciado que esta prohibición iría en contra de varias iniciativas europeas con respecto al papel que juega la caza para conservar la biodiversidad, por lo que espera una negativa de los miembros del Comité NADEG a la propuesta de la CE que puede dar otro golpe definitivo a la España Vaciada.

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar