Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

NOTA INFORMATIVA: FUNCIONAMENT DE LES CATEGORIES ALS CAMPIONATS DE COMPAK SPORTING I RECORREGUTS DE CAÇAFederació Catalana de Caça 07/02/2020
Noves normes de les modalitat de tir

Des de la Federació Catalana de Caça s’ha treballat per atorgar categories autonòmiques a tots/es aquells/es tiradors/es que no competeixen fora de Catalunya, per això es tindran en compte les tirades dels Campionats de Catalunya del 2019, i s’aniran modificant/actualitzant a mesura que es vagin fent les successives competicions anuals.

 

Es treballa també amb la possibilitat de que l’any que ve es tinguin en compte les tirades provincials per fer la mitja de puntuació, fins aleshores cal aclarir que les categories s’atorgaran de la següent manera:

-          Aquells/es tiradors/es que al 2019 van participar al campionat d’Espanya mantindran la categoria estipulada per la RFEC

 

-          Aquells/es tiradors/es que no van participar al campionat d’Espanya de 2019 però si al Campionat de Catalunya tindran la categoria marcada pels seus resultats a l’autonòmic 

 

-          Aquells/es tiradors/es que al 2019 no van participar a cap tirada, tindran la categoria d’iniciats al 2020

 

-          Aquells/es tiradors/es que no va participar al Campionat d’Espanya ni de Catalunya però si en una tirada Provincial, a mesura que des de la central es vagin rebent les llistes de resultats de les diferents Representacions Territorials, s’atorgarà una categoria en base al resultat del provincial.

 

  • Respecte als tiradors/es que fa molts anys que practiquen el tir o que l’han practicat en el passat però no han participat en cap competició on hagi quedat registrada la seva categoria, apel·lem a la seva responsabilitat i ètica esportiva per tal que s’abstinguin d’apuntar-se com a Iniciats i donin l’oportunitat de fer podi a aquells que verdaderament són iniciats.

 

Nota:

Els Camps de tir no poden atorgar categories pròpies als tiradors.

Els camps de tir han d’informar a la seva Representació Territorial corresponent de les competicions o lligues que realitzin

Els camps de tir en cap cas poden oferir premis en metàl·lic que no estiguin declarats adientment. (Adjuntem normativa al respecte per al vostra coneixement)

 

 

TRIBUTACIÓ PEL REPARTIMENT DE PREMIS ALS GUANYADORS D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

 

L’article  95.2.a) del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, considera compresos entre els rendiments de les activitats professionals “en general, els derivats de l’exercici de les activitats incloses a les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques”.

 

La inclusió de les activitats relacionades amb l’esport a l’agrupació 04 de la secció Tercera de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques comporta, d’acord amb l’anterior, qualificar com a rendiments d’activitats professionals els obtinguts pels propis esportistes en el desenvolupament de la seva activitat.

 

Tant els “fixes” com els premis que els organitzadors/patrocinadors de competicions esportives satisfacin als participants tindran la consideració de rendiments d’activitats professionals. L’única excepció a aquesta qualificació vindria donada per l’existència d’una relació laboral entre organitzador i esportista, en aquest cas procediria conceptuar aquells imports com rendiments de treball.

 

DES DE LA PERSPECTIVA DEL PAGADOR DELS PREMIS

Per tant, des de la perspectiva del pagador dels premis –grup organitzador en aquest cas-, la seva qualificació com a rendiments d’activitats professionals determina que els mateixos sempre estiguin sotmesos a retenció.

 

DES DE LA PERSPECTIVA DEL BENEFICIARI

A l’article 27 de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques es disposa el següent:

 

Es consideraran rendiments íntegres d’activitats econòmiques aquells que, procedint de la feina personal i del capital, conjuntament, o d’un sol d’aquests factors, suposin per part del contribuent l’ordenació per compte pròpia de mitjans de producció i de recursos humans o d’un dels dos, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de bens.

 

No existint tal ordenació per compte pròpia de mitjans de producció i de recursos humans o d’un dels dos, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de bens o serveis, i no sent conseqüència d’una relació laboral (o que procedís qualificar com a tal), els premis obtinguts es qualificaran –a efectes del compliment de les seves obligacions tributaries per al premiat- com a guanys patrimonials, tal i com resulta d’allò disposat a l’article 33.1 de la Llei de l’Impost.

 

Aprofitem per informar que ja estan confirmades les seus dels campionats d'Espanya de Recorreguts de Caça i Compak Sporting

 

Recorreguts de Caça: Galizano, Cantàbria, del 2 al 5 de juliol
 
Compak Sporting: Pobla de Vallbona, València, del 31 de juliol al 2 d'agost

 

Normas Campeonato RRCC y CS

Ranking Nacional

 

 

Christophe Asensio Gargallo
 
Delegat de tir de la Federació Catalana de Caça


Resultats Campionats Catalunya Tir 2019
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar