Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

EL RESPECTE I LA CONSERVACIÓ DE LES AUS AQUÀTIQUES VINCULADA ALS SEGELLS DE “DUCKS UNLIMITED”El respecte i la conservació de les aus aquàtiques vinculada als segells de “Ducks  Unlimited”

25/10/2019
Seguim buscant maneres de gestionar la caça i la seva imatge a tot el món

 Ducks Unlimited (DU)va ser fundada per un grup de caçadors d’aus aquàtiques al 1937 als Estats Units. DU ha pogut conservar més de 12,5 milions d’acres (1 acre=0,40 Hect.) d’hàbitat a Amèrica del Nord a les àrees més importants per ànecs i oques. DU ja té delegacions i projectes a Mèxic, Canadà i Austràlia. 

 

L’any passat, DU va gastar més del 80 per cent dels ingressos que va recaptar directament a la missió de conservació de l’hàbitat. Y la comunitat de seguidors de DU ha estimulat un estil de vida únic que gira al voltant de la passió per la caça d’aus aquàtiques i altres activitats a l’aire lliure. DU celebra aquest estil de vida i explora el paper dels caçadors en la conservació a través de la seva famosa revista, el seu guardonat programa de televisió setmanal, la seva pàgina web reconeguda a nivell nacional i altres vehicles de comunicació.

 

Avui hi ha una estimació de 1,5 milions de caçadors d’aus aquàtiques als Estats Units, i aproximadament 600.000 membres de DU. Tots els caçadors d’aus aquàtiques contribueixen a la conservació quan compren llicències de caça i segells d’ànecs, o quan paguen impostos especials sobre equips esportius a l’aire lliure.

 

https://www.ducks.org/conservation/public-policy/federal-duck-stamp/duck-stamp-price-increase-an-investment

 

La compra de segells com a acció pel respecte i la conservació de les aus aquàtiques.

 

El Segell de Caça, comunament conegut com el segell de l’ànec, és una història d’èxit de la conservació nord-americana. Des de la seva creació, al 1934, el segell icònic de l’ànec ha estimulat la competència entre els artistes d’aus aquàtiques i ha inspirat la consciència pública sobre el valor de la conservació en la pràctica. Aquest programa de DU, ha ajudat a conservar més de 6 milions d’acres d’hàbitat crític per aus aquàtiques. De cada dòlar recaptat pel segell, 98 centaus van directament a la conservació de l’hàbitat al camp. Aquests aiguamolls no només proporcionen un paisatge saludable per les aus migratòries i la caça recreativa d’aus aquàtiques, sinó que també controlen les inundacions, milloren la qualitat de l’aigua i protegeixen les costes dels danys per tempestes. Els ingressos de la venda de segells són vitals per la missió de DU i la gestió i restauració dels aiguamolls d’Amèrica del Nord.

 

Aquests caçadors americans saben quin valor té la caça, respectant allò que cacen. Mitjançant l’ús i col·leccionisme d’aquests segells d’ànecs, els caçadors de DU, han aconseguit un sistema de conservació i respecte als aiguamolls ajudant a la biodiversitat i conservació. Generant un cercle vinculat a la revalorització del preu d’aquests segells, que de la mà dels caçadors de DU ja és un dels mètodes més singulars de promoció i respecte a les aus aquàtiques.

 


 

 

El respeto y la conservación de las aves acuáticas vinculada a los sellos de “Ducks  Unlimited”

 

Seguimos buscando maneras de gestionar la caza y su imagen en todo el mundo

 

Ducks Unlimited (DU) fue fundada por un grupo de cazadores de aves acuáticas en 1937 en los USA. DU ha podido conservar más de 12.5 millones de acres (1 acre=0,40 Hect.) de hábitat en América del Norte en las áreas más importantes para patos y gansos. DU ya tiene delegaciones y proyectos en México, Canadá y Australia. 

 

El año pasado, DU gastó más del 80 por ciento de los ingresos que recaudó directamente en la misión de conservación del hábitat. Y la comunidad de seguidores de DU ha estimulado un estilo de vida único que gira en torno a la pasión por la caza de aves acuáticas y otras actividades al aire libre. DU celebra este estilo de vida y explora el papel de los cazadores en la conservación a través de su famosa revista, su galardonado programa de televisión semanal, su sitio web reconocido a nivel nacional y otros vehículos de comunicación.

 

Hoy hay un estimado de 1.5 millones de cazadores de aves acuáticas en los Estados Unidos, y aproximadamente 600.000 miembros de DU. Todos los cazadores de aves acuáticas contribuyen a la conservación cuando compran licencias de caza y sellos de patos, o cuando pagan impuestos especiales sobre equipos deportivos al aire libre.

 

https://www.ducks.org/conservation/public-policy/federal-duck-stamp/duck-stamp-price-increase-an-investment

 

La compra de sellos como acción para el respeto y la conservación de las aves acuáticas.

 

El Sello de Caza, comúnmente conocido como el sello del pato, es una historia de éxito de la conservación estadounidense. Desde su creación en 1934, el sello icónico del pato ha estimulado la competencia entre los artistas de aves acuáticas y ha inspirado la conciencia pública sobre el valor de la conservación en la práctica. Este programa de DU, ha ayudado a conservar más de 6 millones de acres de hábitat crítico para aves acuáticas. De cada dólar recaudado por el sello, 98 centavos van directamente a la conservación del hábitat en el campo. Estos humedales no solo proporcionan un paisaje saludable para las aves migratorias y la caza recreativa de aves acuáticas, sino que también controlan las inundaciones, mejoran la calidad del agua y protegen las costas de los daños por tormentas. Los ingresos de la venta de sellos son vitales para la misión de DU y la gestión y restauración de los humedales de América del Norte.

 

Estos cazadores americanos saben qué valor tiene la caza, respetando aquello que cazan. Mediante el uso y coleccionismo de estos sellos de patos, los cazadores de DU, han logrado un sistema de conservación y respeto a los humedales ayudando a la biodiversidad y conservación. Generando un círculo vinculado a la revalorización del precio de estos sellos, que de la mano de los cazadores de DU es ya, uno de los métodos más singulares de promoción y respeto a las aves acuáticas.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar