Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA ENGEGA PROJECTE DE MILLORA D’HÀBITATS PER LES ESPÈCIES DE CAÇA MENORLa Federació Catalana de Caça engega projecte de millora d’hàbitats per les espècies de caça menor

Exemple de franja lliure de sembra implementada gràcies al finançament de mesures agroambientals en espais ZEPA de la plana de Lleida

Punt d’aigua creat especialment per a la tórtora i que presenta una tanca anti-depredació (Font: PIRTE www.fundacionartemisan.com)

Punt d’aigua artificial on s’hi ha posat pedres i elements per permetre que les tórtores puguin sortir en cas de caure a l’aigua i evitar que puguin morir ofegades (Font: PIRTE www.fundacionartemisan.com)

11/04/2019
Gràcies a l’acord adquirit amb la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i la col·laboració de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) iniciem aquest pla pilot

Ens fa molta il·lusió comunicar la posada en marxa d’un pla pilot per a la realització de mesures de millora de l’hàbitat en Àrees Privades de Caça (APC) per tal d’afavorir les poblacions d’espècies de caça menor, especialment la tórtora i la perdiu roja.  

 

Per tal de tirar endavant aquest pla necessitem 20 APC repartides arreu del territori, 4 de cada Representació Territorial (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre), que vulguin posar en marxa algunes de les mesures que indiquem a continuació:

 

•             Estassades de zones de matollar

•             Aportació suplementària d’aliment

•             Creació de franges herbàcies amb presència de ruderals en camps de cultiu

•             Creació/adaptació de punts d’aigua naturalitzats

•             Manteniment de cultius existents post- collita

•             Sembra de franges amb cultius idonis per la tórtora

 

La previsió és que les despeses ocasionades per aquestes tasques es reparteixin a parts iguals entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Federació Catalana de Caça i la pròpia Societat de Caçadors, fins a un màxim establert.

 

Les societats interessades hauran d’enviar una sol·licitud a la Federació Catalana de Caça (info@federcat.com ), indicant el nom de la Societat, el CIF, el número de matricula de la APC, els representants per l’actuació i el seu contacte (telèfon i correu electrònic). Una comissió encarregada d’aquest projecte estudiarà les peticions presentades.

Al llarg dels propers dies publicarem la descripció del Pla i el detall de les mesures que es volen prendre.  

 


 

 

La Federación Catalana de Caza arranca proyecto de mejora de hábitats para las especies de caza menor

Gracias al acuerdo adquirido con la Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio y la colaboración del Instituto Catalán de Ornitología (ICO) y el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC) iniciamos un plan piloto en beneficio de las especies de caza menor

 

Nos hace mucha ilusión comunicar la puesta en marcha de un plan piloto para la realización de medidas de mejora del hábitat en Áreas Privadas de Caza (APC) para favorecer las poblaciones de especies de caza menor, especialmente la tortora y la perdiz roja.  

 

Para tirar adelante este plan necesitamos 20 APC repartidas por todo el territorio, 4 de cada Representación Territorial (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Terres de l’Ebre), que quieran poner en marcha algunas de las medidas que indicamos a continuación:

 

•             Desbroces de zonas de matorral

•             Aportación suplementaria de alimento

•             Creación de franjas herbáceas con presencia de ruderales en campos de cultivo

•             Creación/adaptación de puntos de agua naturalizados

•             Mantenimiento de cultivos existentes post- cosecha

•             Siembra de franjas con cultivos idóneos para la tórtola

 

La previsión es que los gastos ocasionados por estas tareas se repartan a partes iguales entre el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la Federación Catalana de Caza y la propia Sociedad de Cazadores, hasta un máximo establecido.

 

Les sociedades interesadas deberán enviar una solicitud a la Federación Catalana de Caza (info@federcat.com), indicando el nombre de la Sociedad, el CIF, el número de matrícula de la APC, los representantes para la actuación y su contacto (teléfono y correo electrónico). Una comisión encargada de este proyecto estudiara las peticiones presentadas.

 

A lo largo de los próximos días publicaremos la descripción del Plan, el detalle de las medidas que se quieren tomar y la hoja de inscripción que deberán rellenar y presentar las Sociedades interesadas.   

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar