Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA RECOLZA SEMPRE LA COMPETICIÓ I ELS/LES COMPETIDORS/ESFederació Catalana de Caça 28/08/2019
Malgrat l’increment de preu de la inscripció al Campionat d’Espanya de Sant Hubert la Federació Catalana de Caça procura facilitar, dins el possible, la participació dels i les nostres competidors/es

Davant la polèmica sorgida aquests darrers dies per l’increment de l’import d’inscripció al proper Campionat d’Espanya de Sant Hubert, la Federació Catalana de Caça ha mantingut sempre el compromís d’ajudar dins les seves possibilitats als i les participants classificats/des per la prova.

 

Evidentment aquest alt augment ha dificultat les possibilitats d’enviar a tots els participants de la mateixa manera que s’havia fet, però hem intentat poder col·laborar amb tots ells i facilitar-los dins el possible la participació. Mantenim la subvenció a les tres dones i als tres homes classificats al Campionat de Catalunya de Sant Hubert, com sempre hem fet, i gràcies a la col·laboració i la implicació dels presidents de les Representacions Territorials, en aquest cas de Barcelona i de les Terres de l’Ebre, s’oferirà un ajut del 50% de la inscripció als homes que van ocupar el 4t, 5è i 6è lloc i que també estan classificats per participar al Campionat d’Espanya.    

 

Malgrat tot, la Federació Catalana de Caça entén perfectament el gran esforç econòmic que representa participar a aquest campionat enguany i la poca antelació amb la que s’ha difós la informació, i respectarà i recolzarà totalment qualsevol decisió que prenguin els/les seus/seves competidors/es en relació a la seva participació a la prova.

 


 

 

La Federación Catalana de Caza apoya siempre la competición y los/las competidores/as

 

A pesar del incremento del precio de la inscripción al Campeonato de España de San Huberto, la Federación Catalana de Caza procura facilitar dentro de lo posible la participación de nuestros/as competidores/as

 

Ante la polémica surgida estos últimos días por el incremento del importe de inscripción al próximo Campeonato de España de San Huberto, la Federación Catalana de Caza ha mantenido siempre el compromiso de ayudar, dentro de sus posibilidades, a los/las participantes clasificados/as para la prueba.

 

Evidentemente, este alto aumento ha dificultado las posibilidades de enviar a todos los participantes de la misma forma que se había hecho pero hemos intentado poder colaborar con todos ellos y facilitarles dentro de lo posible la participación. Mantenemos la subvención a las tres mujeres y a los tres hombres clasificados para el Campeonato de España de San Huberto, como siempre hemos hecho, y gracias a la colaboración e implicación de los presidentes de las Representaciones Territoriales, en este caso de Barcelona y las Tierras del Ebro, se ofrecerá una ayuda del 50% de la inscripción a los hombres que ocuparon el 4º, 5º y 6º puesto y que también están clasificados para participar en el Campeonato de España.

 

A pesar de todo, la Federación Catalana de Caza entiende perfectamente el gran esfuerzo económico que representa participar en este campeonato este año y la poca antelación con la que se ha difundido la información y respetará y apoyará totalmente cualquier decisión que tomen sus competidores/as en relación a su participación a la prueba.  

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar