Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA POSA EN MARXA LA COMPRA PER INTERNET DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA I L’ASSEGURANÇALa Federació Catalana de Caça posa en marxa la compra per Internet de la Llicència federativa i l’Assegurança

La Federació Catalana de Caça posa en marxa la compra per Internet de la Llicència federativa i l’Assegurança

29/01/2019
La Federació Catalana de Caça porta temps treballant en col·laboració amb Mutuasport per poder habilitar la compra on line de la llicència federativa i l’assegurança per als nostre federats.

Video tutorial compres on line

 

Els temps canvien i és hora que ens hi anem adaptant. Les compres per internet augmenten cada dia, s’estenen arreu i estan més normalitzades. Avui dia, podem comprar-ho pràcticament tot on line. És ràpid i fàcil i només cal un dispositiu amb internet i la nostra targeta de crèdit.

 

Des de la Federació Catalana de Caça volem adaptar-nos i modernitzar-nos i oferir més opcions als nostres federats. A partir d’avui, qui vulgui, pot tramitar la seva llicència federativa i assegurança on line mitjançant la nostra pàgina web www.federcat.com  on trobareu els següents productes disponibles:

 

  • Document Únic Premium 
  • Document Únic Premium + 1 emissora
  • Document Únic Premium + 2 emissores
  • Document Únic Premium + 3 emissores

 

El document únic Premium, i els tres productes que se’n deriven per qui vulgui afegir 1, 2 o 3 emissores, és l’assegurança més completa de totes amb una cobertura d'1.090.151,82 euros de Responsabilitat Civil.  Si ets caçador/a i practiques la nostra afició, aquesta és l'assegurança que sempre recomanem als nostres federats des de la Federació Catalana de Caça.

 

 

LIMITS MÀXIMS D’ INDEMNITZACIÓ PER SINISTRE DE LES ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL I DEFENSA JURÍDICA

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

ASSEGURANÇA RC OBLIGATÒRIA CAÇADOR

90.151,82 €

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA  PESCADOR

90.000,00 €

ASSEGURANÇA RC VOLUNTÀRIA CAÇADOR

600.000,00 €

ASSEGURANÇA DEFENSA JURÏDICA

6.000,00 €

 

 

Document Únic Tipus S

 

Els participants a modalitats de competició on s’usin armes de foc han de disposar com  a mínim d’aquest producte per poder competir perquè es demana un mínim de 600.000€ de RC.

 

LIMITS MÀXIMS D’ INDEMNITZACIÓ PER SINISTRE DE LES ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL IDEFENSA JURÍDICA

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

ASSEGURANÇA RC OBLIGATÒRIA  CAÇADOR

90.151,82 €

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA  PESCADOR

90.000,00 €

ASSEGURANÇA RC VOLUNTÀRIA CAÇADOR

600.000,00 €

ASSEGURANÇA DEFENSA JURÍDICA

6.000,00 €

 

Document Únic Tipus R (Caçador/a sense armes)

 

LIMITS MÀXIMS D’ INDEMNITZACIÓ PER SINISTRE DE LES ASSEGURANÇES DE RESPONSABILITAT CIVIL I DEFENSA JURÍDICA

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

ASSEGURANÇA RC OBLIGATÒRIA  CAÇADOR

NO PROCEDEIX

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA  PESCADOR

90.000,00 €

ASSEGURANÇA RC VOLUNTÀRIA CAÇADOR

250.000,00 €

ASSEGURANÇA DEFENSA JURÏDICA

6.000,00 €

 

Llicència Federativa

 

La llicència federativa només inclou assegurança d’accidents (danys propis).

 

El procediment és senzill. Qualsevol persona pot dirigir-se a la nostra pàgina web www.federcat.com i només entrar, a la pantalla principal, veurà un banner amb unes lletres verdes que posa FEDERA’T AQUI. Al clicar veuran els productes disponibles i clicant a cada un podran llegir les cobertures del producte per valorar quin és el que més interessa.  Un cop presa la decisió només cal clicar el cistell de color verd de COMPRAR  a mà dreta. A l’esquerra apareix el cistell de tramitacions, on es veurà el producte escollit, cal tornar a clicar a COMPRAR. Un cop a la pàgina de la Cistella, cal que seleccionem per quina Representació Territorial ens volem treure el producte i clicar a FINALITZAR COMANDA.

 

Si ja sou usuaris de la nostra pàgina web només caldrà que introduïu el vostre usuari i la vostra contrasenya per seguir endavant.  Si no sou usuaris, en aquest punt caldrà que us doneu d’alta com a usuaris i ompliu les dades bàsiques per poder continuar amb la compra.

 

Un cop introduïu les dades només caldrà fer el pagament i quan s’autoritzi, podreu accedir al PDF de la vostra llicència federativa i desar-la o imprimir-la. A la vostra àrea privada sempre podreu accedir al document adquirit i amb el temps, podreu veure l’històric dels que heu comprat en el passat.

 

Si aquestes indicacions no us han quedat gaire clares, no patiu, hem elaborat un vídeo tutorial on mostrem tot el procés de compra i esperem que sigui de gran ajuda per poder fer una compra per primera vegada. Podreu mirar el vídeo per seguir el pas a pas de la compra les vegades que sigui necessàries i parar-lo quan vulgueu.

 

Us recordem que aquest és un projecte nou i per ara, només hi ha disponibles per comprar on line els productes concrets que hem mencionat. Si no trobeu el que busqueu, volíeu algun altre producte o teniu dret a beneficiar-vos de les campanyes i promocions específiques (per exemple els preus especials per a menors de 25 anys) haureu de dirigir-vos a la vostra Representació Territorial com fins ara.

 

En cas que hi hagués alguna incidència, no patiu. Podeu trucar al 93 319 10 66 en horari d’oficina o enviar-nos un correu electrònic a info@federcat.com  i ens encarregarem de veure que ha passat i solucionar-ho.

 

Esperem que aquesta novetat sigui una opció més, una possibilitat rapida i fàcil de treure’s la documentació pertinent. La nostra intenció és, primordialment, oferir als/a les nostres federats/des més facilitats i més comoditat i esperem que aquesta sigui una opció útil per a vosaltres.  

 

Video tutorial compras on line


 

La Federación Catalana de Caza pone en marcha la compra por Internet de la licencia federativa y el seguro  

 

La Federación Catalana de Caza lleva tiempo trabajando en colaboración con Mutuasport para poder habilitar la compra on line de la licencia federativa y el seguro para nuestros federados.

 

Los tiempos cambian y es hora de que nos vayamos adaptando. Las compras por internet aumentan cada día, se extienden y están más normalizadas. Hoy día, podemos comprarlo prácticamente todo on line. Es rápido y fácil y sólo hace falta un dispositivo con internet y nuestra tarjeta de crédito.

 

Desde la Federación Catalana de Caza queremos adaptarnos y modernizarnos y ofrecer más opciones a nuestros federados. A partir de hoy, quién quiera, puede tramitar su licencia federativa y seguro on line mediante nuestra página web www.federcat.com dónde encontraréis los siguientes productos disponibles:

 

  • Documento Único Premium 
  • Documento Único Premium + 1 emisora
  • Documento Único Premium + 2 emisoras
  • Documento Único Premium + 3 emisoras

 

El documento Único Premium, y los tres productos derivados para quien quiera añadir 1, 2 o 3 emisoras, es el seguro más completo con una cobertura de 1.090.151,82 euros de Responsabilidad Civil.  Si eres cazador/a y practicas nuestra afición, este es el seguro que siempre recomendamos a nuestros federados desde la Federación Catalana de Caza.

 

LIMITES MAXIMOS DE INDEMNIZACIÓN POR SINISTRO DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEFENSA JURÍDICA

PRESTACIONES

CAPITAL ASEGURADO

PRESTACIONES

CAPITAL ASEGURADO

SEGURO RC OBLIGATORIO CAZADOR

90.151,82 €

SEGURO R.C. AMPLIADO PESCADOR

180.000,00 €

SEGURO RC VOLUNTARIO CAZADOR

1.000.000,00 €

SEGURO DEFENSA JURIDICA

6.000,00 €

R. CIVIL DERIVADA DE LOS DAÑOS PERSONALES/MATERIALES QUE PUEDAN OCASIONAR HASTA 2 PERROS DURANTE TODO EL AÑO

(SUBLÍMITE DE 50.000 € POR DAÑOS MATERIALES).

300.000 €

 

 

Documento Único Tipo S

 

Los participantes a modalidades de competición dónde se utilicen armas de fuego tienen que tener como mínimo éste producto para poder competir porque se pide un mínimo de 600.000€ de RC.

 

LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN POR SINISTRO DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEFENSA JURÍDICA

PRESTACIONES

CAPITAL ASEGURADO

PRESTACIONES

CAPITAL ASEGURADO

SEGURO RC OBLIGATORIO CAZADOR

90.151,82 €

SEGURO OBLIGATORIO PESCADOR

90.000,00 €

SEGURO RC VOLUNTARIO

CAZADOR

600.000,00 €

SEGURO DEFENSA JURíDICA

6.000,00 €

 

Documento Único Tipo R (Cazador/a sin armas)

 

LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN POR SINISTRO DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEFENSA JURÍDICA

PRESTACIONES

CAPITAL ASEGURADO

PRESTACIONES

CAPITAL ASEGURADO

SEGURO RC OBLIGATORIO CAZADOR

NO PROCEDE

SEGURO OBLIGATORIO PESCADOR

90.000,00 €

SEGURO RC VOLUNTARIO CAZADOR

250.000,00 €

SEGURO DEFENSA JURIDICA

6.000,00 €

 

Licencia Federativa

 

La licencia federativa sólo incluye seguro de accidentes (daños propios).

 

El procedimiento es sencillo. Cualquier persona puede dirigirse a nuestra página web www.federcat.com  y nada más entrar, en la pantalla principal, verá un banner con unas letras verdes que pone FEDERA’T AQUÍ (Fedérate aquí). Al clicar verán los productos disponibles y clicando en cada uno podrán leer las coberturas del producto para valorar cuál es el que más interesa.  Una vez tomada la decisión sólo hace falta clicar encima del cesto de color verde de COMPRAR  a mano derecha. A la izquierda aparece el cesto de tramitaciones, dónde se verá el producto elegido, hay que volver a clicar en COMPRAR. Una vez en la página de la Cesta, hay que seleccionar por qué Representación Territorial nos queremos sacar el producto y clicar en FINALITZAR COMANDA (Finalizar pedido).

 

Si ya sois usuarios de nuestra página web sólo hará falta que introduzcáis vuestro usuario y la contraseña para seguir adelante.  Si no sois usuarios, en este punto tendréis que daros de alta como usuarios y rellenar los datos básicos para poder continuar con la compra.

 

Una vez introduzcáis los datos sólo se tendrá que hacer el pago y cuando se autorice, podréis acceder al PDF de vuestra licencia federativa y guardarla o imprimirla. En vuestra área privada siempre podréis acceder al documento adquirido y con el tiempo, podréis ver el histórico de los que os habéis comprado en el pasado.

 

Si estas indicaciones no os han quedado demasiado claras no sos preocupéis, hemos elaborado un vídeo tutorial dónde mostramos todo el proceso de compra, que esperamos que sea de gran ayuda para poder hacer una compra por primera vez. Podréis mirar el vídeo para seguir el paso a paso de la compra las veces que sean necesarias y pararlo cuando queráis.

 

Os recordamos que éste es un proyecto nuevo y por ahora, sólo hay disponibles para comprar on line los productos concretos que hemos mencionado. Si no encontráis el que buscáis, queríais otro producto o tenéis derecho a beneficiaros de las campañas y promociones específicas (por ejemplo los precios especiales para menores de 25 años) tendréis que dirigiros a vuestra Representación Territorial como hasta ahora.

 

En caso de que hubiera alguna incidencia, no os preocupéis. Podéis llamar al 93 319 10 66 en horario de oficina o enviarnos un correo electrónico a info@federcat.com y nos encargaremos de ver que ha pasado y solucionarlo.

 

Esperamos que esta novedad sea una opción más, una posibilidad rápida y fácil de sacarse la documentación pertinente. Nuestra intención es, primordialmente, ofrecer a nuestros/as federados/as más facilidades y más comodidad y esperamos que ésta sea una opción útil para vosotros/as.   

Video tutorial compras on line

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar