Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

LA DGAM CONFIRMA A LA RFEC QUE NO INCLOURÀ EL 30-06 COM CALIBRE DE GUERRA AL NOU REGLAMENT D´ARMESLa DGAM confirma a la RFEC que no inclourà el 30-06 com calibre de guerra al nou Reglament d´Armes

25/01/2021
La Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) ha rebut resposta de la Direcció general d´Armament i Material (DGAM) sobre les intencions d´aquest organisme de catalogar a l´calibre 30-06 Springfield com ´de guerra´.

També s'ha rebut resposta en el mateix sentit de la ICAE, assenyalant que no és cert que hi hagi iniciativa "ni que es tingui previst" prohibir el calibre 30-06 SpringfieldDesprés d'aparèixer la notícia d'una suposada prohibició en el nou Reglament d'Armes de diversos calibres per a l'ús civil, entre ells el .30-06 Springfield, la RFEC es va posar en contacte amb el director general de la DGAM, l'Almirall Santiago González Gómez , per sol·licitar-li un aclariment.

 


En la seva resposta, l'Almirall assenyala que l'actualització de l'article 4 "Armes de Guerra" de l'Ordre Ministerial 81/1993 li han estat encomanats a la DGAM, elaborant "un esborrany de possibles calibres considerats de guerra, que podria ser inclòs en la proposta de modificació "d'aquesta Ordre.

 


Indica també que tal esborrany va ser traslladat a la Direcció de Banc Oficial de Proves d'Éibar (BOPE) per rebre els seus comentaris i els de les empreses fabricants d'armes i cartutxeria metàl·lica, "sense que fins a la data s'hagi rebut resposta ni de l'BOPE ni de la indústria armera ".

 


En l'escrit s'exposa que la DGAM "continuarà efectuant estudis, anàlisis i consultes" en successives etapes de la seva tramitació, "tant a l'Administració com a la societat civil afectada", sobre els possibles calibres considerats de guerra i, així mateix, que en el context d'aquests estudis, "no es va a proposar en principi cap modificació" de l'art. 4 de la O.M. 81/1993, "llevat que estigui relacionada amb municions OTAN intercanviables de petit calibre a les quals sigui d'aplicació la normativa de la nova versió del MOPI - AEP - 97".

 


"Per aquest criteri i a manera d'exemple", la DGAM assenyala, a més: "que en cap cas s'ha contemplat en l'esborrany inicial la inclusió del calibre 30-06 com calibre considerat de guerra ni tampoc es té la intenció d'incloure-ho en la redacció final de la nova OM ".


La RFEC, igualment, es va posar en contacte amb la Intervenció Central d'Armes de la Guàrdia Civil (ICAE) per preguntar si, per la seva banda, podia aclarir les informacions aparegudes en xarxes socials i mitjans de comunicació sobre la suposada prohibició de calibres d'armes llargues ratllades per a ús civil, entre ells el .30-06 Springfield, molt utilitzat per caçadors de tot Espanya.

 


En la seva resposta per escrit, el general de brigada, cap de la Prefectura d'Armes, Explosius i Seguretat de la ICAE, Santiago Caballero Mendaña, indica textualment: "Li participo que no és cert que hi hagi cap iniciativa en aquest sentit ni tampoc que es tingui previst dur-la a terme ".

 


El president en funcions de la RFEC, Ignacio Valle, ha volgut agrair tant a la ICAE com a la DGAM la seva ràpida resposta. De la mateixa manera, Valle lamenta que certes entitats i mitjans hagin aixecat una revolada innecessari alarmant als caçadors usuaris del .30-06, posant en entredit a la Guàrdia Civil i al Ministeri de Defensa.

 


La RFEC, com a entitat representativa de el sector cinegètic, vol mostrar la seva predisposició a treballar de forma conjunta amb la ICAE i la DGAM en tots els aspectes que afecten el món de la caça i als usuaris d'armes i calibres de caça.

 


 

La DGAM confirma a la RFEC que no incluirá el .30-06 como calibre de guerra en el nuevo Reglamento de Armas

 

 

  • También se ha recibido respuesta en el mismo sentido de la ICAE, señalando que no es cierto que exista iniciativa “ni que se tenga previsto” prohibir el calibre .30-06 Springfield

 

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha recibido respuesta de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) sobre las intenciones de este organismo de catalogar al calibre .30-06 Springfield como “de guerra”.

 

Tras aparecer la noticia de una supuesta prohibición en el nuevo Reglamento de Armas de varios calibres para el uso civil, entre ellos el .30-06 Springfield, la RFEC se puso en contacto con el director general de la DGAM, el Almirante Santiago González Gómez, para solicitarle una aclaración.

 

En su respuesta, el Almirante señala que la actualización del artículo 4 “Armas de Guerra” de la Orden Ministerial 81/1993 le han sido encomendados a la DGAM, elaborado “un borrador de posibles calibres considerados de guerra, que podría ser incluido en la propuesta de modificación” de esta Orden.

 

Indica también que tal borrador fue trasladado a la Dirección del Banco Oficial de Pruebas de Éibar (BOPE) para recibir sus comentarios y los de las empresas fabricantes de armas y cartuchería metálica, “sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta ni del BOPE ni de la industria armera”.

 

En el escrito se expone que la DGAM “continuará efectuando estudios, análisis y consultas” en sucesivas etapas de su tramitación, “tanto a la Administración como a la sociedad civil afectada”, sobre los posibles calibres considerados de guerra y, así mismo, que en el contexto de tales estudios, “no se va a proponer en principio ninguna modificación” del art. 4 de la O.M. 81/1993, “a no ser que esté relacionada con municiones OTAN intercambiables de pequeño calibre a las que sea de aplicación la normativa de la nueva versión del MOPI – AEP – 97”. 

 

“Por este criterio y a modo de ejemplo”, la DGAM señala, además: “que en ningún caso se ha contemplado en el borrador inicial la inclusión del calibre .30-06 como calibre considerado de guerra ni tampoco se tiene la intención de incluirlo en la redacción final de la nueva O. M.”.

 

La RFEC, igualmente, se puso en contacto con la Intervención Central de Armas de la Guardia Civil (ICAE) para preguntar si, por su parte, podía aclarar las informaciones aparecidas en redes sociales y medios de comunicación sobre la supuesta prohibición de calibres de armas largas rayadas para uso civil, entre ellos el .30-06 Springfield, muy utilizado por cazadores de toda España.

 

En su respuesta por escrito, el general de Brigada, jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad de la ICAE, Santiago Caballero Mendaña, indica textualmente: “Le participo que no es cierto que exista iniciativa alguna en este sentido ni tampoco que se tenga previsto llevarla a cabo”.

 

El presidente en funciones de la RFEC, Ignacio Valle, ha querido agradecer tanto a la ICAE como a la DGAM su rápida respuesta. De igual forma, Valle lamenta que ciertas entidades y medios hayan levantado un revuelo innecesario alarmando a los cazadores usuarios del .30-06, poniendo en entredicho a la Guardia Civil y al Ministerio de Defensa.

 

La RFEC, como entidad representativa del sector cinegético, quiere mostrar su predisposición a trabajar de forma conjunta con la ICAE y la DGAM en todos los aspectos que afecten al mundo de la caza y a los usuarios de armas y calibres de caza.

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar