Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA IMATGE DE LA CAÇA, UNA ARMA DE DOBLE TALLLa imatge de la caça, una arma de doble tall

27/09/2019

Vivim en un món on el poder de les imatges és cada vegada més gran. Diàriament ens arriben centenars de fotografies i vídeos que consumim i sovint compartim, sense reflexionar-hi. Què i qui hi ha darrera d’aquella imatge? Amb quins interessos s’ha publicat? Quines conseqüències pot comportar difondre-la?  

 

En aquest sentit, hem de ser molt conscients que en el moment que pengem una imatge a qualsevol xarxa social (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, etc.) perdem el control sobre la mateixa. Per aquesta raó, a l’hora de publicar una fotografia o un vídeo cal tenir especial cura amb el seu contingut. Nosaltres coneixem el seu context, els seus protagonistes, sabem que i qui hi ha darrera d’aquella imatge, però una vegada es comparteix, qualsevol en pot fer un ús molt diferent, interessat, esbiaixat o directament manipulat.

 

Per què diem tot això? Com a caçadors/es sabem que la caça no es redueix al fet d’abatre un animal; el temps a la natura, la companyia dels nostres gossos, el respecte a la peça objecte d'aprofitament cinegètic abans, durant i un cop caçada, juntament amb l'aprofitament culinari posterior tanquen el cercle i donen sentit a la nostra passió. Malgrat això, és molt comú trobar-nos a les xarxes socials publicacions on reduïm la caça al moment de l'abatiment. Aquestes publicacions, ens agradi o no, estan obertes a tothom, també a detractors o persones sense una posició definida respecte l’activitat cinegètica. El que acostuma a passar és que les imatges més cruentes, amb més animals morts, les menys respectuoses amb l’animal abatut, són les corren com la pólvora, ja que els nostres detractors s’encarreguen ràpidament de viralitzar-les. Amb aquest tipus d’imatges carreguem d'arguments, de manera gratuïta, a aquelles persones contràries a la caça que treuen de context les nostres publicacions amb l'únic objectiu de generar el màxim rebuig a l’activitat i de passada també a nosaltres, els/les caçadors/es.

 

Per combatre aquesta realitat, des de la Federació Catalana de Caça encetem una guia pràctica amb consells i recomanacions sobre què i com publicar a les xarxes socials. Aprofitarem per fer un viatge internacional per descobrir com tracten la peça abatuda els caçadors i caçadores d'arreu del món. Sempre des del respecte i sense cap intenció de jutjar el que publica cadascú desitgem que aquesta guia ens ajudi a millorar la imatge que el món cinegètic projecta de si mateix, transmetent així els veritables valors que ens mouen; com l'estima per la natura, el coneixement del medi, la passió pels animals, la germanor i l'aprofitament de la peça caçada. A les nostres jornades de caça tenim l’oportunitat de plasmar centenars d’imatges que expressen aquests valors, feu-ne difusió.

 

Heu salvat un animal d’ofegar-se a una bassa o ajudat un animal ferit?

Heu fet feines de manteniment i conservació del vostre vedat?

Heu passat hores ensinistrant i gaudint amb els vostres gossos?

Heu observat fascinats animals cinegètics i no cinegètics en llibertat a la natura?

Heu preparat menjadores i abeuradors pels animals en èpoques de sequera?

Heu cuinat el millor plat de la vostra vida amb carn de caça?

Heu vist el que creieu que és el millor paisatge del món en un dia de caça?

 

Sabem que ho heu fet. Però, llavors, perquè no en tenim imatges?

 

 


 

 

Imágenes de caza, un arma de doble filo

 

Vivimos en un mundo dónde el poder de las imágenes es cada vez mayor. Diariamente nos llegan centenares de fotografías y vídeos que consumimos y a menudo compartimos, sin reflexionar. ¿Qué y quién está detrás de ésa imagen? ¿Con qué intereses se ha publicado? ¿Qué consecuencias puede comportar su difusión?.

 

En este sentido, tenemos que ser muy conscientes de que en el momento que colgamos una imagen en cualquier red social (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, etc.) perdemos el control sobre la misma. Por esta razón, a la hora de publicar una fotografía o un vídeo hay que tener especial cuidado con su contenido. Nosotros conocemos su contexto, a sus protagonistas, sabemos qué y quién hay detrás de ésa imagen, pero una vez se comparte, cualquiera puede hacer un uso muy diferente, interesado, sesgado o directamente manipulado.

 

¿Por qué decimos todo esto? Como cazadores/as sabemos que la caza no se reduce al hecho de abatir un animal; el tiempo en la naturaleza, la compañía de nuestros perros, el respeto a la pieza objeto de aprovechamiento cinegético antes, durante y una vez cazada, junto con el aprovechamiento culinario posterior cierran el ciclo y dan sentido a nuestra pasión. A pesar de eso, es muy común encontrarnos en las redes sociales publicaciones dónde reducimos la caza al momento del abatimiento. Estas publicaciones, nos guste o no, están abiertas a todo el mundo, también a detractores o personas sin una posición definida respecto a la actividad cinegética. Lo que acostumbra a pasar es que las imágenes más cruentas, con más animales muertos, las menos respetuosas con el animal abatido, son las que corren como la pólvora, ya que nuestros detractores se encargan rápidamente de viralizarlas. Con este tipo de imágenes cargamos de argumentos, de manera gratuita, a aquellas personas contrarias a la caza que sacan de contexto nuestras publicaciones con el único objetivo de generar el máximo rechazo a la actividad y de paso también a nosotros/as, los/las cazadores/as.

 

Para combatir esta realidad, desde la Federación Catalana de Caza empezamos una guía práctica con consejos y recomendaciones sobre qué y cómo publicar en las redes sociales. Aprovecharemos para hacer un viaje internacional para descubrir como tratan la pieza abatida los cazadores y cazadoras en todo el mundo. Siempre desde el respeto y sin ninguna intención de juzgar lo que publica cada uno/a, deseamos que esta guía nos ayude a mejorar la imagen que el mundo cinegético proyecta de sí mismo, transmitiendo así los verdaderos valores que nos mueven; como la estima por la naturaleza, el conocimiento del medio, la pasión por los animales, la hermandad y el aprovechamiento de la pieza cazada. En nuestras jornadas de caza tenemos la oportunidad de plasmar centenares de imágenes que expresan estos valores, haced difusión.

 

¿Habéis salvado un animal de ahogarse en una balsa o ayudado a un animal herido?

¿Habéis hecho tareas de mantenimiento y conservación en vuestro coto?

¿Habéis pasado horas adiestrando y disfrutando con vuestros perros?

¿Habéis observado fascinados animales cinegéticos y no cinegéticos en libertad en la naturaleza?

¿Habéis preparado comederos y bebederos para animales en épocas de sequía?

¿Habéis cocinado el mejor plato de vuestra vida con carne de caza?

¿Habéis visto el que creéis que es el mejor paisaje del mundo en un día de caza?

 

Sabemos que lo habéis hecho. ¿Pero, entonces, porque no tenemos imágenes?

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar