Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

EL TRIBUNAL EUROPEU CONFIRMA QUE LA CAÇA AMB LLIGA A FRANÇA COMPLEIX AMB LA DIRECTIVA D´AUSEl Tribunal Europeu confirma que la caça amb lliga a França compleix amb la Directiva d´Aus

30/12/2020
La caça amb lliga de França s´ajusta a la Directiva Aus al tractar-se d´una pràctica amb fort arrelament cultural i que compleix les exigències de la normativa europea.

Bones notícies per al Silvestrisme, la caça amb lliga de França s'ajusta a la Directiva Aus al tractar-se d'una pràctica amb fort arrelament cultural i que compleix les exigències de la normativa europea, argument perfectament vàlid per defensar el Silvestrisme a Espanya com argumenta la Plataforma en Defensa del Silvestrisme.

El Tribunal Europeu ha conclòs que la caça amb lliga de França s'ajusta a la Directiva Aus a l'tractar-se d'una pràctica amb fort arrelament cultural i que compleix les exigències de la normativa europea, argument perfectament vàlid i que de fet ve defensant en els últims mesos la Plataforma en Defensa del Silvestrisme.

 

L'advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'alemanya Juliane Kokott, ha respost a el Consell d'Estat de Govern de França una consulta en relació a la caça amb lliga, pràctica que va ser prohibida recentment al país gal per les pressions de l'ecologisme, que aquesta modalitat es pot autoritzar si està arrelada en la cultura regional i compleix certs requisits de la Directiva AUS, com són la captura en petites quantitats, que es practiqui en condicions estrictament controlades i respectant el criteri de selectivitat.

 

L'advocada general en resposta a la pregunta del Consell d'Estat Francès és concloent. Resposta a la pregunta "En conseqüència, s'ha de concloure que la conservació d'un mètode de caça tradicional amb fins recreatius pot reconèixer-se com un ús prudent de les espècies d'aus en qüestió. Per tant, podrà justificar l'absència d'una altra solució satisfactòria i d'una excepció d'acord amb l'article 9, apartat 1, lletra c), de la Directiva sobre aus, sempre que es compleixin la resta de requisits d'aquesta excepció. En particular, el mètode de caça s'ha de limitar a un petit nombre de les espècies en qüestió ".

 

Aquest pronunciament pot suposar un punt d'inflexió per al Silvestrisme a Espanya, que compta amb suficients arguments per demostrar que és una modalitat fortament arrelada en la cultura rural i que compleix a nivell tècnic amb les exigències de la Directiva AUS, com així ho ha demostrat en nombroses ocasions.

 

La Plataforma en Defensa del Silvestrisme porta diversos mesos defensant a Europa la «via cultural» com a argument per recuperar les captures amb els mateix criteris que ara ha fet públic el Tribunal Europeu. «Aquest pronunciament de Tribunal Europeu confirma una vegada més que l'Silvestrisme, com hem defensat sempre, és una activitat legal que compleix amb la Directiva AUS» va afirmar José María Mancheño, president de la Plaforma en Defensa de l'Silvestrisme, que afegeix que «es demostra una vegada més que la prohibició de les captures és una qüestió ideològica impulsada per un Ministeri de Transició Ecològica decidit a acabar amb el Silvestrisme malgrat ser legal ».

 

A més, el màxim representant del col·lectiu silvestrista anuncià que l'equip jurídic, tant de la Plataforma en Defensa del Silvestrisme, com de la Reial Federació Espanyola de Caça, estan estudiant aquesta resposta de l'Tribunal Europeu per extrapolar els arguments de la defensa de l'activitat ocellaire a Espanya

 


El Tribunal Europeo confirma que la caza con liga en Francia cumple con la Directiva de Aves

 

Buenas noticias para el Silvestrismo: el Tribunal Europeo ha concluido que la caza con liga de Francia se ajusta a la Directiva Aves al tratarse de una práctica con fuerte arraigo cultural y que cumple las exigencias de dicha normativa europea, argumento perfectamente válido para defender el caso del Silvestrismo en España y que de hecho viene defendiendo en los últimos meses la Plataforma en Defensa del Silvestrismo 

El Tribunal Europeo ha concluido que la caza con liga de Francia se ajusta a la Directiva Aves al tratarse de una práctica con fuerte arraigo cultural y que cumple las exigencias de dicha normativa europea, argumento perfectamente válido y que de hecho viene defendiendo en los últimos meses la Plataforma en Defensa del Silvestrismo.

 

La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la alemana Juliane Kokott, ha respondido al Consejo de Estado del Gobierno de Francia una consulta en relación a la caza con liga, práctica que fue prohibida recientemente en el país galo por las presiones del ecologismo, que esta modalidad se puede autorizar si está arraigada en la cultura regional y cumple ciertos requisitos de la Directiva AVES, como son la captura en pequeñas cantidades, que se practique en condiciones estrictamente controladas y respetando el criterio de selectividad.

 

La Abogada general  en respuesta a la  pregunta del Consejo de Estado Francés es concluyente. Respuesta a la pregunta  En consecuencia, debe concluirse que la conservación de un método de caza tradicional con fines recreativos puede reconocerse como un uso prudente de las especies de aves en cuestión. Por tanto, podrá justificar la ausencia de otra solución satisfactoria y de una excepción con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre aves, siempre que se cumplan los demás requisitos de dicha excepción. En particular, el método de caza debe limitarse a un pequeño número de las especies en cuestión”.

Este pronunciamiento puede suponer un punto de inflexión para el Silvestrismo en España, que cuenta con suficientes argumentos para demostrar que es una modalidad fuertemente arraigada en la cultura rural y que cumple a nivel técnico con las exigencias de la Directiva AVES, como así lo ha demostrado en numerosas ocasiones.

 

La Plataforma en Defensa del Silvestrismo lleva varios meses defendiendo en Europa la «vía cultural» como argumento para recuperar las capturas con los mismo criterios que ahora ha hecho público el Tribunal Europeo. «Este pronunciamento del Tribunal Europeo confirma una vez más que el Silvestrismo, como hemos defendido siempre, es una actividad legal que cumple con la Directiva AVES» afirmó José María Mancheño, presidente de la Plaforma en Defensa del Silvestrismo, quien añade que «se demuestra una vez más que la prohibición de las capturas es una cuestión ideológica impulsada por un Ministerio de Transición Ecológica decidido a acabar con el Silvestrismo pese a ser legal».

 

Además, el máximo representante del colectivo silvestrista anunció que el equipo jurídico, tanto de la Plataforma en Defensa del Silvestrismo, como de la Real Federación Española de Caza, están estudiando esta respuesta del Tribunal Europeo para extrapolar los argumentos a la defensa del Silvestrismo en España.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar