Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

APLICACIÓ DEL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADESFederació Catalana de Caça 10/01/2020
Com ja vàrem informar en el seu moment, la Federació Catalana de Caça va contractar els serveis d´una empresa especialitzada en la matèria

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades. 

 

La protecció de dades és un dret fonamental reconegut per la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), així com pel Reglament de Desenvolupament de la mateixa, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre (RDLOPD). 

 

La finalitat d´aquesta normativa és impedir l´ús no autoritzat per part de tercers, de dades personals de qualsevol ciutadà per a finalitats o de manera que pugui afectar a la seva privacitat, intimitat o entorn personal, social, familiar, professional, etc.   

 

Qualsevol entitat de caràcter públic o privat està obligada a complir tota la normativa en vigor relativa a la protecció d´informació personal emparada per la LOPD i LSSICE. La protecció de les dades de les persones és un dret fonamental que la Llei té per missió garantir. 

 

Per això totes les empreses, professionals, institucions i col·lectius que manegen o emmagatzemen dades de caràcter personal, han d´adoptar les mesures necessàries per garantir els drets dels interessats, així com l´elaboració d´un reglament de règim intern en el qual s´estableixin les mesures tècnic-informàtiques i organitzatives, per tal de preservar el dret a la pròpia intimitat de les persones. 

 

Per tot això, la Federació Catalana de Caça va contractar els serveis d´una empresa especialitzada en Protecció de Dades amb qui hem estat treballant per revisar, adaptar i millorar els nostres sistemes i protocols en aquest aspecte. És molta feina, però a de mica en mica, anem introduint els canvis necessaris per aplicar amb rigor el nou Reglament. Haureu observat que des de les vostres Representacions Territorials se us va demanant retornar signats documents relacionats amb aquest tema. Malgrat que pugui ser una mica pesat, compreneu que és necessari per complir la normativa, i que us agraïm l’esforç.

 

Les Societats disposeu de dades personals dels vostres socis i per això també heu de tenir en compte el Reglament Europeu de Protecció de Dades. Des de la Federació Catalana de Caça adjuntem un conjunt de recomanacions sobre aquest tema a títol informatiu per si us poden ajudar. Si voleu, sempre podeu acudir a alguna empresa especialitzada en Protecció de Dades perquè us ajudi a gestionar-ho.   

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

Cliqueu els següents documents per consultar-los:

 

 
 

 


 

Aplicación del nuevo Reglamento de Protección de Datos

 

Como ya informamos en su momento, la Federación Catalana de Caza contrató los servicios de una empresa especializada en la materia.

 

El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

 

La protección de datos es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), así como por el Reglamento de Desarrollo de la misma, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, del 21 de diciembre (RDLOPD). 

 

La finalidad de esta normativa es impedir el uso no autorizado por parte de terceros, de datos personales de cualquier ciudadano para finalidades o de manera que pueda afectar a su privacidad, intimidad o entorno personal, social, familiar, profesional, etc.  

 

Cualquier entidad de carácter público o privado está obligada a cumplir toda la normativa en vigor relativa a la protección de información personal emparada por la LOPD y LSSICE. La protección de los datos de las personas es un derecho fundamental que la Ley tiene como misión garantizar. 

 

Por eso todas las empresas, profesionales, instituciones y colectivos que manejan o almacenan datos de carácter personal, tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los interesados, así como la elaboración de un reglamento de régimen interno en el cual se establecen las medidas técnico-informáticas y organizativas, para preservar el derecho a la propia intimidad de las personas. 

 

Por todo eso, la Federación Catalana de Caza contrató los servicios de una empresa especializada en Protección de Datos con quién hemos estado trabajando para revisar, adaptar y mejorar nuestros sistemas y protocolos en este aspecto. Es mucho trabajo, pero poco a poco vamos introduciendo los cambios necesarios para aplicar con rigor el nuevo Reglamento. Habréis observado que desde vuestras Representaciones Territoriales se os va pidiendo devolver firmados documentos relacionados con este tema. A pesar de que pueda ser un poco pesado, comprended que es necesario para cumplir la normativa y que os agradecemos el esfuerzo.

 

Las Sociedades disponéis de datos personales de vuestros socios y por eso también debéis tener en cuenta el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Desde la Federación Catalana de Caza adjuntamos un conjunto de recomendaciones sobre este tema a título informativo por si os pueden ayudar. Si queréis, siempre podéis acudir a alguna empresa especializada en Protección de Datos para que os ayuden a gestionarlo.

  

Muchas gracias por vuestra colaboración.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar