Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA EN CONTACTE CONSTANT AMB EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA I LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A TARRAGONA ESTÀ VETLLANT PERQUÈ ES PUGUIN PORTAR A TERME LES ACTIVITATS CINEGÈTIQUES PREVISTESFederació Catalana de Caça 28/10/2020
A les Terres de l’Ebre, la primera tirada de lluna es podrà portar a terme. Les accions de caça emparades per les autoritzacions excepcionals es poden desenvolupar durant l’horari de limitació de la llibertat de circulació de las persones

A dia d’avui, la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, determina que resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 h. i les 06.00 h., però d’acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació PROCICAT del 24 d’octubre, les actuacions de captura de fauna cinegètica en horari nocturn a l’empara d’autoritzacions excepcionals per danys l’agricultura, als efectes de les limitacions establertes a la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, es consideren funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional agrària i en conseqüència poden continuar amb la seva execució. Per aquest motiu, els participants en aquestes actuacions hauran d’acreditar l’exercici d’aquestes funcions mitjançant l’autorització excepcional atorgada pel Departament d’Agricultura , Ramaderia, Pesca i Alimentació que hauran de portar a disposició dels agents de l’autoritat que els hi puguin requerir, però que hauran de tenir en compte el següent:

 

  • Que cal complir en tot moment les instruccions, limitacions i obligacions generals per a tots els ciutadans de Catalunya, sense perjudici dels canvis que es puguin anar produint en tot moment, i que anirem concretant i aclarint.

 

  • Que l’activitat cinegètica no està afectada en general i es pot seguir desenvolupant, tot i que hi ha obligacions de seguretat en els moments de reunió (mascareta, distància, desinfecció, i reunió a l’aire lliure) i restriccions generals de mobilitat nocturna que cal complir.

 

  • I que durant l’horari de limitació de la llibertat de circulació de las persones en horari nocturn, es pot autoritzar la realització de les accions de cacera o control poblacional emparades per les autoritzacions excepcionals per a prevenir danys a les persones, l’agricultura, la ramaderia, la sanitat animal, els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça, d’acord amb allò previst a l’article 10 de la Resolució ARP/1015/2020, de 12 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya. Les persones que participin en aquestes actuacions hauran d’estar en possessió de l’autorització a que fan referència els articles 10.1 i 10.3 de la Resolució de l’Ordre de Vedes, i hauran d’emplenar també el Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19. A més hauran de complir les obligacions generals en matèria de Covid-19.

 

Atès el seu caràcter preventiu dels danys a l’agricultura, d’acord amb allò previst a l’article 10 de la Resolució ARP/1015/2020, de 12 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya, s’ha autoritzat, durant l’horari de limitació de la llibertat de circulació de las persones en horari nocturn, la realització de les accions de cacera o control poblacional d’ocells aquàtics al Delta de l’Ebre previstes als respectius plans tècnics de gestió cinegètica.

 

Els titulars de les àrees privades de caça hauran de facilitar un llistat amb la relació de les persones que participin en aquestes actuacions, i hauran de comprovar abans de que s’iniciï que les persones del llistat estan en possessió de llicència de caça, la pòlissa i el permís d’armes corresponents. Les persones que participin en aquestes caceres hauran d’emplenar també el Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19, a més hauran de complir les obligacions generals vigents en cada moment en matèria de Covid-19.

 

Els participants en les tirades han d’estar als llocs de caça abans de les 21h i no podran sortir amb els vehicles fins les 06,00h del dia següent a la tirada. Des dels Serveis Territorials es tramitarà una autorització excepcional per a cada vedat.

 

La Federació Catalana de Caça ha sol·licitat al Departament d’Agricultura la consideració de la caça com a activitat essencial per tal de poder desenvolupar l’activitat amb la màxima normalitat (seguint sempre, per suposat, les obligacions generals d’higiene, seguretat i distància) i evitar l’aturada que es va patir al mes de març i que portaria conseqüències nefastes a l’agricultura, la sinistralitat a les carreteres, les zoonosis i l’avenç de la PPA.

 

Aprofitem per agrair el suport total d’Unió de Pagesos, JARC, PORCAT i FECIC en aquesta petició davant del Departament d’Agricultura.

 

Tingueu present que les mesures poden canviar i que anirem informant de qualsevol novetat que es pugui produir i treballarem amb el Departament d’Agricultura per encaixar en la mesura del possible l’activitat cinegètica amb les mesures que es vulguin adoptar.Comunicat en matèria cinegètica en relació a l’aplicació de les Mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar