Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA IMATGE A LA CAÇA: LA NATIONAL DEER ALLIANCE (NDA) I EL RESPECTE A L’ANIMAL CAÇAT COM A RITUALLa imatge a la caça: La National Deer Alliance (NDA) i el respecte a l’animal caçat com a ritual

La imatge a la caça: La National Deer Alliance (NDA) i el respecte a l’animal caçat com a ritual

04/10/2019

La National Deer Alliance (NDA) dels Estats Units, disposa d’un decàleg amb allò que hauria de dur a terme tot caçador, un cop abatut un animal. Entenem que no sempre a l’acció de caça es produirà aquest pas de la vida a la mort i que tots els caçadors tenen la seva pròpia idiosincràsia, maneres de percebre i viure les emocions, també els sentiments envers assolir l’acte de caça d’aquella espècie cinegètica que tant preuem. Independentment de com ens expressem i sentim aquest moment, sempre ha de prevaldre l’honra i respecte per aquell animal caçat més enllà del seu trofeu i característiques anatòmiques i antropomètriques.

 

Aquest decàleg de la NDA és un excel·lent recull de tots els aspectes que hauríem de dur a terme sempre i a tota modalitat de caça, ells la centren al cérvol, però és perfectament adaptable a tota espècie cinegètica. Cert és que s’hi descriu una dimensió molt espiritual, que no té perquè anar vinculada a l’acte de fe o religiositat, però que segur que tots sentim al arribar a l’animal que acabem de caçar. És descrita com un agraïment a la mare natura per permetre’ns dur a terme aquesta acció propera al depredador, que de molts intents, aconsegueix el seu objectiu.

 

  •  Tocar amb les nostres mans l’animal, netejar-lo d’aquelles fulles, sorra o altres elements naturals que el poden haver embrutat.

 

  •  Fer ràpidament totes les accions pertinents per no perdre, ni que es faci malbé la seva carn. Compartir amb altres aquesta carn i també gaudir-ne amb la família, amics, propietaris dels terrenys on cacem i altres persones, que potser no sent caçadors, entenen i respecten allò que fem.

 

  • Avui ja no hi ha excuses per fer fotografies o vídeos descuidats i aliens a aquests rituals de respecte. Els caçadors, disposem de referents i tutorials on aprendre a fer bones fotos i vídeos que demostrin aquesta honra cap allò caçat i fomentar el seu record vinculat a aquest moment especial viscut en plena fusió amb la natura.

 

  • És bo (però en cap cas, obligatori) compartir a xarxes socials, però també és un acte de gran responsabilitat, doncs no sabem qui estarà observant aquest material gràfic. I és que cap imatge hauria de recollir al caçador com l’heroi d’aquell dia. L’heroi és l’animal caçat i per això el col·locarem amb aquest objectiu. Per això serà la taxidèrmia, l’art ancestral i ciència que sempre cercarà la immortalitat d’aquest heroi de la natura que ha estat abatut.  

 

Tot plegat, queda recollit a aquest citat decàleg de la NDA, i en el seu conjunt són accions de respecte a aquest animal caçat. 

 


 

La imagen en la caza: La National Deer Alliance (NDA) y el respeto al animal cazado como un ritual:

La National Deer Alliance (NDA) de los Estados Unidos, dispone de un decálogo con aquello que debería de hacer todo cazador, un vez abatido un animal. Entendemos que no siempre a la acción de caza se producirá este paso de la vida a la muerte y que todos los cazadores disponemos de diferentes personalidades, maneras de percibir y vivir las emociones, también los sentimientos hacia alcanzar el acto de caza de aquella especie cinegética que tanto apreciamos. Independientemente de cómo nos expresemos y sintamos este momento, siempre debe prevalecer la honra y el respeto hacia el animal cazado, más allá de su trofeo y características anatómicas y antropométricas.

 

Este decálogo de la NDA, es un excelente recopilatorio de todos los aspectos que deberíamos llevar a cabo y en toda modalidad de caza, ellos la centran en el ciervo, pero es perfectamente adaptable a toda especie cinegética. Cierto es que describen una dimensión muy espiritual, que no tiene por qué ir vinculada al acto de fer o religiosidad, pero que seguro que todos sentimos al llegar al animal que acabamos de cazar. Es descrita como un agradecimiento a la madre naturaleza por permitirnos llevar a cabo esta acción próxima al depredador, que de muchos intentos, consigue su objetivo.

 

  • Tocar con nuestras manos el animal, limpiarlo de aquellas hojas, arena u otros elementos naturales que lo haya podido ensuciar.

 

  • Hacer rápidamente todas las acciones pertinentes para no perder, ni que se estropee su carne. Compartir con otros esta carne y también disfrutarla con la familia, amigos, propietarios de los terrenos dónde cazamos y otras personas que, quizá no siendo cazadoras, entienden y respetan lo que hacemos.

 

  • Hoy, ya no hay excusas para hacer fotografías o vídeos descuidados y ajenos a estos rituales de respeto. Los cazadores disponemos de referentes y tutoriales dónde aprender a hacer buenas fotografías y vídeos que demuestren esta honra hacia lo cazado y fomentar su recuerdo vinculado a este momento especial vivido en plena fusión con la naturaleza.

 

  • Es bueno (pero en ningún caso obligatorio) compartir en redes sociales, pero también es un acto de gran responsabilidad, pues no sabemos quién estará observando este material gráfico. I es que ninguna imagen debería recoger al cazador como el héroe de aquel día. El héroe es el animal cazado y por eso lo colocaremos con este objetivo. Por eso será la taxidermia, el arte ancestral y ciencia que siempre buscara la inmortalidad de este héroe de la naturaleza que ha sido abatido.  

 

Todo esto, queda recopilado en este citado decálogo de la NDA, y en su conjunto son acciones de respeto a este animal cazado.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar