Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

DE L’ORDRE DE VEDES MÉS ESPERADA A LA DECEPCIÓ ABSOLUTA DEL COL·LECTIUDe l’Ordre de Vedes més esperada a la decepció absoluta del col·lectiu

De l’Ordre de Vedes més esperada a la decepció absoluta del col·lectiu

De l’Ordre de Vedes més esperada a la decepció absoluta del col·lectiu

De l’Ordre de Vedes més esperada a la decepció absoluta del col·lectiu

De l’Ordre de Vedes més esperada a la decepció absoluta del col·lectiu

De l’Ordre de Vedes més esperada a la decepció absoluta del col·lectiu

15/05/2020
Malgrat la voluntat constant de la Federació Catalana de Caça de col·laboració i consens, les últimes actuacions posen de manifest el menyspreu de la Generalitat cap al col·lectiu

La publicació al DOGC, el passat 29 d’abril, de la Llei 5/2020 ha estat un cop baix de l’executiu amb totes les lletres. En aquesta Llei, que no té res a veure amb la caça, s’han multiplicat exponencialment les sancions al col·lectiu, tirant per terra el principi de proporcionalitat i obviant el sentit comú, a més a més d’haver-se fet sense tenir en compte per res a la Federació Catalana de Caça com a representant del col·lectiu i ni tan sols tenint la deferència d’un avís previ del que es publicaria.

Sobra dir, que el problema no és que hi hagi sancions a les males pràctiques. Som els primers que denunciem el furtivisme, el maltractament animal, o qualsevol actuació que no s’ajusti a la legalitat. És evident que hi ha d’haver sancions i també ho és que aquestes, s’han d’actualitzar regularment. Però aquesta Llei s’ha creat i publicat a l’esquena dels afectats, sense consens, sense avís, amb una absoluta alienació de la realitat social actual i el que és pitjor, posa en greu risc l’activitat.

L’Ordre de Vedes es publica sense contemplar la proposta d’ampliació del període hàbil del cabirol, ni tan sols en el marc d’excepcionalitat d’un Estat d’Alarma que ha alterat el curs normal de dates i previsions.

Aquests últims anys, la Federació Catalana de Caça i les seves Representacions Territorials han estat sempre a disposició del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació o del Departament que correspongués. Presents a totes les reunions, atenent a totes les trucades, insistint amb els temes pendents, col·laborant, treballant, engegant projectes comuns, aportant els punts de vista del nostre col·lectiu, reclamant més comunicació, més reconeixement institucional i més drets. Però les bones intencions i les bones paraules, no serveixen de res si els actes no les recolzen. El contingut d’aquesta Llei manifesta un allunyament absolut de la realitat, manca de sentit comú i una desproporcionalitat delirant. La manera com s’ha gestionat i publicat, només ens demostra menyspreu.

Hem fet la feina, hem estat sempre a la seva disposició quan se’ns ha requerit, assumim tasques, assumim despeses i assumim la mala reputació que ningú (excepte nosaltres mateixos) es molesta a intentar canviar. I quan és l’hora de la veritat, les decisions que es prenen perjudiquen al col·lectiu i l’activitat. És moment d’escoltar el que els caçadors i caçadores han de dir i actuar en conseqüència.Sergi Sánchez

President de la Federació Catalana de Caça


 


De la Orden de Vedas más esperada a la decepción absoluta del colectivo

A pesar de la voluntad constante de la Federación Catalana de Caza de colaboración y consenso, las últimas actuaciones ponen de manifiesto el menosprecio de la Generalitat hacia el colectivoLa publicación en el DOGC, el pasado 29 de abril, de la Ley 5/2020 ha sido un golpe bajo del ejecutivo con todas las letras. En esta ley, que no tiene nada que ver con la caza, se han multiplicado exponencialmente las sanciones al colectivo, tirando por los suelos el principio de proporcionalidad y obviando el sentido común, además de haberse hecho sin tener en cuenta para nada a la Federación Catalana de Caza como representante del colectivo y ni siquiera teniendo la deferencia de un aviso previo de lo que se publicaría.

Sobra decir, que el problema no es que haya sanciones a las malas prácticas. Somos los primeros que denunciamos el furtivismo, el maltrato animal o cualquier actuación que no se ajuste a la legalidad. Es evidente que tiene que haber sanciones y también que éstas, deben actualizarse regularmente. Pero ésta Ley se ha creado y publicado a espaldas de los afectados, sin consenso, sin aviso, con absoluta alienación de la realidad social actual y lo que es peor, pone en grave riesgo la actividad.

La Orden de Vedas, se publica sin contemplar la propuesta de ampliación del periodo hábil del corzo, ni siquiera en el marco de excepcionalidad de un Estado de Alarma que ha alterado el curso normal de fechas y previsiones.

Estos últimos años, la Federación Catalana de Caza y sus Representaciones Territoriales han estado siempre a disposición del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación o del Departamento que correspondiera. Presentes en todas las reuniones, atendiendo a todas las llamadas, insistiendo con los temas pendientes, colaborando, trabajando, poniendo en marcha proyectos comunes, aportando los puntos de vista de nuestro colectivo, reclamando más comunicación, más reconocimiento institucional y más derechos. Pero las buenas intenciones y las buenas palabras no sirven de nada si los actos no las apoyan. El contenido de esta Ley manifiesta un alejamiento absoluto de la realidad, falta de sentido común y una desproporcionalidad delirante. La manera como se ha gestionado y publicado, sólo nos demuestra menosprecio.

Hemos hecho el trabajo, hemos estado siempre a su disposición cuando se nos ha requerido, asumimos tareas, asumimos gastos y asumimos la mala reputación que nadie (excepto nosotros mismos) se molesta en intentar cambiar. Y cuando es la hora de la verdad, las decisiones que se toman perjudican al colectivo y a la actividad. Es momento de escuchar lo que los cazadores y cazadoras tienen que decir y actuar en consecuencia.

 


Sergio Sánchez

Presidente de la Federación Catalana de CazaResum Ordre de Vedes 2020-2021
Comentaris

Max Canals Buxens diu: 15/05/2020    
Davant del que obtenim, a canvi de mostrar la colaboracio nostre amb la administracio, el que veig mes ocurrent es: enmirallar a la administracio, vull dir que fem una mena de vaga de cel. Complir amb la nostra ´feina´ com sempre la majoría hem fet, pero anant a la nostra, sense donar ´tantes facilitats´ a que ens manipulin a la seva conveniencia. I si, intentar per la via legal, fer que algun organ superior revisi aquesta fatídica llei 5/2020 per la seva desproporcionalitat i abús. Activar una llei semblant a la que hi ha a la comunitat vehina (Arago), que els altres usuaris de la muntanya, mentres estem fent una batuda degudament senyalada, no es pugui entrar dins de la zona de cacera. Al Arago ho respecten, jo mi he trobat, a mes es un fet que hi ha que ja ha estat denunciat. Es que en el transcurs de la temporada de caça dia darrere dia, hi moltissimes interferencies de ´altres usuaris de la muntanya´, que afecten directíssimament en els resultats de les caceres; sense tindre en compte, per descontat, del peerills fisic que corren els que transiten sense miraments per dins les batudes.


Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar