Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA ES REUNEIX AMB LA MAJORIA DE PARTITS POLÍTICS QUE CONFORMEN EL PARLAMENTLa Federació Catalana de Caça es reuneix amb la majoria de partits polítics que conformen el Parlament

La Federació Catalana de Caça es reuneix amb la majoria de partits polítics que conformen el Parlament

La Federació Catalana de Caça es reuneix amb la majoria de partits polítics que conformen el Parlament

La Federació Catalana de Caça es reuneix amb la majoria de partits polítics que conformen el Parlament

La Federació Catalana de Caça es reuneix amb la majoria de partits polítics que conformen el Parlament

La Federació Catalana de Caça es reuneix amb la majoria de partits polítics que conformen el Parlament

05/06/2020
Fins avui, hem parlat amb PDeCAT, PP, Ciutadans, ERC i PSC

Entre ahir i avui, el president de la Federació Catalana de Caça, Sergi Sánchez, s'ha estat reunint amb tots els partits polítics que han mostrat interès en la problemàtica generada per la Llei 5/2020. Volem deixar clar que des del principi, s'ha informat i etiquetat a les xarxes socials a tots els partits polítics que conformen el Parlament de Catalunya. No som, ni volem ser, una entitat partidista i s'ha facilitat la informació a tots per igual, doncs l'objectiu és solucionar el problema, sense entrar en cap joc de colors polítics, en el qual no tenim cap interès a entrar.

 

Tots els partits que s'han posat en contacte amb nosaltres i han volgut reunir-se amb la Federació Catalana de Caça, han rebut exactament la mateixa atenció i deferència, i hem parlat amb tots ells.

 

En base als informes jurídics que va remetre la Federació Catalana de Caça a tots els parlamentaris (dels diferents grups polítics) que formen la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament de Catalunya, establíem la necessitat d'un decret llei que derogui la disposició addicional primera, que estableix les sancions a caçadors, de la Llei 5/2020.

 

Fins ara, em pogut parlar amb David Bonvehí, Gerard Figueres i Josep Tarin de PDeCAT, Alejando Fernández, Marisa Xandri i el cap de gabinet del PP Catalunya, Francisco Domínguez i l'assessoria jurídica de Ciutadans, Irene Fornós, Francesc Viaplana i Montserrat Fornells d'ERC i amb Oscar Ordeig del PSC.

 

A tots/es ells/es els agraïm l'interès que han mostrat i la voluntat de trobar una solució. En general, s'han mostrat d'acord en deixar sense efecte la disposició addicional primera de la Llei 5/2020 i la necessitat urgent de vehicular una nova norma actualitzada i consensuada, una Llei de caça pròpia, on es recolliria també el corresponent règim sancionador.

 

Per la seva banda, ERC encara no ha trobat la manera més adient per aturar els efectes de la Disposició addicional primera de la Llei 5/2020 i s'han compromès a comunicar-nos quina forma valoren com a més adequada la setmana que ve.

 

Un cop tinguem el compromís polític de tots els grups, convocarem a tots els federats per decidir entre tots si amb aquest acord d'implementar un decret llei que aturi les sancions, tornem a caçar (tenint en compte que durant dos o tres mesos s'estarà tramitant), o si no, agafar directament el compromís de paralitzar totalment la caça durant la temporada 2020-2021.

 

El president de la Federació Catalana de Caça, Sergi Sánchez, explicarà les trobades que ha fet aquests últims dies en un vídeo que es publicarà demà.

 

 


 

 

La Federación Catalana de Caza se reune con la mayoría de partidos políticos que forman el Parlamento

 

Hasta hoy, hemos hablado con PDeCAT, PP, Ciudadanos, ERC y PSC

 

 

Entre ayer y hoy, el presidente de la Federación Catalana de Caza, Sergio Sánchez, se ha estado reuniendo con todos los partidos políticos que han mostrado interes en la problematica generada por la Ley 5/2020. Queremos dejar claro que desde el principio, se ha informado y etiquetado en las redes sociales a todos los partidos políticos que forman el Parlamento de Cataluña. No somos, ni queremos ser, una entidad partidista y se ha facilitado la información a todos por igual, pues el objetivo es solucionar el problema, sin entrar en ningún juego de colores políticos, en el cual no tenemos ningún interes.

 

Todos los partidos que se han puesto en contacto con nosotros y han querido reunirse con la Federación Catalana de Caza han recibido exactamente la misma atención y deferencia, y hemos hablado con todos ellos.

 

En base a los informes juridicos que remitió la Federación Catalana de Caza a todos los parlamentarios (de los diferentes grupos políticos) que forman la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Parlamento de Cataluña, estableciamos la necesidad de un decreto ley que derogue la disposición adicional primera, que establece las sanciones a cazadores, de la Ley 5/2020.

 

Hasta ahora, hemos podido hablar con David Bonvehí, Gerard Figueres y Josep Tarin de PDeCAT, Alejando Fernández, Marisa Xandri y el jefe de gabinete del PP Cataluña, Francisco Domínguez y la asesoría jurídica de Ciudadanos, Irene Fornós, Francesc Viaplana y Montserrat Fornells de ERC y con Oscar Ordeig del PSC.

 

A todos/as ellos/as les agradecemos el interes que han mostrado y la voluntad de encontrar una solución. En general, se han mostrado de acuerdo en dejar sin efecto la disposición adicional primera de la Ley 5/2020 y la necesidad urgente de vehicular una nueva norma actualizada y consensuada, una Ley de caza propia, dónde se recojería también el correspondiente regimen sancionador.

 

Por su lado, ERC todavía no ha encontrado la manera más adecuada para parar los efectos de la Disposición adicional primera de la Ley 5/2020 y se han comprometido a comunicarnos que manera valoran como más adecuada la semana que viene.

 

Una vez tengamos el compromiso político de todos los grupos, convocaremos a todos los federados para decidir entre todos si con este acuerdo de implementar un decreto ley que pare las sanciones, volvemos a cazar (teniendo en cuenta que durante dos o tres meses se estará tramitando), o si no, coger directamente el compromiso de paralizar totalmente la caza durante la temporada 2020-2021.

 

El presidente de la Federación Catalana de Caza, Sergio Sánchez, explicara los encuentros que ha hecho estos ultimos dias en un video que se publicará mañana.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar