Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

ACTUALITZACIÓ I SEGUIMENT DE L´AFECTACIÓ DE LES MESURES ANTI COVID-19 EN LA PRÀCTICA DE LA CAÇA A CATALUNYAActualització i seguiment de l´afectació de les mesures anti Covid-19 en la pràctica de la caça a Catalunya

Actualització i seguiment de l´afectació de les mesures anti Covid-19 en la pràctica de la caça a Catalunya

Actualització i seguiment de l´afectació de les mesures anti Covid-19 en la pràctica de la caça a Catalunya

24/11/2020
La publicació de la Resolució SLT/2983/2020 el passat 21 de novembre pot haver comportat determinades confusions que procurarem aclarir

La publicació de la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya pot haver fet pensar que hi hauria canvis significatius en relació a la pràctica de la caça però, per ara, no ha estat així.

 

Les mesures recollides en aquesta Resolució, que van entrar en vigor ahir dilluns 23 de novembre i seran vigents els següents 15 dies, impliquen canvis sobretot en els sectors de la cultura, establiments comercials minoristes, l’hostaleria i a les instal·lacions i equipaments esportius.

 

Per això, pel que fa a la pràctica de la caça, malauradament i a dia d’avui, encara no podem parlar de cap canvi significatiu. Per aclarir possibles informacions no oficials, ens veiem obligats a recordar que segueixen vigents les següents mesures:

 

 • Restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya.

 

 • De les 6.00h. de divendres a les 6.00h. de dilluns limitació de l'entrada i sortida del municipi de residència (i municipis limítrofs per la pràctica individual)

 

 • Restricció mobilitat nocturna entre les 22.00h i les 6.00h

 

Pel que fa a les instal·lacions i equipaments esportius (p. ex. camps de tir) poden obrir i utilitzar-se si no es supera el 50% de l'aforament autoritzat a les instal·lacions a l'aire lliure ni el 30% en espais tancats (amb cita prèvia), hi ha control d'accés, es garanteix una bona ventilació i els vestidors estiguin tancats (excepte per usuaris de piscina, si n’hi ha). 

 

Dit això, volem aprofitar per recordar i recollir com segueix la normativa en relació a la pràctica de la caça:

 

 • Les actuacions de caça individuals i col·lectives (menor i major) es poden practicar lliurament pel territori de Catalunya durant la setmana (dilluns a dijous).

 

 • Durant el cap de setmana només al municipi de residència i al limítrof, respectant les limitacions del “toc de queda” (de 22.00 a 6.00h.).

 

 • Les actuacions amb autorització excepcional de caça per danys que cal demanar al Departament d’Agricultura (incloent les actuacions nocturnes) es poden fer tant durant la setmana com durant el cap de setmana, sense restriccions de mobilitat dins de Catalunya.

 

 • Les batudes ordinàries del porc senglar (exceptuant la zona de Collserola) es podran realitzar sense restriccions de moviments a tot Catalunya durant el cap de setmana (de divendres a diumenge), sempre i quan el titular del terreny cinegètic hagi comunicat 24 hores abans de la seva realització mitjançant un correu electrònic a batudescovid.agricultura@gencat.cat totes les dades de batuda i la relació de persones que hi participaran.

Qualsevol persona participant en aquestes batudes, haurà de portar en tot moment una còpia d’aquest formulari on ha de constar les seves dades personals, així com el certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 degudament complimentat. (Cliqueu AQUÍ per accedir a la informació i documentació)

 

 • Respecte a Collserola, el PROCICAT manté les restriccions de mobilitat i en cap de setmana (de dissabte a diumenge), temporalment, NO es podran fer les batudes de porc senglar en cap cas.

 

Un cop passat els primers 15 dies, en funció de la situació, el PROCICAT avaluarà la possibilitat de passar al següent tram de desescalada o no. Ens veiem obligats, per tant, a seguir pendents de les novetats i les notícies que transmeti de manera oficial la Generalitat de Catalunya per saber si s’aplicaran canvis que ens puguin afectar (sobretot a nivell de mobilitat).  

 

La Federació Catalana de Caça segueix treballant per aconseguir flexibilitzar la mobilitat en la pràctica de la caça menor i per informar de manera contrastada i fidedigna la informació oficial.  

 

Una vegada més, us agrairem que no feu cas ni difoneu fonts no oficials, per no provocar confusió, errors ni malentesos en els vostres companys/es.

 


 

Actualización y seguimiento de la afectación de las medidas anti Covid-19 en la práctica de la caza en Cataluña

 

La publicación de la Resolución SLT/2983/2020 el pasado 21 de noviembre puede haber comportado determinadas confusiones que procuraremos aclarar

 

La publicación de la Resolución SLT/2983/2020, de 21 de noviembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña puede haber hecho pensar que habría cambios significativos con relación a la práctica de la caza, pero por ahora, no ha sido así.

 

Las medidas recogidas en esta Resolución, que entraron en vigor ayer lunes 23 de noviembre y serán vigentes los siguientes 15 días, implican cambios sobre todo en los sectores de la cultura, establecimientos comerciales minoristas, la hostelería y a las instalaciones y equipamientos deportivos.

 

Por eso, por lo que se refiere a la práctica de la caza, desgraciadamente y hoy por hoy, todavía no podemos hablar de ningún cambio significativo. Para aclarar posibles informaciones no oficiales, nos vemos obligados a recordar que siguen vigentes las siguientes medidas:

 

 • Restringida la entrada y salida de personas del territorio de Cataluña.

 

 • De las 6.00h. del viernes a las 6.00h. del lunes limitación de la entrada y salida del municipio de residencia (y municipios limítrofes para la práctica individual)

 

 • Restricción movilidad nocturna entre las 22.00h y las 6.00h

 

Por lo que se refiere a las instalaciones y equipamientos deportivos (p. ej. campos de tiro) pueden abrir y utilizarse si no se supera el 50% del aforo autorizado a las instalaciones en el aire libre ni el 30% en espacios cerrados (con cita previa), hay control de acceso, se garantiza una buena ventilación y los vestuarios estén cerrados (excepto para usuarios de piscina, si hay). 

 

Dicho esto, queremos aprovechar para recordar y recoger como sigue la normativa con relación a la práctica de la caza:

 

 • Las actuaciones de caza individuales y colectivas (menor y mayor) se pueden practicar libremente por el territorio de Cataluña durante la semana (lunes a jueves).

 

 • Durante el fin de semana sólo en el municipio de residencia y en el limítrofe, respetando las limitaciones del “toque de queda” (de 22.00 a 6.00h.).

 

 • Las actuaciones con autorización excepcional de caza por daños que hay que pedir al Departamento de Agricultura (incluyendo las actuaciones nocturnas) se pueden hacer tanto durante la semana como durante el fin de semana, sin restricciones de movilidad dentro de Cataluña.

 

 • Las batidas ordinarias del jabalí (exceptuando la zona de Collserola) se podrán realizar sin restricciones de movimientos en toda Cataluña durante el fin de semana (de viernes a domingo), siempre que el titular del terreno cinegético haya comunicado 24 horas antes de su realización mediante un correo electrónico a batudescovid.agricultura@gencat.cat todos los datos de batida y la relación de personas que participarán.

 

Cualquier persona participante en estas batidas, deberá llevar en todo momento una copia de este formulario donde deben constar sus datos personales, así como el certificado auto responsable de desplazamiento por la crisis sanitaria por la COVID-19 debidamente cumplimentado. (Clicar AQUÍ para acceder a la información y documentación)

 

 • Respecto a Collserola, el PROCICAT mantiene las restricciones de movilidad y en fin de semana (de sábado a domingo), temporalmente, NO se podrán hacer las batidas de jabalí en ningún caso.

 

Una vez pasados los primeros 15 días, en función de la situación, el PROCICAT avaluara la posibilidad de pasar al siguiente tramo de desescalada o no. Nos vemos obligados, por tanto, a seguir pendientes de las novedades y las noticias que transmita de manera oficial la Generalitat de Cataluña para saber si se aplicaran cambios que nos puedan afectar (sobre todo a nivel de movilidad).  

 

La Federación Catalana de Caza sigue trabajando para conseguir flexibilizar la movilidad en la práctica de la caza menor y para informar de manera contrastada y fidedigna la información oficial.  

 

Una vez más, os agradeceremos que no hagáis caso ni difundáis a fuentes no oficiales, para no provocar confusión, errores ni malentendidos en vuestros compañeros/as.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar