Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA CAÇA, UN EXEMPLE DE TRANSVERSALITATLa caça, un exemple de transversalitat

27/03/2019

Afició, tradició, esport, competició, passió ... a la caça li podem posar molts qualificatius, però un inherent i que defineix d'una manera genèrica als centenars de milers de caçadores i caçadors que la practiquen al conjunt de l'Estat, més de 60.000 a Catalunya, és la transversalitat dels seus membres: tant pel seu sexe, raça, edat com per la seva condició social, econòmica i, especialment, política.

 

La caça, i qui la practica, sap i es posiciona d'una manera decidida amb el suport a la gestió del medi natural, el respecte al medi ambient, el control cinegètic; amb el respecte i compliment de la normativa que la regula. Del que no sap i no es posiciona és amb el suport a una determinada posició social, econòmica i, molt menys, política.

 

En unes setmanes, aquest país afrontarà la celebració de diferents comicis: Eleccions Generals d'Espanya, Europees, Municipals i en alguns casos autonòmiques. Des de la Federació Catalana de Caça, com a representants del col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya, seguint el model d'altres federacions com l’Andalusa, hem iniciat la campanya, #lacaçatambevota, especialment a nivell municipal, per conèixer el posicionament dels diferents municipis i formacions polítiques al respecte de la caça, amb l'objectiu de que totes les persones que la practiquen coneguin d'una manera directa l'opinió i programa referent a l'activitat cinegètica dels diferents partits, candidats i municipis, obtenint així un element més de valoració a l'hora de decidir el seu vot.

 

Un cop més, volem manifestar que la caça és apolítica i com a tal no s'alinea amb cap formació política. Com a organització que aglutina i representa els caçadors i caçadores de Catalunya la nostra obligació és defensar i representar els interessos del nostre col·lectiu en cada moment, independentment de qui tingui la responsabilitat de govern de les nostres institucions públiques. Per això, de cap manera ens posicionarem a favor d'un o altre partit, ni tractarem d'influir en el vot d'un col·lectiu tan plural i dispar com és el nostre, format per persones amb una ideologia política molt variada, fidel reflex de la nostra societat.

 

Amb el mateix rigor que defensem la transversalitat i diversitat ideològica dels caçadors i caçadores de Catalunya, i del conjunt de l'Estat, exigim als responsables polítics que en aquestes dates, tan propenses a les promeses a canvi d'obtenir un vot, respectin de manera escrupolosa la transversalitat d'aquest col·lectiu. La caça no és d'esquerres, ni de dretes, ni de centre, ni sobiranista, ni constitucionalista ...; la caça és d'aquells que practiquen una activitat ancestral, que gaudeixen sortint al camp, observant la natura, que comparteixen bons moments amb persones que tenen una afició comuna; en això si som tots iguals, que també, és clar, abaten animals, encara que aquest no sigui la finalitat última de la caça, que treballen en col·laboració amb les diferents administracions en el control cinegètic, facilitant i promovent la investigació, reduint sobrepoblacions per aconseguir la biodiversitat, reduint accidents de trànsit i danys als cultius, etc.

 

En aquests moments previs a les eleccions, com caçadors / es, dels polítics i polítiques del nostre país l'únic que demanem és que ens presentin, en negre sobre blanc, els seus programes i posició al respecte de la pràctica de l'activitat cinegètica. Amb aquesta informació, i amb la de la resta dels seus programes electorals, ja serem cadascun de nosaltres els qui, d'una manera individual i reflexiva, decidirem el significat del nostre vot. El que no permetrem és la utilització interessada, ja estiguin a favor o en contra de la caça, del nostre col·lectiu per esgarrapar un grapat de vots. Ni a la caça ni a la política tot s’hi val.

 

Visca la caça, una activitat transversal.

 


 

La caza, un ejemplo de transversalidad

 

Afición, tradición, deporte, competición, pasión... a la caza le podemos poner muchos calificativos, pero uno inherente y que define de una manera genérica a los cientos de miles de cazadoras y cazadores que la practican en el conjunto del Estado, más de 60.000 en Cataluña, es la transversalidad de sus miembros: tanto por su sexo, raza, edad como por su condición social, económica y, especialmente, política.

 

La caza, y quien la practica, sabe y se posiciona de una manera decidida con el apoyo a la gestión del medio natural, el respeto al medio ambiente, el control cinegético; con el respeto y cumplimiento a la normativa que la regula. De lo que no sabe y no se posiciona es con el apoyo a una determinada posición social, económica y, mucho menos, política.

 

En unas semanas, este país afrontará la celebración de diferentes comicios: Elecciones Generales de España, Europeas, Municipales y en algunos casos Autonómicas. Desde la Federación Catalana de Caza, como representantes del colectivo de cazadores y cazadoras de Cataluña, siguiendo el modelo de otras federaciones como la Andaluza, hemos iniciado la campaña, #lacazatambienvota, especialmente a nivel  municipal, para conocer el posicionamiento de los diferentes municipios y formaciones políticas al respecto de la caza, con el objetivo de que todas las personas que la practican conozcan de una manera directa la opinión y programa al respecto de la actividad cinegética de los diferentes partidos, candidatos y municipios, obteniendo así un elemento más de valoración a la hora de decidir su voto.

 

Una vez más, queremos manifestar que la caza es apolítica y como tal no se alinea con ninguna formación política. Como organización que aglutina y representa a los cazadores y cazadoras de Cataluña nuestra obligación es defender y representar los intereses de nuestro colectivo en cada momento, independientemente de quien ostente la responsabilidad de gobierno de nuestras instituciones públicas. Por ello, en modo alguno nos posicionaremos a favor de uno u otro partido, ni trataremos de influir en el voto de un colectivo tan plural y dispar como es el nuestro, formado por personas con una ideología política muy variada, fiel reflejo de nuestra sociedad.

 

Con el mismo rigor que defendemos la transversalidad y diversidad ideológica de los cazadores y cazadoras de Cataluña, y del conjunto del Estado, exigimos a los responsables políticos que en estas fechas, tan propensas a las promesas a cambio de arrancar un voto, respeten de manera escrupulosa la transversalidad de este colectivo. La caza no es de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni soberanista, ni constitucionalista...; la caza es de aquellos que practican una actividad ancestral, que disfrutan saliendo al campo, observando la naturaleza, que comparten buenos momentos con personas que tienen una afición común; en eso si somos todos iguales, que también, claro está, abaten animales, aunque este no sea el fin último de la caza, que trabajan en colaboración con las diferentes administraciones en el control cinegético, facilitando y promoviendo la investigación, reduciendo sobrepoblaciones para lograr la biodiversidad, reduciendo accidentes de tráfico y daños en los cultivos. etc.

 

En estos momentos previos a las elecciones, como cazadores/as, de los políticos/as de nuestro país lo único que pedimos es que nos presenten, en negro sobre blanco, sus programas y posición al respecto de la práctica de la actividad cinegética. Con esa información, y con la del resto de sus programas electorales, ya seremos cada uno de nosotros quienes, de una manera individual y reflexiva, decidamos el significado de nuestro voto. Lo que no vamos a permitir es la utilización interesada, ya estén a favor o en contra de la caza, de nuestro colectivo para arañar un puñado de votos. Ni en la caza ni en la política todo vale.

 

Viva la caza, una actividad transversal.

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar