Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

ELS CAÇADORS I CAÇADORES DE CATALUNYA ES PLANTEN DAVANT LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS DESMESURADES ARRAN DE LA PUBLICACIÓ DE LA LLEI 5/2020Federació Catalana de Caça 16/05/2020
El col·lectiu de caçadors/res, encapçalats per la Federació Catalana de Caça i les seves representacions territorials, ha decidit aturar “sine die” les actuacions excepcionals per danys i l’inici de la temporada 2020-21 del senglar.

Fins que la Generalitat de Catalunya no es senti a negociar amb el col·lectiu i accepti la modificació de l’actual règim sancionador establert en la llei 5/2020 de 29 d’abril el col·lectiu no tornarà a caçar.

 

La publicació al DOGC, el passat 29 d’abril, de la Llei 5/2020 ha esdevingut un cop dur per al col·lectiu de caçadors/es, per les prop de 1.000 Societats de Caça de Catalunya, la pròpia Federació Catalana de Caça i les seves Representacions Territoriasl. Aquesta Llei, ha multiplicat exponencialment les sancions aplicables als caçadors i caçadores, tirant per terra el principi de proporcionalitat i obviant el sentit comú, tal i com ha manifestat Sergio Sánchez, president de la FCC. Qui va afegir que  “s’ha fet sense tenir en compte a la nostra organització, com a representant del col·lectiu i sense ni tan sols tenir la deferència d’avisar-nos prèviament de la seva publicació”.

 

Pel màxim representant dels caçadors/es de Catalunya el problema no és que hi hagi establertes unes sancions i tampoc que aquestes s’hagin d’actualitzar amb una determinada regularitat, sinó la manera com s’ha gestionat i publicat aquesta Llei, sempre d’esquena al col·lectiu i sense avís, sense consensuar el contingut, ni col·laborar amb el sector. Una situació que es considera especialment decebedora ja que, segons indica Sergi Sánchez “en aquests darrers anys tant la Federació Catalana de Caça com les seves Representacions Territorials hem treballat per poder construir un model de caça sempre des de la complicitat i la col·laboració amb la Generalitat, i ens hem mantingut sempre a la seva disposició”.

 

Per tot això, s’ha posat en marxa una campanya d’interrupció de les actuacions excepcionals per danys que el col·lectiu havia iniciat per ajudar als pagesos amb els danys a l’agricultura. La determinació de les societats de caçadors es mantindrà mentre la Generalitat no faci un pas decidit per arreglar aquesta situació i deixi clara la seva postura envers la caça. Aquesta decisió pot comportar greus problemes pel que fa al control de danys a l’agricultura, provocats per algunes espècies cinegètiques com el senglar, cabirol, conill... tan necessàries en aquest moments. En aquest sentit, des de la Federació Catalana de Caça s’ha volgut posar de manifest que en cap cas es va en contra de la pagesia, ans al contrari, ja que des de fa uns anys l’entesa entre ambdós col·lectius és absoluta i que els caçadors/es consideren com una col·laboració totalment necessària i positiva.

 

Així mateix, Sergio Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça, vol posar de manifest que “la responsabilitat del col·lectiu que presideixo està fora de tot dubte. Fins ara, hem col·laborat de manera desinteressada amb el control d’espècies cinegètiques que provoquen danys als cultius, hem contribuït sense cap ajuda pública a la reducció de la sinistralitat en carreteres, hem invertit en seguiments sanitaris per conèixer l’estat de les poblacions d’animals salvatges i evitar així propagacions de malalties que poden afectar a persones i ramaderia, hem vetllat per la recuperació d’hàbitats, tant d’espècies cinegètiques com protegides, i un llarg etcètera. Doncs bé, ja ens hem cansat de ser una mena de funcionaris públics voluntaris que només tenim obligacions i als que treuen cada vegada més drets. Iniciem aquesta aturada cinegètica, que no descartem s’allargui, fins i tot, al començament de la temporada de caça del senglar al setembre, si no hi ha una interlocució clara i fructífera amb la Generalitat”

 


 

Los cazadores y cazadoras de Cataluña se plantan ante la imposición de sanciones desmesuradas a raíz de la publicación de la ley 5/2020

 

El colectivo de cazadores / as, encabezados por la Federación Catalana de Caza y sus Representaciones Territoriales, ha decidido parar "sine die" las actuaciones excepcionales por daños y el inicio de la temporada 2020-21 del jabalí. Hasta que la Generalitat de Cataluña no se siente a negociar con el colectivo y acepte la modificación del actual régimen sancionador establecido en la ley 5/2020 de 29 de abril el colectivo no volverá a cazar.

 

La publicación, el pasado 29 de abril, de la Ley 5/2020 ha supuesto un duro golpe para el colectivo de cazadores / as, y para las cerca de 1.000 Sociedades de Caza de Cataluña, la propia Federación Catalana de caza y sus Representaciones Territoriales. Esta Ley, ha multiplicado exponencialmente las sanciones aplicables a los cazadores y cazadoras, echando por tierra el principio de proporcionalidad y obviando el sentido común, tal y como ha manifestado Sergio Sánchez, presidente de la FCC. Quien agregó que "se ha hecho sin tener en cuenta a nuestra organización, como representante del colectivo y sin ni siquiera tener la deferencia de avisarnos previamente a su publicación".

 

Para el máximo representante de los cazadores / as de Cataluña el problema no es que haya establecidas unas sanciones y tampoco que estas deban actualizarse con una determinada regularidad, sino la forma en que se ha gestionado y publicado esta Ley, siempre de espaldas al colectivo y sin aviso, sin consensuar el contenido, ni colaborar con el sector. Una situación que se considera especialmente decepcionante ya que, según indica Sergi Sánchez "en estos últimos años tanto la Federación Catalana de Caza como sus Representaciones Territoriales hemos trabajado para poder construir un modelo de caza siempre desde la complicidad y la colaboración con la Generalitat, y nos hemos mantenido siempre a su disposición ".

 

Por todo ello, se ha puesto en marcha una campaña de interrupción de las actuaciones excepcionales por daños que el colectivo había iniciado para ayudar a los agricultores con los daños a la agricultura. La determinación de las sociedades de cazadores se mantendrá mientras la Generalitat no dé un paso decidido para arreglar esta situación y deje clara su postura para con la caza. Esta decisión puede acarrear graves problemas en cuanto al control de daños a la agricultura, provocados por algunas especies cinegéticas como el jabalí, corzo, conejo ... tan necesarias en estos momentos. En este sentido, desde la Federación Catalana de Caza se ha puesto de manifiesto que en ningún caso se va en contra de la agricultura, al contrario, ya que desde hace unos años el entendimiento entre ambos colectivos es absoluta y los cazadores / as la consideran como una colaboración totalmente necesaria y positiva.

 

Asimismo, Sergio Sánchez, presidente de la Federación Catalana de Caza, pone de manifiesto que "la responsabilidad del colectivo que presido está fuera de toda duda. Hasta ahora, hemos colaborado de manera desinteresada con el control de especies cinegéticas que provocan daños a los cultivos, hemos contribuido sin ninguna ayuda pública a la reducción de la siniestralidad en carreteras, hemos invertido en seguimientos sanitarios para conocer el estado de las poblaciones de animales salvajes y evitar así propagaciones de enfermedades que pueden afectar a personas y ganadería, hemos velado por la recuperación de hábitats, tanto de especies cinegéticas como protegidas, y un largo etcétera. Pues bien, ya nos hemos cansado de ser una especie de funcionarios públicos voluntarios que sólo tenemos obligaciones y a los que quitan cada vez más derechos. Iniciamos este paro cinegético, que no descartamos se alarge, incluso, al comienzo de la temporada de caza del jabalí en septiembre, si no hay una interlocución clara y fructífera con la Generalitat "

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar