Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

STOP A LA INTOLERÀNCIA I ATACS CONTRA LA CAÇA I EL COL·LECTIU DE CAÇADORS I CAÇADORESSTOP a la intolerància i atacs contra la caça i el col·lectiu de caçadors i caçadores

STOP a la intolerància i atacs contra la caça i el col·lectiu de caçadors i caçadores

27/07/2019

Des de la Federació  Catalana de Caça volem expressar la nostra solidaritat amb la Fédération Nationale des Chasseurs de França i el conjunt dels caçadors i caçadores d’aquest país, alhora que manifestem la nostra més enèrgica condemna i absoluta repulsa per l’incendi –que, a falta de confirmació, tot fa indicar que va ser provocat- de diferents immobles annexos a la seu dels caçadors de la federació d’Oise i  la seu de la federació d’Ardèche, ocorreguts en aquest darrers dies. Uns actes que es sumen a una veritable campanya d’assetjament i  vandalisme, tant a nivell físic com virtual, en contra de l’activitat cinegètica i les persones que la practiquen a França.

 

Entenem que hi hagi persones, col·lectius que puguin estar en contra de la nostra activitat i que defensin les seves postures en l’exercici del seu dret a la llibertat d’expressió. El que és intolerable i totalment fora de lloc és el fet de que a l’hora de defensar les seves idees i interessos s’ultrapassin els límits més elementals del respecte a les persones i els bens materials i immaterials i de la pròpia llibertat d’expressió, quelcom que està succeint d’una manera recurrent, no solament al país veí si no també a les nostres contrades. Cada vegada amb més freqüència i intensitat som víctimes d’amenaces, fins i tot de mort, insults, desqualificacions, etc. a través de les xarxes socials, mitjans de comunicació, i d’actes de vandalisme i sabotatge contra bens particulars, robatoris dels nostres gossos... i en batudes de caça, fins i tot posant en risc la seguretat de les persones.

 

La caça és una activitat legal i perfectament reglamentada, de fet, és la que compleix amb una normativa més estricta. A més, especialment en aquest darrers anys, la nostra activitat esdevé cabdal per al control de les superpoblacions de diferents espècies cinegètiques que estan causant greus danys a l’agricultura, a la seguretat vial i de les persones i per altres espècies, cinegètiques i no cinegètiques. Per aquesta raó, instem una vegada més a les diferents administracions a que actuen d’una manera ferma i efectiva contra els col·lectius i persones que atempten contra la nostra llibertat i l’exercici de la caça. Avui és la caça, demà la pesca o l’equitació o una acció quotidiana tan comuna com anar a comprar a una carnisseria, peixateria, formatgeria (a França els atacs contra aquests establiments són continus i s’han multiplicat de manera exponencial).

 

Caçadors i caçadores, des del respecte i la serenitat, us encoratgem a seguir treballant en la defensa de les nostres llibertats i del dret a caçar. Tenim que seguir explicant que la nostra és una activitat digna, mil·lenària, necessària, respectuosa amb les persones i el medi ambient.  Parafrasejant a la Fédération National de Chasseurs de França nosaltres som els primers ecologistes de Catalunya i tenim que aconseguir que tota la societat sigui coneixedora d’aquesta realitat.

 

Visca la caça, visca el col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya

 


 

STOP a la intolerancia y ataques contra la caza y el colectivo de cazadores y cazadoras

 

Desde la Federación Catalana de Caza queremos expresar nuestra solidaridad con la Fédération Nationale des Chasseurs de Francia y el conjunto de los cazadores y cazadoras de este país, al tiempo que manifestamos nuestra más enérgica condena y absoluta repulsa por el incendio -que a falta de confirmación todo hace indicar fue provocado- de diferentes inmuebles anexos a la sede de la Federación de cazadores de Oise y la sede de la Federación de Ardèche, ocurridos hace unos días. Unos actos que se suman a una verdadera campaña de acoso y vandalismo, tanto a nivel físico como virtual, en contra de la actividad cinegética y las personas que la practican en Francia.

 

Entendemos que haya personas, colectivos que puedan estar en contra de nuestra actividad y que defiendan sus posturas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Lo que es intolerable y totalmente fuera de lugar es el hecho de que a la hora de defender sus ideas e intereses se sobrepasen los límites más elementales del respeto a las personas y los bienes materiales y inmateriales y de la propia libertad de expresión, algo que está sucediendo no sólo en el país vecino sino también en nuestro territorio. Cada vez con más frecuencia e intensidad somos víctimas de amenazas, incluso de muerte, insultos, descalificaciones, etc. . a través de las redes sociales, medios de comunicación, y de actos de vandalismo y sabotaje contra bienes particulares, robos de nuestros perros... y en batidas de caza, incluso poniendo en riesgo la seguridad de las personas.

 

La caza es una actividad legal y perfectamente reglamentada, de hecho, es la que cumple con una normativa más estricta. Además, especialmente en estos últimos años, nuestra actividad es capital para el control de las superpoblaciones de diferentes especies cinegéticas que están causando graves daños a la agricultura, a la seguridad vial y de las personas y para otras especies, cinegéticas y no cinegéticas. Por esta razón, instamos una vez más a las diferentes administraciones a que actúan de una manera firme y efectiva contra los colectivos y personas que atentan contra nuestra libertad y el ejercicio de la caza. Hoy es la caza, mañana la pesca o la equitación o una acción cotidiana tan común como ir de compras a una carnicería, pescadería, quesería (en Francia los ataques contra estos establecimientos son continuos y se han multiplicado de manera exponencial).

 

Cazadores y cazadoras, desde el respeto y la serenidad, os animamos a seguir trabajando en la defensa de nuestras libertades y del derecho a cazar. Tenemos que seguir explicando que la nuestra es una actividad digna, milenaria, necesaria, respetuosa con las personas y el medio ambiente. Parafraseando a la Fédération National de Chasseurs de Francia nosotros somos los primeros ecologistas de Cataluña y tenemos que conseguir que toda la sociedad sea consciente de esta realidad.

 

Viva la caza, viva el colectivo de cazadores y cazadoras de Cataluña

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar